Usuwanie wydarzenia

Jeśli nie chcesz już widzieć jakiegoś wydarzenia, możesz je usunąć ze swojego kalendarza Google.

Ważne: niektóre wydarzenia mogą być oznaczane w Kalendarzu jako spam i przenoszone do kosza. Jeśli masz konto firmowe lub szkolne, superadministrator również może przenieść dowolne wydarzenie w Twojej organizacji do kosza. Jak wyświetlać usunięte wydarzenia i przywracać je z kosza

Usuwanie samodzielnie utworzonego wydarzenia

Wydarzenie, które samodzielnie utworzysz lub które możesz edytować, możesz też usunąć. Takie wydarzenie zostanie usunięte z Twojego kalendarza oraz z kalendarzy wszystkich zaproszonych osób.

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń lub Usuń wydarzenie Usuń .

Wskazówka: aby usunąć wydarzenie, kliknij je prawym przyciskiem. Następnie kliknij Usuń.

Inne osoby nadal widzą w swoich kalendarzach usunięte przeze mnie wydarzenie
 • Po usunięciu wydarzenia może minąć trochę czasu, zanim zostanie ono usunięte z kalendarzy innych osób.
 • Jeśli usuniesz wydarzenie, nie będąc jego właścicielem, prawdopodobnie nie zniknie ono z kalendarzy pozostałych użytkowników, dopóki nie usunie go właściciel.
Usunięte przeze mnie wydarzenie jest nadal widoczne na innych urządzeniach

​Usunięte wydarzenie może przestać być widoczne na innych urządzeniach dopiero po jakimś czasie. Synchronizacja ręczna może przyspieszyć ten proces.

Synchronizacja ręczna w iOS

Zamknij aplikację Kalendarz i otwórz ją ponownie.

Synchronizacja ręczna w Androidzie

 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Menu Więcej a potem Odśwież.

Usuwanie wydarzenia, na które Cię zaproszono

Gdy usuniesz wydarzenie, jego organizator otrzyma powiadomienie z Kalendarza o odrzuceniu wydarzenia.

Aby usunąć wydarzenie z kalendarza:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Otwórz wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń lub Usuń z tego kalendarza Usuń.

Usuwanie wydarzenia cyklicznego

Jeśli usuwasz wydarzenie, które się powtarza, zobaczysz opcje opisane niżej. W przypadku wydarzeń tworzonych przez inne osoby te opcje nie będą widoczne.

 • To wydarzenie lub Tylko to wystąpienie: usuwa dane wydarzenie, ale zachowuje inne przyszłe wydarzenia.
 • To wydarzenie i kolejne wydarzenialub Wszystkie następne: usuwa dane wydarzenie i przyszłe wydarzenia.
 • Wszystkie wydarzenia lub Wszystkie wydarzenia w serii: usuwa wszystkie wydarzenia z serii.

Usuwanie wszystkich wydarzeń z kalendarza 

Jeśli chcesz usunąć wszystkie wydarzenia z Kalendarza Google, usuń wszystko z kalendarza głównego. Następnie usuń wszystkie pozostałe należące do Ciebie kalendarze.

Aby usunąć wszystkie wydarzenia z kalendarza głównego:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W lewym dolnym rogu najedź kursorem na główny kalendarz.
 3. Kliknij Opcje Menu Więcej  a potem  Ustawienia i udostępnianie.
 4. Poniżej pozycji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij Usuwanie kalendarza.
 5. W sekcji „Usuwanie kalendarza” kliknij Usuń.

Ważne: możesz usuwać wydarzenia z kalendarza, ale nie możesz usunąć kalendarza głównego. Więcej informacji o usuwaniu innych kalendarzy

Wyświetlanie usuniętych wydarzeń w koszu (tylko na komputerze)

Gdy usuniesz wydarzenie utworzone przez siebie lub takie, które możesz edytować, pozostanie ono w koszu kalendarza przez 30 dni. W koszu możesz przywracać wydarzenia lub trwale je usuwać.

Uwaga: każda osoba, która „może zmieniać wydarzenia” lub „może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem” w kalendarzu, może zobaczyć wydarzenia w koszu i je przenosić.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Kosz. Zobaczysz wydarzenia usunięte z tego kalendarza.
  • Aby usunąć konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Usuń na zawsze Usuń .
  • Aby usunąć wszystkie wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Usuń na zawsze wszystkie wybrane Usuń .
  • Aby przywrócić konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Przywróć Cofnij.
  • Aby przywrócić wszystkie wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Przywróć wszystkie wybrane Cofnij.
  • Aby usunąć wszystkie wydarzenia, kliknij Opróżnij kosz a potem Opróżnij.

Przywracanie usuniętych wydarzeń z kosza (tylko na komputerze)

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Kosz. Zobaczysz wydarzenia usunięte z tego kalendarza.
  • Aby przywrócić konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Przywróć Cofnij.
  • Aby przywrócić wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Przywróć wszystkie wybrane Cofnij.
Chcę wyłączyć powiadomienia e-mail

Po pierwszym usunięciu wydarzenia, które jest przenoszone do kosza, dostaniesz e-maila z Kalendarza Google. Tego powiadomienia nie możesz wyłączyć, ale jest to jedyne powiadomienie na temat przenoszenia wydarzeń do kosza, które otrzymasz e-mailem.

Nie widzę wszystkich usuniętych wydarzeń w koszu

Jeśli w koszu kalendarza nie ma niektórych usuniętych wydarzeń, może to być spowodowane jedną z tych sytuacji:

 • Wydarzenia są przechowywane w koszu kalendarza tylko przez 30 dni.
 • Jeśli nie masz uprawnień do edycji kalendarza, w którym utworzono wydarzenie, nie będzie ono widoczne w koszu.
 • Każdy kalendarz ma oddzielny kosz. Poszukaj wydarzenia w koszach innych kalendarzy. 
 • Każda osoba z uprawnieniami do edytowania kalendarza może przywracać wydarzenia i usuwać je na zawsze. Jeśli inne osoby mają dostęp do Twojego kalendarza, zapytaj, czy przeniosły wydarzenie.

Uwaga: jeśli usuniesz wydarzenie cykliczne, przeczytaj informacje w sekcji „Usunąłem wydarzenie cykliczne” poniżej.

W przywróconym wydarzeniu brakuje odpowiedzi

Jeśli użytkownik przywróci wydarzenie z kosza, osoby na nie zaproszone muszą ponownie odpowiedzieć, czy biorą w nim udział.

Jeśli sala zarezerwowana przez użytkownika nie jest już dostępna, zostanie przekreślona w kalendarzu.

Usunąłem wydarzenie cykliczne

Usunięto jedno wystąpienie wydarzenia

W koszu znajduje się wiersz dla każdego usuniętego przez Ciebie wydarzenia.

Usunięto więcej wystąpień wydarzenia

W koszu zamiast osobnych wierszy dla poszczególnych wydarzeń zobaczysz jeden wiersz dla wszystkich. Kiedy przywrócisz wydarzenie, zostaną przywrócone wszystkie jego wystąpienia.

Podobne tematy

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?