Uporaba terminov sestankov v Google Koledarju

Pomembno: Od 18. julija 2024 bodo razporedi sestankov zamenjali termine sestankov. Preberite več o razporedih sestankov.

V računalniku lahko v koledarju določite blok za sestanke, ki jih druge osebe lahko rezervirajo. Profesorji lahko na primer povabijo študente, da vsak teden rezervirajo sestanke v času govorilnih ur.

Drugim osebam lahko v svojem koledarju ponudite časovni blok, v okviru katerega lahko rezervirajo termine. Tako lahko na primer določite 2 uri, ko ste na voljo za 30-minutne sestanke. Uporabniki lahko nato rezervirajo enega od 30-minutnih terminov.

Preklop na razporede sestankov

Pomembno: Obstoječi termini sestankov se ne prenesejo samodejno v razporede sestankov.

Do 17. julija 2024 lahko še vedno ustvarjate, rezervirate in brišete termine sestankov. Od 18. julija 2024 ne boste več mogli uporabljati ali rezervirati terminov sestankov. Če želite drugim osebam omogočiti rezerviranje sestankov na vašem koledarju, lahko uporabite razporede sestankov.

Razporedi sestankov so sistem za rezervacije sestankov z bogatim naborom funkcij, ki zagotavlja nemoteno izkušnjo rezervacije in zmogljivejše funkcije kot termini sestankov.

 • Če Google Koledar uporabljate z osebnim računom, lahko ustvarite eno stran za rezervacijo, da lahko druge osebe rezervirajo sestanke na vašem koledarju.
 • Če imate ustrezno naročnino na Google Workspace ali Google One, lahko uporabljate plačljive funkcije, kot so samodejni e-poštni opomniki, prilagajanje razpoložljivosti za sestanke in plačljivi sestanki. Preberite več o plačljivih funkcijah za razporede sestankov.

Ustvari razpored sestankov

Za nekatere naročnine na Google Workspace:

 • Če imate Google Workspace Business Starter: Ustvarite lahko eno stran za rezervacijo, da lahko druge osebe rezervirajo sestanke na vašem koledarju. Z naročnino ne morete ustvariti več kot ene strani za rezervacijo.  
 • Če imate naročnino na Google Workspace Essentials, Frontline ali starejšo naročnino na Google Workspace, ki ni več na voljo: Ne morete ustvarjati razporedov sestankov.

Če želite ugotoviti, katero naročnino imate, se obrnite na skrbnika.

Primerjava razporedov sestankov in terminov sestankov

 • Preverjanje razpoložljivosti v drugih koledarjih: Razporedi sestankov privzeto preverijo, ali so v glavnem in sekundarnih koledarjih morebitni spori. Če želite to funkcijo izklopiti, ko ustvarjate ali urejate razpored sestankov, počistite potrditveno polje ob možnosti »Preverjanje razpoložljivosti v koledarjih«.
 • Nastavljanje ponavljajočih se razporedov: Z razporedi sestankov lahko nastavite enkratni sestanek ali razpored, ki se ponavlja tedensko. Dvotedenske, mesečne in druge ponavljajoče se vrste razporeda niso podprte.
 • Preverjanje vidnost: Drugi uporabniki z dostopom do vašega koledarja bodo videli, kdaj imate rezervirane razporede sestankov. Nerezerviranih razporedov sestankov ne bodo videli.

  Nasvet: Če želite v javno deljenih koledarjih drugim osebam, ki imajo dostop do vašega koledarja, olajšati iskanje povezave do strani za rezervacijo, v koledar dodajte časovni blok za razpored sestankov.
  • Nastavite stanje razpoložljivosti na »Prost«, da ne bo prišlo do sporov z vašo dejansko razpoložljivostjo.
  • V opis vključite povezavo do strani za rezervacijo razporeda sestankov.
 • Dodajanje sogostiteljev:
  • V razpored sestankov dodajte do 20 sogostiteljev.
  • Google Skupin ali uporabnikov zunaj vaše organizacije ne morete dodati kot sogostiteljev.
  • Razpoložljivost v koledarjih sogostiteljev se ne preverja samodejno. Če želite, da upoštevamo razpoložljivost sogostiteljev, v razdelku »Preverjanje razpoložljivosti v koledarjih« izberite koledar sogostitelja. Vendar pa morate biti naročeni na njihov koledar.
  • Sogostitelji prejmejo povabilo na rezervirani sestanek, vendar v svojem koledarju ne vidijo celotnega razporeda nerezerviranih sestankov. Če želite drugim uporabnikom omogočiti dostop do razporeda sestankov, uporabite sekundarni ali ekipni koledar.
 • Rezerviranje konferenčnih sob: Konferenčne sobe ali sobe za sestanek ni mogoče rezervirati v razporedu sestankov, vendar lahko tako sobo dodate v rezervirani sestanek.

