שימוש במשבצות לפגישה ביומן Google

התכונה הזו זמינה רק אם משתמשים ביומן Google דרך חשבון מהעבודה או ממוסד לימודים.

כדי להשתמש במשבצות לפגישה ביומן Google, צריך להיכנס ל-calendar.google.com במחשב.