מענה להזמנות לאירועים

כשמזמינים אתכם לאירוע או פגישה באמצעות יומן Google, האירוע מוצג אוטומטית ביומן שלכם. תוכלו לענות להזמנות ביומן כדי לאשר את ההשתתפות שלכם. תוכלו גם להוסיף הערה או להציע מועד שונה לאירוע.

איך עונים להזמנה?

 1. פותחים את ההזמנה באימייל או את האירוע שנוסף ליומן.
 2. בקטע "רוצה להשתתף?" לוחצים על אחת מהתשובות: כן, לא או אולי.

שינוי התשובה

 1. בוחרים את האירוע ביומן.
 2. בקטע "רוצה להשתתף?" לוחצים על אחת מהתשובות: כן, לא או אולי.

הצעת מועד חדש

כמשתתפים:

 1. לוחצים על האירוע ביומן.
 2. ליד "אולי", לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה ואז הצעת מועד חדש.
 3. בוחרים שעה או יום אחרים.
 4. אופציונלי: אפשר גם להוסיף הודעה.
 5. לוחצים על שליחת ההצעה.

כמארגנים:

 1. לוחצים על אירוע ביומן עם סמל השעון.
 2. בקטע "משתתפים" מוצגות ההצעות למועדים.
 3. בהצעה שרוצים לבדוק, לוחצים על בדיקת המועד המוצע.
 4. כדי לשנות את המועד של האירוע לפי ההצעה, לוחצים על שמירה.

מידע נוסף על הצעת מועדים חדשים

 • באירועים של יום שלם ובאירועים גדולים, עם יותר מ-200 משתתפים, אי אפשר להציע מועדים חדשים. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על אירועים גדולים.
 • כל המשתתפים יכולים להציע מועדים חדשים. המארגנים לא יכולים להציע מועדים חדשים.
 • המארגנים יקבלו עדכונים באימייל על הצעות למועדים חדשים רק אם הם הפעילו את ההגדרה "מענה להזמנות לאירועים" דרך ההגדרות של יומן Google במחשב.

הוספת הערה לאישור ההשתתפות

 1. לוחצים על האירוע ביומן.
 2. ליד "אולי", לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה ואז הוספת הערה.
 3. כותבים את ההערה.
 4. אופציונלי: אפשר גם ללחוץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה כדי לשנות את אישור ההשתתפות.
 5. לוחצים על שמירה.

העברת הזמנות ליומן

הערה חשובה: אם תעבירו הזמנה, הנמען יוכל לראות את פרטי הפגישה המעודכנים ולשנות את התשובה שלכם אליה.

אם יש לכם הרשאה להזמין אורחים לאירוע, תוכלו להעביר את ההזמנה למוזמנים החדשים באימייל. כשהמוזמנים החדשים יענו להזמנה, הם יתווספו לרשימת האורחים. הם גם יוכלו להזמין אורחים.

אם אתם לא רוצים שהאורחים יוכלו להזמין אורחים אחרים, תוכלו לערוך את האירוע ובקטע 'האורחים יכולים:' לבטל את הסימון של התיבה 'להזמין אורחים נוספים'.