Nastavitev in deljenje terminov sestankov

Povezava med termini sestankov in običajnimi dogodki

Ko ustvarite blok s termini sestankov, je blok prikazan kot en dogodek v vašem koledarju. Če se želite prepričati, da je dogodek blok za sestanke, v zgornjem levem kotu dogodka poiščite ikono bloka za sestanke Sestanek.

Ko nekdo rezervira enega od terminov sestankov, bo rezervirani termin prikazan kot dogodek v koledarju te osebe in v okviru večjega bloka v vašem koledarju.

Ustvarjanje bloka za sestanke
 1. V računalniku odprite Google Koledar s službenim ali šolskim računom.
 2. Preverite, ali je odprt pogled Teden ali kateri koli pogled Dan.
 3. Kliknite kjer koli v koledarju. V pojavnem oknu dogodka kliknite Mesta za sestanke.
 4. Vnesite podrobnosti, vključno z naslovom, in izberite koledar, v katerem želite, da je dogodek prikazan.
 5. Če želite dodati več informacij, na primer lokacijo ali opis, kliknite Več možnosti.

Namig: Če želite blok za sestanke nastaviti tako, da se ponavlja, to storite pred pošiljanjem povabila drugim osebam za rezervacijo termina. Ko za obstoječi blok za sestanke z rezerviranimi termini nastavite, da se ponavlja, se rezervirani termini podvojijo kot novi termini, pri čemer lahko pride do dvojne rezervacije. Preberite navodila za ustvarjanje ponavljajočih se dogodkov.

Dodajanje gostov v blok za sestanke

Ko v blok za sestanke dodate gosta, je gost dodan v vsak termin sestanka v bloku in prejme e-poštno sporočilo vsakič, ko nekdo rezervira sestanek. Profesor lahko na primer kot gosta doda svojega asistenta, ki bo prisoten na govorilnih urah.

Če želite dodati goste v blok za sestanke, odprite dogodek sestanka in kliknite Dodaj goste.

Namig: Ne dodajte oseb, ki želijo rezervirati posamezen termin sestanka. Namesto tega jim pošljite povezavo do strani za sestanke.

Pošiljanje povabila drugim osebam za rezervacijo termina sestanka

Ko nastavite blok za sestanke, lahko druge osebe povabite k rezervaciji termina prek povezave do strani za sestanke.

 1. Odprite Google Koledar.
 2. Kliknite sestanek in nato Pojdi na stran za sestanke v tem koledarju.
 3. V brskalniku kopirajte povezavo do strani za sestanke in jo prilepite.
 4. To povezavo pošljite osebam, ki želijo rezervirati termin sestanka.

Namig: Uporabniki lahko termine sestankov rezervirajo prek Google Koledarja. Po potrebi lahko za začetek ustvarijo račun Google.

Rezervacija termina sestanka

 1. Kliknite povezavo do strani za sestanke. Povezavo lahko poiščete v e-pošti, sporočilu ali dogodku v koledarju, ki je bil deljen z vami.
 2. Kliknite termin sestanka, ki je na voljo in nato Shrani.

Preklic termina sestanka

 1. Odprite Google Koledar.
 2. Kliknite termin sestanka.
 3. V razdelku »Pridete?« kliknite Ne.

Vklop ali izklop razporedov sestankov

V službenem in šolskem računu lahko kadar koli preklopite med termini sestankov in razporedi sestankov. Vsi trenutni termini ali razporedi ostanejo aktivni in na voljo ne glede na to, ali so razporedi sestankov vklopljeni ali izklopljeni.

 1. V računalniku odprite Google Koledar.
 2. Odprite nastavitve in nato Splošno in nato Razporedi sestankov.
 3. Potrdite ali počistite polje poleg možnosti »Namesto terminov sestankov ustvarite razporede sestankov«.
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni