Korzystanie z terminów spotkań w Kalendarzu Google

Ta funkcja jest dostępna tylko na firmowych i szkolnych kontach Kalendarza Google.

W kalendarzu możesz ustawić blok terminów spotkań, które inne osoby mogą rezerwować. Na przykład wykładowcy mogą umożliwić studentom rezerwowanie terminów konsultacji w godzinach cotygodniowych dyżurów.

Terminy spotkań są przydatne, gdy nie wiesz, kto chce się z Tobą spotkać, ale chcesz przeznaczyć na to określony czas. Możesz zaoferować blok, w ramach którego inne osoby będą wybierać odpowiednie przedziały czasowe. Możesz na przykład przeznaczyć na spotkania dwie godziny podzielone na 30-minutowe przedziały. Osoba, która chce się z Tobą spotkać, będzie mogła zarezerwować taki 30-minutowy przedział, który jej najbardziej odpowiada.

Konfigurowanie i udostępnianie terminów spotkań

Jaka jest relacja między terminami spotkań a zwykłymi wydarzeniami

Gdy utworzysz blok terminów spotkań, będzie on widoczny w Twoim kalendarzu jako jedno wydarzenie. Wydarzenie, które jest blokiem spotkań, można rozpoznać po ikonie Spotkanie w lewym górnym rogu.

Gdy ktoś zarezerwuje jeden z terminów spotkań, zarezerwowany termin będzie widoczny jako wydarzenie w kalendarzu tej osoby oraz wewnątrz większego bloku w Twoim kalendarzu.

Tworzenie bloku spotkań
 1. Zaloguj się w Kalendarzu Google na komputerze przy użyciu konta firmowego lub szkolnego.
 2. Upewnij się, że korzystasz z widoku tygodnia lub dowolnego dnia.
 3. Kliknij w dowolnym miejscu kalendarza. W wyświetlonym okienku wydarzenia kliknij Terminy spotkań.
 4. Wpisz informacje, w tym nazwę wydarzenia, i wybierz kalendarz, w którym ma być ono widoczne.
 5. Aby dodać więcej informacji, na przykład lokalizację lub opis, kliknij Więcej opcji.

Wskazówka: jeśli chcesz, by blok terminów spotkań powtarzał się, zrób to, zanim zaprosisz inne osoby do rezerwowania terminów. Jeśli włączysz powtarzanie bloku, który zawiera już zarezerwowane terminy, te terminy zostaną powielone w kolejnych wystąpieniach bloku, co może spowodować podwójne rezerwacje. Więcej informacji o włączaniu powtarzania wydarzeń

Dodawanie gości do bloku terminów spotkań

Gdy dodasz gościa do bloku terminów spotkań, zostanie on dodany do każdego terminu spotkania w tym bloku i otrzyma e-maila za każdym razem, gdy ktoś zarezerwuje spotkanie. Na przykład wykładowca może jako gościa dodać swojego asystenta, który ma być obecny podczas dyżurów.

Aby dodać gości do bloku terminów spotkań, otwórz ten blok i kliknij Dodaj gości

Wskazówka: nie dodawaj osób, które chcą zarezerwować pojedynczy termin spotkania. Zamiast tego wyślij im link do strony z terminami spotkań.

Zapraszanie do rezerwowania terminów spotkań

Po skonfigurowaniu bloku terminów spotkań możesz wysłać innym osobom link do strony z terminami spotkań, na której mogą zarezerwować termin.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij spotkanie a potem Przejdź na stronę spotkań tego kalendarza.
 3. Skopiuj z przeglądarki link do strony z terminami spotkań.
 4. Wyślij ten link do osób, które chcą zarezerwować termin.

Wskazówka: użytkownicy mogą rezerwować terminy spotkań w Kalendarzu Google. Mogą w tym celu utworzyć konto Google, jeśli będą go potrzebować.

Rezerwowanie terminu spotkania

 1. Kliknij link do strony z terminami spotkań. Znajdziesz go w e-mailu, wiadomości lub wydarzeniu z udostępnionego Ci kalendarza.
 2. Kliknij dostępny termin spotkania a potem Zapisz.

Anulowanie terminu spotkania

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij termin spotkania.
 3. W sekcji „Bierzesz udział?” kliknij Nie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?