Usuwanie wydarzenia

Jeśli nie chcesz już widzieć jakiegoś wydarzenia, możesz je usunąć ze swojego Kalendarza Google.

Ważne: niektóre wydarzenia mogą być oznaczane w Kalendarzu jako spam i przenoszone do kosza. Jeśli masz konto firmowe lub szkolne, superadministrator również może przenieść dowolne wydarzenie w Twojej organizacji do kosza. Jak wyświetlać usunięte wydarzenia i przywracać je z kosza

Usuwanie wydarzenia utworzonego przez Ciebie

Jako autor wydarzenia możesz je usunąć. Takie wydarzenie zostanie usunięte z Twojego kalendarza oraz z kalendarzy wszystkich zaproszonych osób.

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń wydarzenie Usuń .

Wskazówka: aby usunąć wydarzenie, kliknij je prawym przyciskiem. Następnie kliknij Usuń.

Inne osoby nadal widzą w swoich kalendarzach usunięte przeze mnie wydarzenie
 • Po usunięciu wydarzenia może minąć trochę czasu, zanim zostanie ono usunięte z kalendarzy innych osób.
 • Jeśli usuniesz wydarzenie, nie będąc jego właścicielem, prawdopodobnie nie zniknie ono z kalendarzy pozostałych użytkowników, dopóki nie usunie go właściciel.
Usunięte przeze mnie wydarzenie jest nadal widoczne na innych urządzeniach

​​​Usunięte wydarzenie może przestać być widoczne na innych urządzeniach dopiero po jakimś czasie. Synchronizacja ręczna może przyspieszyć ten proces.

Synchronizacja ręczna w iOS

Zamknij aplikację Kalendarz i otwórz ją ponownie.

Synchronizacja ręczna w Androidzie

 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google Kalendarz na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Odśwież .

Usuwanie wydarzenia, na które Cię zaproszono

Gdy usuniesz wydarzenie, jego organizator otrzyma powiadomienie z Kalendarza o odrzuceniu wydarzenia.

Aby usunąć wydarzenie z kalendarza:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Otwórz wydarzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń lub Usuń z tego kalendarza Usuń.

Usuwanie wydarzenia cyklicznego

Jeśli usuwasz wydarzenie, które się powtarza, zobaczysz opcje opisane niżej. W przypadku wydarzeń tworzonych przez inne osoby te opcje nie będą widoczne.

 • To wydarzenie lub Tylko to wystąpienie: usuwa dane wydarzenie, ale zachowuje inne przyszłe wydarzenia.
 • To wydarzenie i kolejne wydarzenialub Wszystkie następne: usuwa dane wydarzenie i przyszłe wydarzenia.
 • Wszystkie wydarzenia lub Wszystkie wydarzenia w serii: usuwa wszystkie wydarzenia z serii.

Usuwanie wszystkich wydarzeń z kalendarza 

Jeśli chcesz usunąć wszystkie wydarzenia z Kalendarza Google, usuń wszystko z kalendarza głównego. Następnie usuń wszystkie pozostałe należące do Ciebie kalendarze.

Aby usunąć wszystkie wydarzenia z kalendarza głównego:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W lewym dolnym rogu najedź kursorem na główny kalendarz.
 3. Kliknij Opcje Menu Więcej  a potem  Ustawienia i udostępnianie.
 4. Poniżej pozycji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij Usuwanie kalendarza.
 5. W sekcji „Usuwanie kalendarza” kliknij Usuń.

Ważne: możesz usuwać wydarzenia z kalendarza, ale nie możesz usunąć kalendarza głównego. Więcej informacji o usuwaniu innych kalendarzy

Wyświetlanie usuniętych wydarzeń w koszu (tylko na komputerze)

Gdy usuniesz wydarzenie lub oznaczysz je jako spam, pozostanie ono w koszu kalendarza przez 30 dni. Wydarzenie może zostać automatycznie oznaczone jako spam i przeniesione do kosza kalendarza, jeśli narusza Zasady programu Kalendarza Google. W koszu możesz przywracać wydarzenia lub trwale je usuwać.

Ważne: każda osoba, która może zmieniać wydarzenia lub wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem w kalendarzu, może usuwać wydarzenia oraz wyświetlać je i przywracać z kosza.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Kosz. Zobaczysz wydarzenia usunięte z tego kalendarza.
  • Aby usunąć konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Usuń na zawsze Usuń .
  • Aby usunąć wszystkie wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Usuń na zawsze wszystkie wybrane Usuń .
  • Aby usunąć wszystkie wydarzenia, kliknij Opróżnij kosz a potem Opróżnij.

Przywracanie usuniętych wydarzeń z kosza (tylko na komputerze)

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Kosz. Zobaczysz wydarzenia usunięte z tego kalendarza.
  • Aby przywrócić konkretne wydarzenie, kliknij obok niego Przywróć Cofnij.
  • Aby przywrócić wybrane wydarzenia, kliknij nad listą Przywróć wszystkie wybrane Cofnij.
Chcę wyłączyć powiadomienia e-mail

Po pierwszym usunięciu wydarzenia, które jest przenoszone do kosza, dostaniesz e-maila z Kalendarza Google. Tego powiadomienia nie możesz wyłączyć, ale jest to jedyne powiadomienie na temat przenoszenia wydarzeń do kosza, które otrzymasz e-mailem.

Nie widzę wszystkich usuniętych wydarzeń w koszu

Jeśli w koszu kalendarza nie ma niektórych usuniętych wydarzeń, może to być spowodowane jedną z tych sytuacji:

 • Wydarzenia są przechowywane w koszu kalendarza tylko przez 30 dni.
 • Jeśli nie masz uprawnień do edycji kalendarza, w którym utworzono wydarzenie, nie będzie ono widoczne w koszu.
 • Każdy kalendarz ma oddzielny kosz. Poszukaj wydarzenia w koszach innych kalendarzy.
 • Każda osoba z uprawnieniami do edytowania kalendarza może przywracać wydarzenia i usuwać je na zawsze. Jeśli inne osoby mają dostęp do Twojego kalendarza, zapytaj, czy przeniosły wydarzenie.

Ważne: jeśli usuniesz wydarzenie cykliczne, zapoznaj się z sekcją „Usunąłem wydarzenie cykliczne” poniżej.

W przywróconym wydarzeniu brakuje odpowiedzi

Jeśli twórca wydarzenia przywróci je z kosza, osoby na nie zaproszone muszą ponownie odpowiedzieć, czy wezmą w nim udział.

Jeśli sala zarezerwowana przez użytkownika nie jest już dostępna, zostanie przekreślona w kalendarzu.

Usunąłem wydarzenie cykliczne

Usunięto jedno wystąpienie wydarzenia

W koszu znajduje się wiersz dla każdego usuniętego przez Ciebie wydarzenia.

Usunięto więcej wystąpień wydarzenia

W koszu zamiast osobnych wierszy dla poszczególnych wydarzeń zobaczysz jeden wiersz dla wszystkich. Kiedy przywrócisz wydarzenie, zostaną przywrócone wszystkie jego wystąpienia.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne