Používanie časov na stretnutia v Kalendári Google

Dôležité: Od 18. júla 2024 budú časy na stretnutie nahradené rozpismi časov na stretnutie. Ďalšie informácie o rozpisoch časov na stretnutie

V počítači môžete nastaviť úsek stretnutí, ktorý si môžu ľudia rezervovať. Napríklad profesori môžu vyzvať študentov, aby si rezervovali stretnutie počas vyhradených konzultačných hodín, ktoré majú každý týždeň.

Vo svojom kalendári môžete ľuďom ponúknuť časový úsek, v rámci ktorého si môžu rezervovať jednotlivé časy na stretnutie. Môžete si napríklad vyhradiť dve hodiny, počas ktorých budete ľuďom k dispozícii na tridsaťminútové stretnutia. Ľudia si potom môžu v rámci daného úseku rezervovať niektorý z týchto časov na tridsaťminútové stretnutie.

Prechod na rozpisy časov na stretnutie

Dôležité: Existujúce časy na stretnutie sa do rozpisov časov na stretnutie neprenesú automaticky.

Do 17. júla 2024 môžete naďalej vytvárať, rezervovať si a odstraňovať časy na stretnutie. Od 18. júla 2024 sa už časy na stretnutie nebudú dať používať ani rezervovať. Ak chcete iným používateľom umožniť plánovať si stretnutia vo vašom kalendári, môžete používať rozpisy časov na stretnutie.

Rozpisy časov na stretnutie predstavujú systém na rezerváciu stretnutí, ktorý ponúka plynulejšie rezervačné prostredie a bohatšie a výkonnejšie funkcie než časy na stretnutie.

 • Ak používate Kalendár Google s osobným účtom, môžete vytvoriť jednu rezervačnú stránku, kde si budú môcť iní používatelia plánovať stretnutia vo vašom kalendári.
 • Používatelia s vybranými odbermi Google Workspace a Google One môžu využívať prémiové funkcie, ako sú automatické e‐mailové pripomenutia, prispôsobiteľná dostupnosť stretnutí či platené stretnutia. Ďalšie informácie o prémiových funkciách pre rozpisy časov na stretnutie

Vytvoriť rozpis časov na stretnutie

Špecifiká niektorých odberov Google Workspace:

 • Ak máte odber Google Workspace Business Starter, môžete vytvoriť jednu rezervačnú stránku, kde si budú môcť iní používatelia plánovať stretnutia vo vašom kalendári. S týmto odberom nemožno vytvoriť viac než jednu rezervačnú stránku.  
 • Ak máte odber Google Workspace Essentials, Frontline alebo starší odber Google Workspace, ktorý už nie je v ponuke, rozpisy časov na stretnutie nemôžete vytvárať.

Ak chcete zistiť, ktorý odber máte, kontaktujte svojho správcu.

Porovnanie rozpisov časov na stretnutie s časmi na stretnutie

 • Kontrola dostupnosti v iných kalendároch: rozpisy časov na stretnutie predvolene kontrolujú, či termíny v primárnom a sekundárnych kalendároch nekolidujú. Ak chcete túto funkciu vypnúť, pri vytváraní alebo úprave rozpisu časov na stretnutie zrušte začiarknutie políčka vedľa možnosti Skontrolovať dostupnosť v kalendároch.
 • Nastavenie opakovaných rozpisov: pomocou rozpisov časov na stretnutie môžete nastaviť jednorazové stretnutie alebo opakovaný týždenný rozpis. Dvojtýždňové, mesačné a iné opakované rozpisy nie sú podporované.
 • Viditeľnosť: iní používatelia s prístupom k vášmu kalendáru budú vedieť, kedy máte rezervované rozpisy časov na stretnutie. Nerezervované rozpisy časov na stretnutie nenájdu.

  Tip: V prípade verejne zdieľaných kalendárov môžete zaistiť, aby ľudia s prístupom k vášmu kalendáru ľahšie našli odkaz na vašu rezervačnú stránku. Stačí do kalendára pridať časový úsek pre rozpis časov na stretnutie.
  • Stav dostupnosti nastavte na možnosť Mám čas, aby nevznikali kolízie s vašou skutočnou dostupnosťou.
  • V opise uveďte odkaz na rezervačnú stránku rozpisu časov na stretnutie.
 • Pridanie spoluhostiteľov:
  • Do rozpisu časov na stretnutie môžete pridať najviac 20 spoluhostiteľov.
  • Ako spoluhostiteľov nemôžete pridávať skupiny Google ani používateľov, ktorí nepatria do vašej organizácie.
  • Dostupnosť v kalendároch spoluhostiteľov sa nekontroluje automaticky. Ak chcete, aby sa dostupnosť spoluhostiteľa zohľadňovala, vyberte jeho kalendár v sekcii Skontrolovať dostupnosť v kalendároch. Je však potrebné, aby ste kalendár tohto používateľa odoberali.
  • Spoluhostitelia budú dostávať pozvánky na rezervované stretnutia, ale v kalendári nenájdu úplný rozpis nerezervovaných stretnutí. Ak chcete poskytnúť iným používateľom prístup k rozpisu časov na stretnutie, použite sekundárny alebo tímový kalendár.
 • Rezervácia konferenčných miestností: v rozpise časov na stretnutie si nemôžete rezervovať konferenčnú ani zasadaciu miestnosť, ale môžete pridať miestnosť do rezervovaného stretnutia.

Nastavenie a zdieľanie časov na stretnutie

Aký je súvis časov na stretnutie s bežnými udalosťami

Keď vytvoríte úsek časov na stretnutia, tento úsek sa zobrazí vo vašom kalendári ako jedna udalosť. Ak sa chcete uistiť, či určitá udalosť prestavuje úsek stretnutí, pozrite sa, či sa v ľavom hornom rohu danej udalosti zobrazuje ikona úseku stretnutí Stretnutie.

Keď si niekto rezervuje jeden z vašich časov na stretnutia, tento rezervovaný čas na jedno stretnutie sa zobrazí ako udalosť v kalendári tejto osoby a časť väčšieho úseku vo vašom kalendári.

Vytvorenie úseku stretnutí
 1. Pomocou pracovného alebo školského účtu v počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Skontrolujte, či ste v zobrazení Týždeň alebo v niektorom zo zobrazení Deň.
 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v kalendári. V poli udalosti, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Časy na stretnutia.
 4. Zadajte podrobnosti vrátane názvu a vyberte, v ktorom kalendári sa má udalosť zobraziť.
 5. Ak chcete pridať ďalšie informácie, napríklad miesto alebo opis, kliknite na Ďalšie možnosti.

Tip: Ak chcete nastaviť opakovanie daného úseku stretnutí, urobte to ešte predtým, ako pozvete ľudí, aby si rezervovali časy na jedno stretnutie. Keď nastavíte opakovanie existujúceho úseku stretnutí s rezervovanými časmi na jedno stretnutie, tieto rezervované časy sa zdvoja ako nové časy a môže dôjsť ku konfliktným rezerváciám v rovnakom termíne. Ako nastaviť opakovanie udalostí

Pridávanie hostí k úseku stretnutí

Keď pridáte k úseku stretnutí hosťa, bude pridaný ku každému času na stretnutia v danom úseku a vždy dostane správu, keď si niekto rezervuje stretnutie. Profesor môže napríklad pridať svojho asistenta ako hosťa, ktorý bude v rámci konzultačných hodín prítomný.

Ak chcete pridať hostí k úseku stretnutí, otvorte udalosť stretnutia a kliknite na Pridať hostí.

Tip: Nepridávajte ľudí, ktorí si chcú rezervovať individuálny čas na stretnutie. Odporúčame im radšej poslať odkaz na stránku stretnutí.

Ako pozvať ľudí, aby si rezervovali čas na stretnutie

Po nastavení úseku stretnutí môžete pozvať ľudí, aby si rezervovali čas pomocou odkazu na vašej stránke stretnutí.

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na stretnutie a potom Prejsť na stránku stretnutí pre tento kalendár.
 3. Skopírujte a prilepte odkaz na stránku stretnutia z prehliadača.
 4. Tento odkaz pošlite ľuďom, ktorí si chcú rezervovať čas na stretnutie.

Tip: Ľudia si môžu rezervovať vaše časy na stretnutie pomocou Kalendára Google. V prípade potreby si môžu najskôr vytvoriť účet Google.

Rezervácia času na stretnutia

 1. Kliknite na odkaz na stránku stretnutí. Nájdete ho v e‑maile, správe alebo udalosti v kalendári, ktorá bola s vami zdieľaná.
 2. Kliknite na dostupný čas na stretnutie a potom Uložiť.

Zrušenie času na stretnutie

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na požadovaný čas na stretnutie.
 3. Pri otázke Zúčastníte sa? kliknite na Nie.

Zapnutie a vypnutie rozpisov časov na stretnutie

V pracovných a školských účtoch môžete kedykoľvek prepínať medzi časmi na stretnutie a rozpismi časov na stretnutie. Všetky aktuálne časy na stretnutie alebo rozpisy zostanú aktívne a dostupné bez ohľadu na to, či sú rozpisy časov na stretnutie zapnuté alebo vypnuté.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Prejdite do sekcie Nastavenia a potom Všeobecné a potom Rozpisy časov na stretnutie.
 3. Začiarknite políčko Vytvárať namiesto časov na stretnutie rozpisy časov na stretnutie, prípadne jeho začiarknutie zrušte.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka