Odstránenie udalosti

Ak chcete, aby sa určitá udalosť už nezobrazovala, môžete ju z kalendára Google odstrániť.

Dôležité: Kalendár môže niektoré udalosti označiť ako spam a presunúť ich do koša. Ak máte účet zriadený zamestnávateľom alebo školou, supersprávca vašej organizácie tiež môže presunúť ľubovoľnú udalosť vašej organizácie do koša. Ako zobraziť a obnoviť odstránené udalosti v koši

Odstránenie udalosti, ktorú ste vytvorili

Ak ste nejakúudalosť vytvorili alebo ju môžete upraviť, môžete ju aj odstrániť. Vymažete ju tým zo svojho kalendára aj kalendárov ostatných pozvaných.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Ponuka Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť udalosť.

Dôležité: Ak nie ste vlastníkom udalosti, klepnutím na Odstrániť bude udalosť vymazaná len z vášho kalendára.

Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa stále nachádza v kalendároch iných ľudí

 • Keď udalosť odstránite, jej vymazanie z kalendárov ľudí môže chvíľu trvať.
 • Ak ste odstránili udalosť, ktorú nevlastníte, pravdepodobne ju bude musieť vymazať jej vlastník, aby sa odstránila z kalendárov ostatných používateľov.

Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa stále nachádza v iných zariadeniach

Keď udalosť odstránite, nemusí byť okamžite vymazaná z vašich ďalších zariadení. Manuálna synchronizácia tento proces urýchli.

Manuálna synchronizácia pre systém iOS

Zavrite aplikáciu Kalendár a znova ju otvorte.

Odstránenie udalosti, na ktorú ste dostali pozvánku

Ak vás niekto na udalosť pozval, ale nemáte povolenie upravovať ju, môžete ju odstrániť zo svojho kalendára.

Ak chcete odstrániť udalosť z kalendára:

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Ponuka Viac .  
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.

Odstránenie opakovanej udalosti

Ak odstraňujete udalosť, ktorá sa opakuje, zobrazia sa možnosti nižšie. Ak opakovanú udalosť vytvoril niekto iný, tieto možnosti sa vám nezobrazia.​

 • Táto udalosť:odstráni sa táto udalosť, ale všetky ostatné budúce udalosti sa zachovajú.
 • Táto a nasledujúce udalosti:odtráni sa táto udalosť aj všetky budúce.
Ak nemáte prístup k úprave udalosti, môžete zo svojho kalendára naraz odstrániť iba jednu udalosť.

Zobrazenie odstránených udalostí v koši (iba počítač)

Ak odstránite udalosť, ktorú ste vytvorili alebo ktorú môžete upravovať, zostane v koši kalendára 30 dní. Keď prejdete do koša, môžete udalosti obnoviť alebo ich odstrániť navždy.

Poznámka: Používatelia, ktorí majú v rámci kalendára povolenie na zmenu udalostí alebo zmenu udalostí a správu zdieľania, uvidia udalosti v koši a môžu ich presúvať.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Zobrazia sa udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete vymazať jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Navždy odstrániť Delete .
  • Ak chcete vymazať všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Navždy odstrániť všetky vybrané Delete .
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
  • Ak chcete odstrániť všetky udalosti, kliknite na Vyprázdniť kôš a potom Vyprázdniť.

Obnovenie odstránených udalostí v koši (iba v počítači)

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Nájdete udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
Chcem vypnúť e‑mailové upozornenia

Pri prvom odstránení udalosti a jej presunutí do koša dostanete z Kalendára Google správu. Toto upozornenie nemôžete vypnúť. Ide však o jediné e‑mailové upozornenie, ktoré v súvislosti s košom dostanete.

V koši nemôžem nájsť všetky odstránené udalosti

Ak sa vám v koši nezobrazujú odstránené udalosti, môže to mať niekoľko dôvodov:

 • Udalosti sú uložené v koši kalendára len 30 dní.
 • Ak ste nemali prístup na úpravu kalendára, v ktorom bola udalosť vytvorená, udalosť sa vám v koši nezobrazí.
 • Pre každý kalendár máte k dispozícii samostatný kôš. Pozrite si koše v ďalších kalendároch. 
 • Používatelia s prístupom k vášmu kalendáru môžu udalosti navždy odstrániť alebo obnoviť. Ak majú iní používatelia prístup k vášmu kalendáru, opýtajte sa ich, či udalosť presunuli.

Poznámka: Ak ste odstránili opakovanú udalosť, pozrite si sekciu nižšie Odstránil(a) som opakovanú udalosť.

V obnovenej udalosti chýbajú potvrdenia účasti

Ak používateľ obnoví udalosť z koša, hostia budú musieť znova potvrdiť účasť na nej.

Ak miestnosť, ktorú používateľ rezervoval, už nie je k dispozícii, v udalosti kalendára sa prečiarkne.

Odstránil(a) som opakovanú udalosť

Odstránenie iba jedného termínu udalosti

Každej udalosti, ktorú odstránite, zodpovedá jeden riadok v koši.

Odstránenie viacerých termínov udalosti naraz

V koši nebude každej udalosti zodpovedať samostatný riadok, ale všetky udalosti budú uvedené v jednom riadku. Ak udalosť obnovíte, obnovia sa všetky termíny odstránenej udalosti.

Súvisiace zdroje