Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Udostępnianie kalendarza wybranej osobie

Możesz udostępnić kalendarz rodzinie lub znajomym. 

Jak działa udostępnianie

Poniżej znajdziesz kilka przykładów udostępniania kalendarza:

 • Możesz udostępnić wybranej osobie kalendarz główny, aby widziała Twój harmonogram.

 • Możesz utworzyć nowy kalendarz, który będzie mogło edytować więcej osób (na przykład kalendarz „Rodzina”, do którego będą dodawać wydarzenia wszyscy członkowie rodziny).

Gdy dodasz kogoś do swojego kalendarza, możesz zdecydować, w jaki sposób ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia oraz czy będzie miała prawo wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Udostępnianie i cofanie udostępniania kalendarza

W Kalendarzu Google możesz dodawać wydarzenia do wielu kalendarzy. Ustawienia udostępniania każdego z nich mogą się różnić między sobą.

Udostępnianie istniejącego kalendarza

Możesz udostępnić główny kalendarz powiązany z Twoim kontem lub inny utworzony przez siebie kalendarz.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Nie można udostępniać kalendarzy w aplikacji Kalendarz Google. 
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Najedź kursorem myszy na kalendarz, który chcesz udostępnić, i kliknij OpcjeWięcej a następnie Ustawienia.
 4. Aby udostępnić kalendarz określonym osobom: w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.
 5. Aby zmienić ogólne ustawienia udostępniania kalendarza: w sekcji „Ustawienia uprawnień” wybierz odpowiednią opcję z menu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz poniżej.
 6. Jeśli wybranej osoby nie ma jeszcze na liście, kliknij Dodaj osobę.
 7. Kliknij Zapisz.

Osoba, której udostępniasz kalendarz przez jej adres e-mail, widzi Twój kalendarz na liście „Inne kalendarze”. Gdy udostępniasz kalendarz grupie e-maili, odbiorcy zobaczą go na liście „Inne kalendarze”, jeśli klikną link podany w e-mailu z zaproszeniem z Kalendarza Google. 

Tworzenie nowego kalendarza do udostępnienia

Możesz utworzyć nowy kalendarz i zaprosić innych użytkowników do jego wyświetlania lub edytowania. Gdy tworzysz wydarzenie, możesz wybrać kalendarz, do którego zostanie dodane.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Kalendarzy nie można tworzyć ani udostępniać w aplikacji Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie nad sekcją „Moje kalendarze” kliknij Dodaj Dodaj a następnie Nowy kalendarz.
 3. Wpisz nazwę kalendarza.
 4. W sekcji „Udostępnij wybranym osobom” wpisz adres e-mail osoby, której chcesz go udostępnić.
 5. W obszarze „Ustawienia uprawnień” wybierz odpowiednią opcję z menu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz poniżej.
 6. Jeśli wybranej osoby nie ma jeszcze na liście, kliknij Dodaj osobę.
 7. Kliknij Utwórz kalendarz.

Osoba, której udostępniasz kalendarz przez jej adres e-mail, widzi Twój kalendarz na liście „Inne kalendarze”. Gdy udostępniasz kalendarz grupie e-maili, odbiorcy zobaczą go na liście „Inne kalendarze”, jeśli klikną link podany w e-mailu z zaproszeniem z Kalendarza Google.

Ważne: aby nowy kalendarz wyświetlał się na Twoim telefonie lub tablecie z Androidem, musisz włączyć synchronizację tego kalendarza.

Udostępnianie grupie

Kiedy udostępniasz kalendarz grupie, nie jest on automatycznie dodawany do listy kalendarzy poszczególnych członków. Aby dodać kalendarz do swojej listy, każdy z nich musi kliknąć link w e-mailu.

Korzystanie z Grup dyskusyjnych Google

Jeśli chcesz udostępnić kalendarz dużej grupie osób, możesz dodać grupę dyskusyjną Google. Ustawienia udostępniania kalendarzy będą automatycznie dostosowywane do wszelkich zmian członkostwa w grupie. Więcej informacji o Grupach dyskusyjnych Google.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami udostępniania z odpowiedniej sekcji powyżej.
 2. Zamiast dodawać adresy e-mail poszczególnych osób, wpisz adres e-mail grupy dyskusyjnej Google.

Dodawanie pojedynczych osób

Możesz także udostępnić kalendarz, dodając pojedyncze adresy e-mail.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami udostępniania z odpowiedniej sekcji powyżej.
 2. Dodaj adresy e-mail poszczególnych osób.
Udostępnianie kalendarza osobom nieużywającym Kalendarza Google

Jedynym sposobem, aby umożliwić osobom nieużywającym Kalendarza Google wyświetlanie Twojego kalendarza, jest udostępnienie go publicznie. Dowiedz się więcej o udostępnianiu publicznie.

Udostępnianie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google w pracy, szkole lub innej organizacji, zobaczysz opcję „Udostępnij ten kalendarz wszystkim osobom w organizacji”. 

Jak działa to ustawienie

 • Osoby z organizacji mogą wyszukać kalendarz.
 • Osoby spoza organizacji nie są w stanie zobaczyć kalendarza.
 • Jeśli zaprosisz kogoś spoza organizacji na spotkanie, osoba ta będzie mogła zobaczyć informacje na jego temat.

Opcje

 • Może wyświetlać szczegóły wydarzeń: osoby z organizacji mogą przeglądać szczegóły wydarzeń podanych w kalendarzu, chyba że oznaczysz je jako prywatne.
 • Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów): osoby z organizacji mogą sprawdzić, kiedy masz czas, a kiedy nie, przy czym nie będą widzieć nazw ani szczegółów wydarzeń.
Usuwanie adresów e-mail z ustawień udostępniania lub zakończenie udostępniania publicznie
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Najedź kursorem myszy na kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać, i kliknij OpcjeWięcej a następnie Ustawienia.
 4. Kliknij Udostępnij ten kalendarz.
 5. Aby przestać udostępniać go publicznie, odznacz pole „Udostępnij ten kalendarz publicznie”.
 6. Aby przestać udostępniać go konkretnym osobom, kliknij Usuń Usuń obok adresu e-mail każdej z nich. 

Jeśli udostępniasz wiele kalendarzy, powtórz te kroki w przypadku każdego kalendarza, którego nie chcesz już udostępniać.

Ustawienia dotyczące informacji wyświetlanych przez innych

Ustawienia uprawnień

Uwaga: jeśli korzystasz z Kalendarza Google w firmie, szkole lub innej organizacji, możesz nie widzieć niektórych opcji udostępniania – mógł je wyłączyć administrator. 

Udostępniając komuś kalendarz, możesz określić sposób, w jaki ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia, oraz czy będzie też miała prawo wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Poniżej znajdziesz omówienie poszczególnych opcji udostępniania:

Wprowadzanie zmian ORAZ zarządzanie udostępnianiem

 • można zmieniać ustawienia udostępniania;
 • można dodawać i edytować wydarzenia;
 • można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych;
 • można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza;
 • można trwale usunąć kalendarz; 
 • można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wprowadzanie zmian w wydarzeniach

 • można dodawać i edytować wydarzenia;
 • można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych;
 • można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza;
 • można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wyświetlanie szczegółów wydarzeń

 • można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, które nie zostały oznaczone jako prywatne;
 • można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.

Wyświetlanie wyłącznie stanu Wolny/Zajęty (bez szczegółów)

Ta opcja pozwala wyświetlać zajęte i wolne terminy w kalendarzu, jednak bez nazw i innych szczegółów wydarzeń.

Uwaga: wydarzenia z Gmaila z ustawieniem widoczności „Tylko ja” nie będą widoczne dla żadnej z osób, którym udostępniasz kalendarz, nawet dla osób z uprawnieniami do wprowadzania zmian, chyba że zmienisz ustawienia udostępniania tego wydarzenia lub domyślne ustawienia wydarzeń z Gmaila.

Zmiana ustawień widoczności konkretnych wydarzeń

Wydarzenia automatycznie przejmują ustawienia udostępniania kalendarza. Możesz edytować ustawienia widoczności poszczególnych wydarzeń, jednak działanie tych ustawień zależy od sposobu udostępniania kalendarza.

Więcej informacji o zmienianiu ustawień widoczności poszczególnych wydarzeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli inne osoby mają problem z wyświetleniem Twojego kalendarza, spróbuj wykonać te czynności:

 1. Upewnij się, że dodany adres e-mail jest poprawny.
 2. Usuń osobę z ustawień udostępniania kalendarza, a następnie dodaj ją ponownie. Wskazówki znajdziesz powyżej.
 3. Upewnij się, że osoba klika link w otrzymanym e-mailu. Jeśli nie może znaleźć e-maila, powinna sprawdzić folder Spam.

Powiązane artykuły

Aaron jest specjalistą od Kalendarza i autorem tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?