Používanie časov na stretnutia v Kalendári Google

Dôležité: Časy na stretnutie a rozpisy časov na stretnutie sú odlišné funkcie. Pracovné aj študentské účty Kalendára môžu používať obe. Účty Business Starter nemajú prístup k rozpisom časov na stretnutie. Ďalšie informácie o rozpisoch časov na stretnutie v Kalendári Google

V počítači môžete nastaviť úsek stretnutí, ktorý si môžu ľudia rezervovať. Napríklad profesori môžu vyzvať študentov, aby si rezervovali stretnutie počas vyhradených konzultačných hodín, ktoré majú každý týždeň.

Vo svojom kalendári môžete ľuďom ponúknuť časový úsek, v rámci ktorého si môžu rezervovať jednotlivé časy na stretnutie. Môžete si napríklad vyhradiť dve hodiny, počas ktorých budete ľuďom k dispozícii na tridsaťminútové stretnutia. Ľudia si potom môžu v rámci daného úseku rezervovať niektorý z týchto časov na tridsaťminútové stretnutie.

Funkcie dostupné v časoch na stretnutie

Tieto funkcie sú k dispozícii v časoch na stretnutie, ale nie v rozpisoch časov na stretnutie:

 • Pridanie ďalších členov tímu: do rozpisu časov na stretnutie nemôžete pridať ďalších členov. V prípade rozpisov časov na stretnutie musíte ďalších členov tímu pridať manuálne po rezervovaní stretnutia.
 • Podpora sekundárneho alebo delegovaného kalendára: stretnutia nemôžete nastaviť v sekundárnom, tímovom alebo spolupracovníkovom kalendári, ktorý spravujete.
 • Rezervácia konferenčnej miestnosti: v rozpise časov na stretnutie si nemôžete vopred rezervovať konferenčnú ani zasadaciu miestnosť, ale môžete pridať miestnosť do rezervovaného stretnutia.

Nastavenie a zdieľanie časov na stretnutie

Aký je súvis časov na stretnutie s bežnými udalosťami

Keď vytvoríte úsek časov na stretnutia, tento úsek sa zobrazí vo vašom kalendári ako jedna udalosť. Ak sa chcete uistiť, či určitá udalosť prestavuje úsek stretnutí, pozrite sa, či sa v ľavom hornom rohu danej udalosti zobrazuje ikona úseku stretnutí Stretnutie.

Keď si niekto rezervuje jeden z vašich časov na stretnutia, tento rezervovaný čas na jedno stretnutie sa zobrazí ako udalosť v kalendári tejto osoby a časť väčšieho úseku vo vašom kalendári.

Vytvorenie úseku stretnutí
 1. Pomocou pracovného alebo školského účtu v počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Skontrolujte, či ste v zobrazení Týždeň alebo v niektorom zo zobrazení Deň.
 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v kalendári. V poli udalosti, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Časy na stretnutia.
 4. Zadajte podrobnosti vrátane názvu a vyberte, v ktorom kalendári sa má udalosť zobraziť.
 5. Ak chcete pridať ďalšie informácie, napríklad miesto alebo opis, kliknite na Ďalšie možnosti.

Tip: Ak chcete nastaviť opakovanie daného úseku stretnutí, urobte to ešte predtým, ako pozvete ľudí, aby si rezervovali časy na jedno stretnutie. Keď nastavíte opakovanie existujúceho úseku stretnutí s rezervovanými časmi na jedno stretnutie, tieto rezervované časy sa zdvoja ako nové časy a môže dôjsť ku konfliktným rezerváciám v rovnakom termíne. Ako nastaviť opakovanie udalostí

Pridávanie hostí k úseku stretnutí

Keď pridáte k úseku stretnutí hosťa, bude pridaný ku každému času na stretnutia v danom úseku a vždy dostane správu, keď si niekto rezervuje stretnutie. Profesor môže napríklad pridať svojho asistenta ako hosťa, ktorý bude v rámci konzultačných hodín prítomný.

Ak chcete k úseku stretnutí pridať hosťa, otvorte udalosť stretnutia a kliknite na Pridať hostí.

Tip: Nepridávajte ľudí, ktorí si chcú rezervovať individuálny čas na stretnutie. Odporúčame im radšej poslať odkaz na stránku stretnutí.

Ako pozvať ľudí, aby si rezervovali čas na stretnutie

Po nastavení úseku stretnutí môžete pozvať ľudí, aby si rezervovali čas pomocou odkazu na vašej stránke stretnutí.

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na stretnutie a potom Prejsť na stránku stretnutí pre tento kalendár.
 3. Skopírujte a prilepte odkaz na stránku stretnutia z prehliadača.
 4. Tento odkaz pošlite ľuďom, ktorí si chcú rezervovať čas na stretnutie.

Tip: Ľudia si môžu rezervovať vaše časy na stretnutie pomocou Kalendára Google. V prípade potreby si môžu najskôr vytvoriť účet Google.

Rezervácia času na stretnutia

 1. Kliknite na odkaz na stránku stretnutí. Nájdete ho v e‑maile, správe alebo udalosti v kalendári, ktorá bola s vami zdieľaná.
 2. Kliknite na dostupný čas na stretnutie a potom Uložiť.

Zrušenie času na stretnutie

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na požadovaný čas na stretnutia.
 3. V sekcii Zúčastníte sa? kliknite na Nie.

Zapnutie a vypnutie rozpisov časov na stretnutie

Dôležité: Rozpisy časov na stretnutie nie sú k dispozícii pre tarifu Workspace Business Starter. Ďalšie informácie o prémiových funkciách pre rozpisy časov na stretnutie

V pracovných a školských účtoch môžete kedykoľvek prepínať medzi časmi na stretnutie a rozpismi časov na stretnutie. Všetky aktuálne časy na stretnutie alebo rozpisy zostanú aktívne a dostupné bez ohľadu na to, či sú rozpisy časov na stretnutie zapnuté alebo vypnuté.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Prejdite do sekcie Nastavenia  a potom Všeobecné a potom Rozpisy časov na stretnutie.
 3. Začiarknite políčko Vytvárať namiesto časov na stretnutie rozpisy časov na stretnutie, prípadne zrušte jeho výber.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13986810613828586908
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
88