מענה להזמנות לאירועים

כשמזמינים אתכם לאירוע או פגישה באמצעות יומן Google, האירוע מוצג אוטומטית ביומן שלכם. תוכלו לענות להזמנות ביומן כדי לאשר את ההשתתפות שלכם. תוכלו גם להוסיף הערה או להציע מועד שונה לאירוע. האירוע יתווסף ליומן הראשי שמשויך לחשבון האימייל שאליו נשלחה ההזמנה.

איך עונים להזמנה?

 1. פותחים את ההזמנה באימייל או את האירוע שנוסף ליומן.
 2. בקטע "אישור השתתתפות", לוחצים על כן, לא או אולי.
טיפ: כדי לענות להזמנה מהאימייל, לוחצים עלכן, אולי או לא בראש ההזמנה.
איך מנהלים את ההזמנות והתזכורות?
 1. נכנסים לאתר calendar.google.com.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על כללי.
 4. בקטע "הגדרות אירועים", לוחצים על הוספה אוטומטית של הזמנות.
 5. בוחרים אפשרות:
  • כן
  • כן, אבל אני לא רוצה שיישלחו תזכורות לאירועים אלא אם עניתי "כן" או "אולי"
  • לא, אני רוצה להציג רק הזמנות שהשבתי להן

אם עניתם "לא", האירוע לא יופיע ביומן. רק אם תענו "כן" האירוע יופיע ביומן. אם תשתפו את היומן עם אנשים אחרים, הם יוכלו לראות את כל האירועים, גם אם עדיין לא עניתם להזמנות אליהם.

טיפ: אם השבתתם את קבלת התזכורות באימייל, אבל עניתם "כן, אבל אני לא רוצה שיישלחו תזכורות לאירועים אלא אם עניתי 'כן' או 'אולי'", לא תקבלו תזכורות בכלל. רוצים לדעת איך משנים את התזכורות?

איך משנים את התשובה?
 1. בוחרים את האירוע ביומן.
 2. בקטע "אישור השתתתפות", לוחצים על כן, לא או אולי.
איך מציעים מועד חדש?

כמשתתפים:

 1. לוחצים על האירוע ביומן.
 2. ליד "אולי", לוחצים על החץ חץ למעלה ואז הצעת מועד חדש.
 3. בוחרים שעה או יום אחרים.
  • טיפ: תוכלו גם לצרף הודעה למועד שאתם מציעים.
 4. לוחצים על שליחת ההצעה.
טיפ: כדי להציע מועד חדש מההזמנה באימייל, לוחצים על אפשרויות נוספות ואזהצעת מועד חדש בראש ההזמנה.

כמארגנים:

 1. לוחצים על אירוע ביומן עם סמל השעון.
 2. בקטע "משתתפים" מוצגות ההצעות למועדים.
 3. בהצעה שרוצים לבדוק, לוחצים על בדיקת המועד המוצע.
 4. כדי לשנות את המועד של האירוע לפי ההצעה, לוחצים על שמירה.

מידע נוסף על הצעת מועדים חדשים

 • באירועים של יום שלם ובאירועים גדולים, עם יותר מ-200 משתתפים, אי אפשר להציע מועדים חדשים. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על אירועים גדולים.
 • כל המשתתפים יכולים להציע מועדים חדשים. המארגנים לא יכולים להציע מועדים חדשים.
 • המארגנים יקבלו עדכונים באימייל על הצעות למועדים חדשים רק אם הם הפעילו את ההגדרה "מענה להזמנות לאירועים" דרך ההגדרות של יומן Google במחשב.
איך מוסיפים הערה לאישור ההשתתפות?
 1. לוחצים על האירוע ביומן.
 2. ליד "אולי", לוחצים על חץ למעלה ואז הוספת הערה.
 3. כותבים את ההערה.
  • טיפ: אפשר גם לבחור תשובה להזמנה חץ למטה .
 4. לוחצים על שמירה.

טיפ: כדי להוסיף הערה לאישור ההשתתפות מההזמנה באימייל, לוחצים על אפשרויות נוספות ואז הוספת הערה  בראש ההזמנה.

העברת הזמנות ליומן

הערה חשובה: אם תעבירו הזמנה, הנמען יוכל לראות את פרטי הפגישה המעודכנים ולשנות את התשובה שלכם אליה.

אם יש לכם הרשאה להזמין אורחים לאירוע, תוכלו להעביר את ההזמנה למוזמנים החדשים באימייל. כשהמוזמנים החדשים יענו להזמנה, הם יתווספו לרשימת האורחים. הם גם יוכלו להזמין אורחים.

אם אתם לא רוצים שהאורחים יוכלו להזמין אורחים אחרים, תוכלו לערוך את האירוע ובקטע "האורחים יכולים:" לבטל את הסימון של התיבה "להזמין אורחים נוספים".

איך עונים להזמנות שנשלחו לכתובת אימייל אחרת?

אם חיברתם חשבון Gmail לכתובת אימייל חלופית, תוכלו לענות להזמנות לאירועים שנשלחות לכתובת הזו מהחשבון שלכם ביומן Google. רוצים לדעת איך מוסיפים או מסירים כתובת אימייל חלופית?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. ברשימה שמימין, מעבירים את העכבר מעל השם של היומן ולוחצים על סמל האפשרויות עודואזהגדרות ושיתוף.
 3. בתפריט שמימין, בקטע "ההגדרות של היומנים שלי", לוחצים על תזכורות כלליות.
 4. מסמנים את התיבה שליד "אני רוצה שהתשובות להזמנות יועברו דרך כתובות אימייל חלופיות".