Udostępnianie kalendarza wybranej osobie

Ważne: udostępniając swój kalendarz, zachowaj ostrożność i wybierz, które funkcje mają być dostępne dla innych osób. Każda osoba, która ma pełny dostęp do Twojego kalendarza, będzie mogła:

 • odpowiadać na zaproszenia,
 • tworzyć i edytować wydarzenia,
 • udostępniać Twój kalendarz innym osobom,
 • otrzymywać e-maile o zmianach w Twoim kalendarzu,
 • usunąć Twój kalendarz.

Wskazówka: jeśli używasz szkolnego lub firmowego konta Google, administrator konta mógł ograniczyć lub wyłączyć udostępnianie poza organizację. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem

Udostępnianie kalendarza

Możesz udostępnić dowolny utworzony przez siebie kalendarz oraz ustawić różne uprawnienia dostępu dla poszczególnych kalendarzy. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kalendarz

Udostępnianie kalendarza określonym osobom

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Nie można udostępniać kalendarzy w aplikacji Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. Aby ją rozwinąć, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Najedź kursorem na kalendarz, który chcesz udostępnić, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Dodaj osoby.
 5. Dodaj adres e-mail osoby lub grupy dyskusyjnej Google. W menu wybierz uprawnienia tej osoby lub grupy. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu
 6. Kliknij Wyślij.
 7. Aby dodać kalendarz do swojej listy, odbiorca musi kliknąć link w otrzymanym e-mailu. Dowiedz się, jak dodać kalendarz innej osoby

Wskazówka: aby udostępnić kalendarz, który nie należy do Ciebie, poproś jego właściciela, aby przyznał Ci uprawnienia „może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem”.

Udostępnianie kalendarza publicznie

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Nie można udostępniać kalendarzy w aplikacji Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. Aby ją rozwinąć, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Najedź kursorem na kalendarz, który chcesz udostępnić, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu” wybierz Udostępnij publicznie.
 5. Obok opcji „Udostępnij publicznie” wybierz z menu poziom dostępu, który chcesz przyznać. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu

Wskazówka: jedynym sposobem, aby umożliwić osobom nieużywającym Kalendarza Google wyświetlanie Twojego kalendarza, jest udostępnienie go publicznie. Dowiedz się więcej o udostępnianiu publicznie

Udostępnianie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google w pracy, szkole lub innej organizacji, w sekcji „Uprawnienia dostępu” znajdziesz opcję, która umożliwia udostępnienie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu.

Jak działa to ustawienie

Kontrolowanie dostępu do kalendarza i poszczególnych wydarzeń

Ustawienia uprawnień w przypadku udostępnionych kalendarzy
Udostępniając komuś kalendarz, możesz określić sposób, w jaki ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia, oraz czy będzie mogła wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Uprawnienie dostępu

Co mogą inne osoby

„Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów)”

 • Mogą wyświetlać zajęte i wolne terminy w kalendarzu, jednak bez nazw i szczegółów wydarzeń.

Wyświetlanie wszystkich szczegółów wydarzeń

 • Mogą wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń oprócz tych:
  • Szczegóły wydarzeń oznaczonych jako prywatne nie są widoczne.
  • Lista gości wydarzeń bez uprawnienia „Zobacz listę gości” nie jest widoczna.
 • Mogą sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Mogą subskrybować e-maile z powiadomieniami dotyczącymi nadchodzących wydarzeń oraz ich tworzenia, zmieniania, anulowania i odpowiadania na nie.

„Może zmieniać wydarzenia”

 • Mogą wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Mogą dodawać i edytować wydarzenia.
 • Mogą przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.
 • Mogą sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Mogą subskrybować e-maile z powiadomieniami dotyczącymi nadchodzących wydarzeń oraz ich tworzenia, zmieniania, anulowania i odpowiadania na nie.

„Może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem”

 • Mogą wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Mogą dodawać i edytować wydarzenia.
 • Mogą przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.
 • Mogą sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Mogą zmieniać ustawienia udostępniania.
 • Mogą subskrybować e-maile z powiadomieniami dotyczącymi nadchodzących wydarzeń oraz ich tworzenia, zmieniania, anulowania i odpowiadania na nie.
 • Mogą trwale usunąć kalendarz.

Wskazówki

 • Jeśli używasz szkolnego lub firmowego konta Google, administrator konta mógł ograniczyć lub wyłączyć ustawienia uprawnień. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem
 • Wydarzenia z Gmaila z ustawieniem widoczności „Tylko ja” nie będą widoczne dla żadnej z osób, którym udostępniasz kalendarz, nawet dla osób z uprawnieniami do wprowadzania zmian, chyba że zmienisz ustawienia udostępniania danego wydarzenia lub domyślne ustawienia wydarzeń z Gmaila. Dowiedz się więcej o wydarzeniach z Gmaila

Ustawienia „Uprawnienia dostępu” i „Udostępnij wybranym osobom”

W ustawieniach udostępnionego kalendarza możesz ustawić ogólne „Uprawnienia dostępu” i zdefiniować uprawnienia w sekcji „Udostępnij wybranym osobom”. W przypadku wybranych osób zastosowanie ma szersze uprawnienie.

Jeśli na przykład udostępnisz kalendarz publicznie i wybierzesz „widzi szczegóły wydarzeń”, a następnie udostępnisz kalendarz wybranej osobie i wybierzesz dla niej „widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty”, ta osoba będzie mogła zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.

Zmiana ustawień widoczności konkretnych wydarzeń
Wydarzenia automatycznie przejmują uprawnienia dostępu kalendarza. Możesz jednak zmienić widoczność poszczególnych wydarzeń. Więcej informacji o zmienianiu ustawień widoczności poszczególnych wydarzeń

Wyłączanie udostępniania kalendarza

Zakończenie publicznego udostępniania kalendarza
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. Aby ją rozwinąć, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Najedź kursorem na kalendarz, którego udostępnianie chcesz cofnąć, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
  • Aby przestać udostępniać kalendarz publicznie: w sekcji „Uprawnienia dostępu” wyłącz Udostępnij publicznie.
  • Aby przestać udostępniać kalendarz w organizacji: w sekcji „Uprawnienia dostępu” wyłącz Udostępnij ten kalendarz wszystkim osobom w organizacji.
  • Aby przestać udostępniać kalendarz konkretnym osobom: w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Usuń Usuń obok adresu e-mail każdej z nich.

Wskazówka: jeśli udostępniasz wiele kalendarzy, powtórz te kroki w przypadku każdego kalendarza, którego nie chcesz już udostępniać.

Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem

Osoba, której udostępniasz kalendarz, nie może go znaleźć
 1. Sprawdź, czy dodany adres e-mail jest poprawny.
 2. Upewnij się, że osoba kliknęła link w otrzymanym e-mailu. Jeśli nie może znaleźć e-maila, powinna sprawdzić folder Spam.
 3. Usuń osobę z ustawień udostępniania kalendarza, a następnie dodaj ją ponownie.
 4. Sprawdź, czy używasz szkolnego lub firmowego konta Google. Administrator konta mógł ograniczyć lub wyłączyć udostępnianie poza organizację. Dowiedz się, jak znaleźć administratora

Powiązane materiały

 
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne