Skapa och hantera en offentlig Google-kalender

Det går att dela kalendern offentligt så att alla ser den.

Så här fungerar offentliga kalendrar

När kalendern är offentlig får andra personer:

 • Visa den offentliga kalendern på en webbplats. Om webbplatsen är sökbar hittar andra kalendern i sökresultat.
 • Synkronisera kalendern med andra program.
 • Prenumerera på den offentliga kalendern och visa den i Google Kalender.

När kalendern är offentlig går det att välja om andra ser all händelseinformation eller bara om du är ledig eller upptagen.

Gör kalendern offentlig

Det går att ha flera kalendrar och dela dem med olika personer. Till exempel en offentlig kalender som du delar med alla och en privat kalender som endast du ser.

Obs! Det går endast att redigera delningsinställningarna i Google Kalender på en dator, inte i mobilappen.

Dela din kalender offentligt
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar längst upp till höger.
 3. Klicka på namnet på kalendern som du vill dela.
 4. Öppna Åtkomstbehörigheter.
 5. Markera rutan intill Gör tillgänglig för alla. 
 6. Om du inte vill att andra personer ska kunna se uppgifterna för dina händelser väljer du Visa endast ledig/upptagen (dölj uppgifter).

Google Apps-användare: Domänadministratören kan begränsa dina delningsinställningar. Kontakta domänadministratören om du inte ser några delningsinställningar.

Sluta dela kalendern offentligt
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Sök efter kalendern du inte längre vill dela offentligt till vänster under Mina kalendrar.
 3. Öppna Åtkomstbehörigheter.
 4. Avmarkera rutan intill Gör tillgänglig för alla.

Obs! Den här ändringen tar vanligen några minuter, men kan ta upp till fyra timmar. 

Dela din offentliga kalender

Det finns några sätt att dela en offentlig kalender:

Bädda in kalendern på en webbplats

Du kan bädda in en kalender på en webbplats. Läs om att bädda in kalendern på en webbplats.

Dela den med en viss person

Du kan dela din kalender med en viss person. Läs om att dela din offentliga kalender med en viss person.

Dela som länk 

Du kan dela din kalender med hjälp av en delbar länk. Dela länken så att personer kan se din kalender i en webbläsare, i Google Kalender eller i någon annan app.

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar längst upp till höger.
 3. Klicka på namnet på kalendern som du vill dela.
 4. Öppna Åtkomstbehörigheter.
 5. Klicka på Hämta delbar länk.
 6. Ett fönster visas som innehåller din delbara webbadress. Kopiera länken om du vill dela kalendern.

Lägga till händelser till en offentlig kalender

Delar du flera kalendrar med olika personer, kontrollera att du väljer rätt kalender när du skapar en ny händelse.

 • Nya händelser motsvarar kalenderns standardinställningar om du inte ändrar dem. Om standardinställningen är Offentlig kan alla se den nya händelsen.
 • Ändra en händelses synlighetsinställningar om du vill åsidosätta kalenderns standardinställningar.