Använda mötestider i Google Kalender

Den här funktionen är bara tillgänglig för ett Google Kalender-konto som används i arbetet eller på en skola.

Viktigt! Mötestider och mötestider för enskilda prenumeranter på Workspace är olika funktioner.

Du kan skapa ett block med möten i kalendern som andra kan boka. Exempelvis kan lärare bjuda in sina elever att boka tid under kontorstid varje vecka.

Mötestider är användbara om du inte vet vem som behöver träffa dig, men du vill göra dig tillgänglig. Du kan erbjuda personer en tidsperiod i kalendern som de kan boka tider inom. Du kan till exempel avsätta 2 timmar som du är tillgänglig för att träffa människor under 30-minutersperioder. Andra kan sedan boka en av 30-minutersperioderna vid den tid som fungerar bäst för dem.

Konfigurera och dela mötestider

Hur mötestider relaterar till vanliga händelser

När du skapar ett block med mötestider visas blocket som en enda händelse i din kalender. Bekräfta att en händelse är ett mötesblock letar du upp mötesblocket Avtalad tid längst upp till vänster i händelsen.

När någon bokar en av dina avtalade mötestider visas den bokade tiden som en händelse i hens kalender och inuti det större blocket i din kalender.

Skapa ett mötesblock
 1. Använd ditt arbets- eller skolkonto på en dator och öppna Google Kalender.
 2. Kontrollera att du befinner dig i veckovyn eller en dagsvy.
 3. Klicka var som helst i kalendern. I händelserutan som visas klickar du på Mötestider.
 4. Ange informationen, inklusive en titel och välj kalendern där du vill att händelsen ska visas.
 5. Klicka på Fler alternativ om du vill lägga till mer information, t.ex. en plats eller beskrivning.

Tips: Om du vill att mötesblocket upprepas gör du det innan du bjuder in andra att boka en mötestid. När du gör så att ett befintligt mötesblock med bokade tider upprepas blir de bokade tiderna duplicerade som nya tider och dubbelbokning kan ske. Ta reda på hur man gör så att händelser upprepas.

Lägg till gäster i mötesblocket

När du lägger till en gäst i mötesblocket läggs gästen till i varje mötestid i blocket och hen får ett e-postmeddelande varje gång någon bokar ett möte. Exempelvis kan en lärare lägga till sin assistent som gäst som är närvarande under kontorstid.

Om du vill lägga till gäster i ett mötesblock öppnar du möteshändelsen och klickar på Lägg till gäster

Tips: Lägg inte till personer som vill boka en enskild mötestid. Skicka dem i stället en länk till mötessidan.

Bjud in andra att boka en mötestid

När du har skapat mötesblocket kan du bjuda in andra att boka en tid med en länk till mötessidan.

 1. Öppna Google Kalender.
 2. Klicka på ditt möte och sedan Öppna mötessidan för den här kalendern.
 3. Kopiera och klistra in länken till mötessidan från webbläsaren.
 4. Skicka den här länken till personer som vill boka en mötestid.

Tips: Personer kan boka mötestider med Google Kalender. Vid behov kan de skapa ett Google-konto för att komma igång.

Boka en mötestid

 1. Klicka på länken till mötessidan. Du hittar länken i ett e-postmeddelande, ett meddelande eller en kalenderhändelse som har delats med dig.
 2. Klicka på en tillgänglig mötestid och sedan Spara.

Avboka en mötestid

 1. Öppna Google Kalender.
 2. Klicka på mötestiden.
 3. Under "Kommer du?" klickar du på Nej.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
88
false