Отговаряне на покани за събития

Когато някой ви покани на събитие чрез Google Календар, можете автоматично да го намерите в календара си. За да уведомите хората, че сте на събитие, можете да отговорите на поканите в календара. Също така можете да добавите бележка или да предложите друг час за събитието. Когато имейл профилът ви получи поканата, Google Календар добавя събитието към основния ви календар.

Отговаряне на покана

 1. Отворете имейла с поканата или събитието в календара си.
 2. Кликнете върху Да, Не или Може би.
 3. Ако кликнете върху „Да“, за да посочите как ще присъствате, кликнете върху „Още“ Падащо меню, след което изберете опция:
  • Да, в зала за срещи
  • Да, присъединяване виртуално
Управление на входящите покани и известия
 1. Отворете Google Календар.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройкии след товаНастройки горе вдясно.
 3. Вляво под „Общи“ кликнете върху Настройки за събитиетои след това Добавяне на покани в календара ми.
 4. Изберете опция:
  • От всички: Всички покани се добавят автоматично в календара ви.
  • Когато отговоря на поканата по имейл: Събитие се добавя към календара ви само след като отговорите на известието по имейл. Когато събитие не е добавено в календара ви, получавате покана по имейл, дори ако организаторът на събитието избере да не изпраща такава.
Съвет: Новата настройка се отнася само за нови покани.
Управление на настройките за видимост за изчакващите покани в календара ви

Важно: Ако някой има разрешение само да преглежда достъпността ви, няма да вижда подробностите за събитието. Научете повече за споделянето на разрешения.

За да предотвратите достъпа на други хора до подробностите за чакащите покани, които не можете да преглеждате:

 1. Отворете Google Календар.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Настройки“ Настройкии след това Настройки.
 3. Кликнете върху Настройки на събитията вляво под „Общи“. 
 4. Изключете „Разрешаване на други хора да виждат всички покани, ако имат разрешение да преглеждат или редактират събитията ми“.
  • Тази опция е налице само ако изберете иконата „При отговор на поканата по имейл“ под „Добавяне на покани в календара ми“.

Съвет: Новата настройка се отнася само за нови покани. 

Промяна на отговора ви
 1. Кликнете върху събитието в календара си.
 2. До „Ще присъствате ли?“ кликнете върху опция:
  • Да
  • Не
  • Може би
  • Да, в зала за срещи
  • Да, присъединяване виртуално
Предлагане на нов час

Като присъстващ:

 1. В календара си кликнете върху събитието.
 2. Кликнете върху стрелката нагоре Стрелка за нагореи след това Предлагане на нов час до „Може би“.
 3. Изберете друго време.
  Съвет: Можете също да добавите съобщение към предложения час.
 4. Кликнете върху Изпращане на предложение.
Съвет: За да предложите нов час за покана по имейл, в горната му част кликнете върху Още опции и след това Предлагане на нов час.

Като организатор:

 1. В календара си кликнете върху събитие с икона на часовник.
 2. Намерете предложените часове под „Гости“.
 3. Под предложението за час, което искате да прегледате, кликнете върху Преглед на предложения час.
 4. За да промените часа на събитието съгласно предложението, кликнете върху Запазване.

Подробности за новото предложение за час

 • Предложенията са изключени за големи събития с повече от 200 гости и за целодневни събития. Научете повече за големите събития.
 • Всички гости могат да предлагат нов час. Организаторите не могат да предлагат такъв.
 • Ако организаторите са включили „Отговори на събития“ в настройките за Google Календар на компютър, те получават известия по имейл за предложения.
Добавяне на бележка към отговора на поканата
Важно: Бележката ви за отговора се вижда от всички поканени.
 1. Кликнете върху събитието в календара си.
 2. Кликнете върху стрелката нагоре Стрелка за нагореи след това Добавяне на бележка до „Може би“.
 3. Въведете бележката.
  Съвет: До „Ще присъствате“ можете също да изберете отговора си.
 4. Кликнете върху Запазване.
Съвет: За да добавите бележка към отговор на покана по имейл, в горната му част кликнете върху Още опциии след това Добавяне на бележка. 

Препращане на покани от календара

Важно: Ако препратите покана, получателят може да е в състояние да преглежда актуализираните подробности за срещата и да променя отговора ви по всяко време.

Ако имате разрешение да добавяте гости в събитие, можете да препратите поканата до новите гости по имейл. Когато новите гости отговорят на поканата, ще бъдат добавени в списъка с гости. Те също ще могат да канят други хора.

Ако не искате гостите да могат да канят други хора, редактирайте събитието си и под „Гостите могат да:“ премахнете отметката в квадратчето до „канят други“.

Отговаряне на покани, изпратени до друг имейл адрес

Важно: Ако сте свързали профила си в Gmail с алтернативен имейл адрес и искате да отговорите на имейли с покани от Календар, като използвате свързаните опции „Да“ „Може би“ „Не“ в долната част, ще бъдете помолени да влезете в профила си в Google. Научете за алтернативните имейл адреси.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Вляво посочете името на календара си, след което кликнете върху „Опции“ Ощеи след товаНастройки и споделяне.
 3. В менюто вляво под „Настройки за календарите ми“ кликнете върху Други известия.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Разрешаване на отговарянето на покани, препратени от алтернативни имейл адреси“.
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
88
false