Udostępnianie kalendarza wybranej osobie

Możesz udostępnić kalendarz rodzinie lub znajomym. 

Jak działa udostępnianie

Poniżej znajdziesz kilka przykładów udostępniania kalendarza:

 • Możesz udostępnić wybranej osobie kalendarz główny, aby widziała Twój harmonogram.

 • Możesz utworzyć nowy kalendarz, który będzie mogło edytować więcej osób (na przykład kalendarz „Rodzina”, do którego będą dodawać wydarzenia wszyscy członkowie rodziny).

Gdy dodasz kogoś do swojego kalendarza, możesz zdecydować, w jaki sposób ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia oraz czy będzie miała prawo wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Udostępnianie i cofanie udostępniania kalendarza

W Kalendarzu Google możesz dodawać wydarzenia do wielu kalendarzy. Ustawienia udostępniania każdego z nich mogą się różnić między sobą.

Udostępnianie istniejącego kalendarza

Możesz udostępnić główny kalendarz powiązany z Twoim kontem lub inny utworzony przez siebie kalendarz.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Nie można udostępniać kalendarzy w aplikacji Kalendarz Google. 
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Najedź kursorem myszy na kalendarz, który chcesz udostępnić, i kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia i udostępnianie.
 4. Aby udostępnić kalendarz określonym osobom: w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” dodaj osobę lub wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.
 5. Aby zmienić ogólne ustawienia udostępniania kalendarza: w sekcji „Uprawnienia dostępu” wybierz odpowiednią opcję z menu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz poniżej.
 6. Jeśli wybranej osoby nie ma jeszcze na liście, kliknij Dodaj osoby.
 7. Dodaj osoby i kliknij Wyślij.

Osoba, której udostępniasz kalendarz przez jej adres e-mail, widzi Twój kalendarz na liście „Inne kalendarze”. Gdy udostępniasz kalendarz grupie e-maili, odbiorcy zobaczą go na liście „Inne kalendarze”, jeśli klikną link podany w e-mailu z zaproszeniem z Kalendarza Google. 

Tworzenie nowego kalendarza do udostępnienia

Możesz utworzyć nowy kalendarz i zaprosić innych użytkowników do jego wyświetlania lub edytowania. Gdy tworzysz wydarzenie, możesz wybrać kalendarz, do którego zostanie dodane.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Kalendarzy nie można tworzyć ani udostępniać w aplikacji Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie nad sekcją „Moje kalendarze” kliknij Dodaj Dodaj a następnie Nowy kalendarz.
 3. Wpisz nazwę kalendarza.
 4. Kliknij Utwórz kalendarz.
 5. Po lewej stronie kliknij nazwę nowego kalendarza.
 6. W sekcji „Uprawnienia dostępu” wybierz odpowiednią opcję z menu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz poniżej.
 7. Jeśli wybranej osoby nie ma jeszcze na liście, w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Dodaj osoby.
 8. Dodaj osoby i kliknij Wyślij.

Osoba, której udostępniasz kalendarz przez jej adres e-mail, widzi Twój kalendarz na liście „Inne kalendarze”. Gdy udostępniasz kalendarz grupie e-maili, odbiorcy zobaczą go na liście „Inne kalendarze”, jeśli klikną link podany w e-mailu z zaproszeniem z Kalendarza Google.

Ważne: aby nowy kalendarz wyświetlał się na Twoim telefonie lub tablecie z Androidem, musisz włączyć synchronizację tego kalendarza.

Udostępnianie grupie

Kiedy udostępniasz kalendarz grupie, nie jest on automatycznie dodawany do listy kalendarzy poszczególnych członków. Aby dodać kalendarz do swojej listy, każdy z nich musi kliknąć link w e-mailu.

Korzystanie z Grup dyskusyjnych Google

Jeśli chcesz udostępnić kalendarz dużej grupie osób, możesz dodać grupę dyskusyjną Google. Ustawienia udostępniania kalendarzy będą automatycznie dostosowywane do wszelkich zmian członkostwa w grupie. Więcej informacji o Grupach dyskusyjnych Google.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami udostępniania z odpowiedniej sekcji powyżej.
 2. Zamiast dodawać adresy e-mail poszczególnych osób, wpisz adres e-mail grupy dyskusyjnej Google.

Dodawanie pojedynczych osób

Możesz także udostępnić kalendarz, dodając pojedyncze adresy e-mail.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami udostępniania z odpowiedniej sekcji powyżej.
 2. Dodaj adresy e-mail poszczególnych osób.
Udostępnianie kalendarza osobom nieużywającym Kalendarza Google

Jedynym sposobem, aby umożliwić osobom nieużywającym Kalendarza Google wyświetlanie Twojego kalendarza, jest udostępnienie go publicznie. Dowiedz się więcej o udostępnianiu publicznie.

Udostępnianie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google w pracy, szkole lub innej organizacji, zobaczysz opcję „Udostępnij ten kalendarz wszystkim osobom w organizacji”, która pozwala udostępnić kalendarz wszystkim osobom z Twojej organizacji. 

Jak działa to ustawienie

 • Osoby z organizacji mogą wyszukać kalendarz.
 • Osoby spoza organizacji nie są w stanie zobaczyć kalendarza.
 • Jeśli zaprosisz kogoś spoza organizacji na spotkanie, osoba ta będzie mogła zobaczyć informacje na jego temat.

Opcje

 • Widzi szczegóły wydarzeń: osoby z organizacji mogą przeglądać szczegóły wydarzeń podanych w kalendarzu, chyba że oznaczysz je jako prywatne.
 • Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów): osoby z organizacji mogą sprawdzić, kiedy masz czas, a kiedy nie, przy czym nie będą widzieć nazw ani szczegółów wydarzeń.
Usuwanie adresów e-mail z ustawień udostępniania lub zakończenie udostępniania publicznie
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Najedź kursorem myszy na kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać, i kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu” odznacz pole przy opcji „Udostępnij publicznie”.
 5. Aby przestać udostępniać kalendarz konkretnym osobom, w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Usuń Usuń obok adresu e-mail każdej z nich.

Jeśli udostępniasz wiele kalendarzy, powtórz te kroki w przypadku każdego kalendarza, którego nie chcesz już udostępniać.

Ustawienia dotyczące informacji wyświetlanych przez innych

Ustawienia uprawnień

Uwaga: jeśli korzystasz z Kalendarza Google w firmie, szkole lub innej organizacji, możesz nie widzieć niektórych opcji udostępniania – mógł je wyłączyć administrator. 

Udostępniając komuś kalendarz, możesz określić sposób, w jaki ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia, oraz czy będzie też miała prawo wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Poniżej znajdziesz omówienie poszczególnych opcji udostępniania:

Wprowadzanie zmian ORAZ zarządzanie udostępnianiem

 • Można zmieniać ustawienia udostępniania.
 • Można dodawać i edytować wydarzenia.
 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Można trwale usunąć kalendarz. 
 • Można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wprowadzanie zmian w wydarzeniach

 • Można dodawać i edytować wydarzenia.
 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wyświetlanie szczegółów wydarzeń

 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, które nie zostały oznaczone jako prywatne.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.

Wyświetlanie wyłącznie stanu Wolny/Zajęty (bez szczegółów)

Ta opcja pozwala wyświetlać zajęte i wolne terminy w kalendarzu, jednak bez nazw i innych szczegółów wydarzeń.

Uwaga: wydarzenia z Gmaila z ustawieniem widoczności „Tylko ja” nie będą widoczne dla żadnej z osób, którym udostępniasz kalendarz, nawet dla osób z uprawnieniami do wprowadzania zmian, chyba że zmienisz ustawienia udostępniania danego wydarzenia lub domyślne ustawienia wydarzeń z Gmaila.

Zmiana ustawień widoczności konkretnych wydarzeń

Wydarzenia automatycznie przejmują ustawienia udostępniania kalendarza. Możesz edytować ustawienia widoczności poszczególnych wydarzeń, jednak działanie tych ustawień zależy od sposobu udostępniania kalendarza.

Więcej informacji o zmienianiu ustawień widoczności poszczególnych wydarzeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli inne osoby mają problem z wyświetleniem Twojego kalendarza, spróbuj wykonać te czynności:

 1. Upewnij się, że dodany adres e-mail jest poprawny.
 2. Usuń osobę z ustawień udostępniania kalendarza, a następnie dodaj ją ponownie. Wskazówki znajdziesz powyżej.
 3. Upewnij się, że osoba klika link w otrzymanym e-mailu. Jeśli nie może znaleźć e-maila, powinna sprawdzić folder Spam.

Powiązane artykuły

Aaron jest ekspertem od wyszukiwarki i autorem tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?