Odpowiadanie na zaproszenia do udziału w wydarzeniach

Aby powiadomić innych o tym, czy możesz wziąć udział w wydarzeniu, odpowiedz na zaproszenia z kalendarza. Jeśli chcesz, możesz dodać notatkę lub zaproponować inny termin wydarzenia. Gdy na Twoje konto e-mail przyjdzie zaproszenie, Kalendarz Google doda wydarzenie do Twojego kalendarza głównego.

Ważne: w zależności od Twoich ustawień wydarzenia mogą nie wyświetlać się w kalendarzu, dopóki nie odpowiesz na zaproszenie lub nie potwierdzisz, że znasz niektórych nadawców. Tymi nadawcami są:

 • użytkownicy spoza organizacji;
 • osoby spoza kontaktów;
 • osoby, które nie miały z Tobą żadnego kontaktu.

Aby zaktualizować ustawienia wydarzenia, dowiedz się, jak zarządzać zaproszeniami.

Odpowiadanie na zaproszenie

 1. Otwórz e-maila z zaproszeniem lub wydarzenie w kalendarzu.
 2. Kliknij Tak, Nie lub Być może.
 3. Gdy klikniesz „Tak”, możesz:
  • Automatycznie zaktualizować sposób dołączania do spotkania. Jeśli ustawisz lokalizację miejsca pracy, opcja Odpowiedz zostanie ustawiona domyślnie na:
   • Tak, w sali konferencyjnej, jeśli dołączasz do spotkania z biura;
   • Tak, dołączam wirtualnie, jeśli dołączasz do spotkania z innej lokalizacji.
  • Ręcznie zaktualizować sposób dołączania do spotkania. Kliknij strzałkę w dół Dropdown, a następnie wybierz metodę dołączania.
Zmiana odpowiedzi
 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok „Bierzesz udział?” kliknij:
  • Tak
  • Nie
  • Być może
  • Tak, w sali konferencyjnej
  • Tak, dołączę wirtualnie
Proponowanie innego terminu

Jeśli jesteś uczestnikiem:

 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok opcji „Być może” kliknij strzałkę w górę Strzałka w górę a potem Zaproponuj inny termin.
 3. Wybierz inną godzinę lub dzień.
  Wskazówka: do proponowanej godziny możesz też dodać wiadomość.
 4. Kliknij Wyślij propozycję.
Wskazówka: aby zaproponować inny termin z poziomu e-maila z zaproszeniem, kliknij Więcej opcji a potem Zaproponuj inny termin.

Jeśli jesteś organizatorem:

 1. W kalendarzu kliknij wydarzenie z ikoną zegara.
 2. W sekcji „Goście” sprawdź sugerowane terminy.
 3. W sekcji zaproponowanej godziny kliknij Sprawdź termin.
 4. Aby zmienić termin wydarzenia na proponowany, kliknij Zapisz.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowania innego terminu

 • Propozycje są wyłączone w przypadku dużych wydarzeń, na które zaproszono ponad 200 gości, i wydarzeń całodniowych. Więcej informacji o dużych wydarzeniach
 • Każdy z gości może zaproponować inny termin. Organizatorzy nie mają takiej możliwości.
 • Organizatorzy otrzymują e-maile z powiadomieniami o proponowanych terminach, jeśli w ustawieniach Kalendarza Google na komputerze włączyli „Odpowiedzi na wydarzenie”.
Dodawanie notatki do odpowiedzi
Ważne: Twoja odpowiedź będzie widoczna dla wszystkich zaproszonych osób.
 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok opcji „Być może” kliknij strzałkę w górę Strzałka w górę a potem Dodaj notatkę.
 3. Wpisz notatkę.
  Wskazówka: obok opcji „Bierzesz udział?” możesz też wybrać odpowiedź.
 4. Kliknij Zapisz.
Wskazówka: aby dodać notatkę do odpowiedzi z poziomu e-maila z zaproszeniem, w górnej części e-maila kliknij Więcej opcji a potem Dodaj notatkę.

Przekazywanie dalej zaproszeń z kalendarza

Ważne: jeśli przekażesz zaproszenie dalej, jego odbiorca może poznać zaktualizowane szczegóły spotkania i w dowolnej chwili zmienić Twoją odpowiedź.

Jeśli masz uprawnienia do dodawania gości do wydarzenia, zaproszenie możesz przesłać dalej do nowych gości e-mailem. Gdy nowi goście odpowiedzą na zaproszenie, zostaną dodani do listy gości. Będą też mogli zapraszać następnych gości.

Jeśli nie chcesz, by goście mogli zapraszać inne osoby, otwórz wydarzenie do edycji i w sekcji „Goście mogą” odznacz pole „zapraszać innych”.

Odpowiadanie na zaproszenia wysłane na inny adres e-mail

Ważne: jeśli masz konto Gmail połączone z dodatkowym adresem e-mail i chcesz odpowiedzieć na e-maila z zaproszeniem z Kalendarza, używając opcji „Tak” „Być może” „Nie” u dołu, pojawi się prośba o zalogowanie się na konto Google. Więcej informacji o dodatkowych adresach e-mail

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie wskaż kursorem myszy nazwę swojego kalendarza, a następnie kliknij Opcje Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 3. W menu po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij Inne powiadomienia.
 4. Zaznacz pole „Zezwalaj na odpowiadanie na zaproszenia przekazane przez alternatywne adresy e-mail”.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne