Sử dụng khung giờ nhận đặt hẹn trên Lịch Google

Chỉ có tài khoản Lịch Google dành cho cơ quan hoặc trường học mới có thể sử dụng tính năng này.

Bạn có thể thiết lập một nhóm cuộc hẹn trên lịch của mình mà người khác có thể đặt trước. Ví dụ: giáo sư có thể mời sinh viên của họ đặt trước thời gian trong giờ làm việc mỗi tuần.

Khung giờ nhận đặt hẹn rất hữu ích khi bạn không biết ai cần gặp mình, nhưng bạn muốn cho họ biết là bạn rảnh. Bạn có thể cung cấp cho mọi người một nhóm thời gian trên lịch để họ có thể đặt các khung giờ trong đó. Ví dụ: bạn có thể dành ra 2 giờ rảnh để gặp gỡ mọi người trong các khung giờ dài 30 phút. Sau đó, người khác có thể đặt trước một trong các khung giờ dài 30 phút trong khoảng thời gian đó sao cho phù hợp nhất với họ.

Thiết lập và chia sẻ khung giờ nhận đặt hẹn

Mối liên hệ giữa khung giờ nhận đặt hẹn và sự kiện thông thường

Khi bạn tạo một nhóm khung giờ nhận đặt hẹn, nhóm này sẽ hiển thị dưới dạng một sự kiện duy nhất trên lịch. Để xác nhận một sự kiện là nhóm cuộc hẹn, ở góc trên bên trái của sự kiện, hãy tìm biểu tượng Nhóm cuộc hẹn Cuộc hẹn.

Khi ai đó đặt trước một trong các khung giờ nhận đặt hẹn, thì khung giờ được đặt trước sẽ hiển thị dưới dạng một sự kiện trên lịch của họ và ở bên trong nhóm lớn hơn trên lịch của bạn.

Tạo một nhóm cuộc hẹn
 1. Mở Lịch Google bằng tài khoản công việc hoặc trường học của bạn trên máy tính.
 2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ xem theo Tuần hoặc xem theo Ngày bất kỳ.
 3. Nhấp vào bất cứ nơi nào trong lịch. Trong hộp sự kiện bật lên, hãy nhấp vào Khung giờ nhận đặt hẹn.
 4. Nhập thông tin chi tiết, bao gồm cả tiêu đề, rồi chọn lịch mà bạn muốn sự kiện hiển thị.
 5. Để thêm thông tin, chẳng hạn như địa điểm hoặc nội dung mô tả, hãy nhấp vào Tùy chọn khác.

Mẹo: Nếu bạn muốn đặt nhóm cuộc hẹn ở chế độ lặp lại, hãy làm như vậy trước khi mời người khác đặt trước một khung giờ. Khi bạn đặt một nhóm cuộc hẹn hiện có với các khung giờ đặt trước lặp lại, các khung giờ đặt trước này sẽ bị trùng lặp vì có thể xuất hiện những khung giờ mới và tình huống đặt trước hai lần. Tìm hiểu cách đặt sự kiện ở chế độ lặp lại.

Thêm khách vào nhóm cuộc hẹn

Khi bạn thêm một khách vào nhóm cuộc hẹn, khách này sẽ được thêm vào mọi khung giờ nhật đặt hẹn trong nhóm và nhận được email mỗi khi ai đó đặt trước cuộc hẹn. Ví dụ: một giáo sư có thể thêm trợ lý của mình là khách sẽ xuất hiện trong giờ làm việc.

Để thêm khách vào một nhóm cuộc hẹn, hãy mở sự kiện cuộc hẹn và nhấp vào Thêm khách

Mẹo: Không thêm những người muốn đặt trước một khung giờ nhận đặt hẹn. Thay vào đó, hãy gửi cho họ đường liên kết đến trang cuộc hẹn.

Mời những người khác đặt trước khung giờ nhận đặt hẹn

Sau khi đã thiết lập nhóm cuộc hẹn, bạn có thể mời mọi người đặt trước một khung giờ bằng đường liên kết đến trang cuộc hẹn của bạn.

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào cuộc hẹn của bạn sau đó Truy cập vào trang cuộc hẹn của lịch này.
 3. Sao chép và dán đường liên kết đến trang cuộc hẹn từ trình duyệt của bạn.
 4. Gửi đường liên kết này cho những người muốn đặt trước khung giờ nhận đặt hẹn

Mẹo: Mọi người có thể đặt trước khung giờ nhận đặt hẹn của bạn bằng Lịch Google. Nếu cần, họ có thể tạo Tài khoản Google để bắt đầu.

Đặt trước một khung giờ nhận đặt hẹn

 1. Nhấp vào đường liên kết đến trang cuộc hẹn. Bạn có thể tìm thấy đường liên kết này trong email, tin nhắn hoặc sự kiện trên lịch đã được chia sẻ với bạn.
 2. Nhấp vào một khung thời gian có sẵn sau đó Lưu.

Hủy khung giờ nhận đặt hẹn

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào khung giờ muốn hủy.
 3. Trong mục “Bạn có tham gia không?”, hãy nhấp vào Không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?