Tworzenie publicznego kalendarza Google i zarządzanie nim

Swój kalendarz możesz udostępnić publicznie, by każdy mógł go przeglądać.

Jak działają kalendarze publiczne

Kiedy udostępnisz publicznie kalendarz, inne osoby będą mogły:

 • znaleźć go na stronie (jeśli strona jest dostępna dla wyszukiwarki, kalendarz pojawi się też w wynikach wyszukiwania);
 • zsynchronizować Twój kalendarz z innymi aplikacjami;
 • subskrybować Twój kalendarz publiczny i sprawdzać go w Kalendarzu Google.

Po upublicznieniu kalendarza możesz zdecydować, czy inne osoby mogą przeglądać wszystkie szczegóły zapisanych w nim wydarzeń czy tylko informacje o Twojej dostępności (stan Wolny/Zajęty).

Publiczne udostępnianie kalendarza

Możesz używać wielu kalendarzy i udostępniać je różnym osobom. Możesz na przykład mieć kalendarz publiczny udostępniany wszystkim i prywatny, tylko do własnego wglądu.
Ważne: ustawienia udostępniania Kalendarza Google można edytować tylko na komputerze, nie w aplikacji mobilnej.
Ustawianie kalendarza jako publiczny
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. U góry po prawej stronie kliknij Ustawienia  a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij nazwę kalendarza, który chcesz udostępnić.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu do wydarzeń” zaznacz pole „Udostępnij publicznie”.
 5. Kliknij OK.

Wskazówka: jeśli nie chcesz, aby inni mogli wyświetlać szczegóły Twoich wydarzeń, zaznacz Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów).

Użytkownicy Google Workspace: administrator domeny może ograniczyć ustawienia udostępniania. Jeśli nie możesz znaleźć niektórych ustawień, skontaktuj się z administratorem domeny.

Zakończenie publicznego udostępniania kalendarza
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie w sekcji „Moje kalendarze” wskaż kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać publicznie.
 3. Kliknij Opcje Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu do wydarzeń” odznacz pole „Udostępnij publicznie”.
Uwaga: zwykle zmiany są wprowadzane w ciągu kilku minut, ale może to potrwać nawet do 4 godzin.

Udostępnianie kalendarza publicznego

Jest kilka sposobów udostępniania kalendarza publicznego:
Umieszczenie kalendarza na stronie internetowej

Możesz umieścić kalendarz na stronie internetowej. Dowiedz się, jak dodać kalendarz Google do strony internetowej.

Udostępnienie kalendarza określonej osobie
Kalendarz możesz udostępnić wybranej osobie. Dowiedz się, jak udostępnić kalendarz innej osobie.
Udostępnianie linku

Kalendarz możesz udostępnić za pomocą linku, aby inne osoby mogły go otworzyć w przeglądarce, Kalendarzu Google lub innej aplikacji.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. U góry po prawej stronie kliknij Ustawienia  a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij nazwę kalendarza, który chcesz udostępnić.
  • Aby zezwolić innym osobom na subskrybowanie Twojego kalendarza: w sekcji „Uprawnienia dostępu do wydarzeń” kliknij Pobierz link do udostępniania a potem Skopiuj link.
  • Aby pobrać link, który nie wymaga logowania się ani subskrybowania: kliknij Integrowanie kalendarza a potem i skopiuj link w sekcji „Publiczny adres URL kalendarza”, żeby go udostępnić.
  • Aby udostępnić kalendarz do otwarcia w systemie iOS: kliknij Integrowanie kalendarza a potem i skopiuj link w sekcji „Publiczny adres w formacie iCal”. Adres iCal działa tylko wtedy, gdy kalendarz jest publiczny.

Dodawanie wydarzeń do kalendarza publicznego

Jeśli udostępniasz wiele kalendarzy innym osobom, podczas tworzenia nowego wydarzenia musisz wybrać odpowiedni kalendarz.

 • Nowe wydarzenia mają ustawienia zgodne z domyślnymi ustawieniami kalendarza, chyba że je zmienisz. Jeśli np. domyślnie wybrana jest opcja „publiczne”, nowe wydarzenie będzie mógł znaleźć każdy.
 • Aby zastąpić domyślne ustawienia kalendarza, zmień ustawienia prywatności wydarzenia.

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne