Usuwanie wydarzenia

Jeśli nie chcesz już widzieć jakiegoś wydarzenia, możesz je usunąć ze swojego kalendarza Google.

Usuwanie utworzonego przez siebie wydarzenia

Jeśli wydarzenie zostało utworzone przez Ciebie lub masz uprawnienia do jego edycji, możesz je usunąć. Zostanie wtedy usunięte z Twojego kalendarza i z kalendarzy wszystkich zaproszonych osób.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Kliknij wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń lub Usuń wydarzenie Usuń.

Usuwanie wydarzenia, na które Cię zaproszono

Możesz usunąć z kalendarza wydarzenie, na które Cię zaproszono.

Wydarzenie zostanie usunięte z Twojego kalendarza, ale wszystkie inne zaproszone osoby nadal będą je widzieć.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Otwórz wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń lub Usuń z tego kalendarza Usuń.

Usuwanie wydarzenia cyklicznego

Gdy usuwasz wydarzenie, które się powtarza, zobaczysz poniższe opcje. Jeśli wydarzenie cykliczne utworzył ktoś inny, nie będą one widoczne.

 • To wydarzenie lub Tylko to wystąpienie: usuwa to wydarzenie, ale zachowuje wszystkie pozostałe przyszłe wydarzenia. 
 • To wydarzenie i kolejne wydarzenia lub Wszystkie następne: usuwa to wydarzenie i wszystkie przyszłe wydarzenia. 
 • Wszystkie wydarzenia lub Wszystkie wydarzenia w serii: usuwa wszystkie wydarzenia z serii.

Wyświetlanie usuniętych wydarzeń w koszu (tylko na komputerze)

Gdy usuniesz wydarzenie utworzone przez siebie lub takie, które możesz edytować, pozostanie ono w koszu kalendarza przez 30 dni. W koszu możesz przywracać wydarzenia lub trwale je usuwać.

Uwaga: każda osoba, która „może zmieniać wydarzenia” lub „może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem” w kalendarzu, może zobaczyć wydarzenia w koszu i je przenosić.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Kosz. Zobaczysz wydarzenia usunięte z tego kalendarza.
  • Aby usunąć konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Usuń na zawsze Kosz
  • Aby usunąć wszystkie wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Usuń na zawsze wszystkie wybrane Kosz.
  • Aby przywrócić konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Przywróć Cofnij.
  • Aby przywrócić wszystkie wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Przywróć wszystkie wybrane Cofnij.
  • Aby usunąć wszystkie wydarzenia, kliknij Opróżnij kosz a potem Opróżnij.
 
Chcę wyłączyć powiadomienia e-mail

Po pierwszym usunięciu wydarzenia, które jest przenoszone do kosza, dostaniesz e-maila z powiadomieniem z Kalendarza Google. Tego powiadomienia nie możesz wyłączyć, ale jest to jedyne powiadomienie, które otrzymasz e-mailem na temat przenoszenia wydarzeń do kosza. 

Usunąłem wydarzenie, ale inne osoby nadal je widzą w swoich kalendarzach

Po usunięciu wydarzenia może minąć trochę czasu, zanim zostanie ono usunięte z kalendarzy innych osób.

Jeśli usuwasz wydarzenie, które nie jest Twoją własnością, jego właściciel musi je usunąć, aby zniknęło z kalendarzy wszystkich innych osób.

Nie widzę wszystkich usuniętych wydarzeń w koszu

Jeśli w koszu kalendarza nie ma niektórych usuniętych wydarzeń, może to być spowodowane jedną z tych sytuacji:

 • Wydarzenia są przechowywane w koszu kalendarza tylko przez 30 dni.
 • Jeśli nie masz uprawnień do edycji kalendarza, w którym utworzono wydarzenie, nie będzie ono widoczne w koszu.
 • Każdy kalendarz ma oddzielny kosz. Spróbuj poszukać wydarzenia w koszach innych kalendarzy. 
 • Każda osoba z uprawnieniami do edycji kalendarza może przywracać wydarzenia i usuwać je na zawsze. Jeśli inne osoby mają dostęp do Twojego kalendarza, zapytaj, czy przeniosły wydarzenie.

Uwaga: jeśli usuniesz wydarzenie cykliczne, przeczytaj informacje w sekcji „Usunąłem wydarzenie cykliczne” poniżej.

W przywróconym wydarzeniu brak potwierdzeń udziału

Jeśli wydarzenie zostanie przywrócone z kosza, osoby na nie zaproszone będą musiały ponownie odpowiedzieć, czy biorą w nim udział.

Jeśli zarezerwowane przez Ciebie pomieszczenie nie jest już dostępne, zostanie przekreślone w kalendarzu.

Usunąłem wydarzenie cykliczne

Usunięto jedno wystąpienie wydarzenia

W koszu każdemu usuniętemu wydarzeniu będzie odpowiadał jeden wiersz.

Usunięto więcej wystąpień wydarzenia

W koszu zamiast osobnych wierszy dla poszczególnych wydarzeń zobaczysz jeden wiersz dla wszystkich. Kiedy przywrócisz wydarzenie, zostaną przywrócone wszystkie jego wystąpienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?