Een afspraak wissen of verwijderen

Als je een afspraak uit je agenda wilt verwijderen, klik je op de afspraak om de afspraakballon weer te geven (je kunt ook op de afspraaktitel klikken om de pagina met afspraakdetails weer te geven). Er verschijnt een link of knop waarmee je de afspraak uit je agenda kunt verwijderen.

Verwijderen / Uit deze agenda verwijderen

Deze optie is alleen beschikbaar voor afspraken waarvoor je bent uitgenodigd en die je niet mag bewerken. Door op deze optie te klikken wordt de afspraak alleen uit je eigen agenda verwijderd. De afspraak blijft wel zichtbaar in de agenda's van andere genodigden en van degene die de afspraak heeft gemaakt.

Verwijderen

Deze optie is alleen beschikbaar voor afspraken die je mag bewerken. Door op deze optie te klikken, wordt de afspraak uit zowel jouw agenda als die van andere genodigden verwijderd. De afspraak wordt dus geheel verwijderd.

Houd er rekening mee dat nadat je een afspraak hebt verwijderd, deze zichtbaar kan blijven in de agenda's van de genodigden. Als je bijvoorbeeld voor een afspraak bent uitgenodigd en je nodigt hier andere gasten voor uit, dan wordt de afspraak niet uit de agenda's van de genodigden verwijderd wanneer je de afspraak zelf wel verwijdert. Alleen degene die de afspraak heeft gemaakt, kan de afspraak uit de agenda's van alle genodigden verwijderen. Nadat een afspraak is verwijderd, wordt deze mogelijk niet direct verwijderd van de servers van Google en kunnen er dus kopieën van je agendagegevens als back-up aanwezig blijven.

Er zijn diverse opties mogelijk om een terugkerende afspraak te verwijderen:

  • Selecteer Alleen dit voorbeeld om slechts één afspraak uit de herhalende reeks afspraken te verwijderen.
  • Selecteer Alle afspraken uit de reeks om alle afspraken uit de herhalende reeks afspraken te verwijderen.
  • Selecteer Alle volgende om alle toekomstige afspraken uit de herhalende reeks afspraken te verwijderen.