Používanie časov na stretnutia v Kalendári Google

Táto funkcia je k dispozícii len s pracovným alebo školským účtom Kalendára Google.

Dôležité: Časy na stretnutia a rozpisy časov na stretnutie sú odlišné funkcie. Pracovné aj študentské účty Kalendára môžu používať obe. Účty Business Starter nemajú prístup k rozpisom časov na stretnutie. Ďalšie informácie o rozpisoch časov na stretnutie v Kalendári Google

V kalendári môžete nastaviť časové úseky stretnutí, ktoré si môžu ľudia rezervovať. Napríklad profesori môžu pozvať svojich študentov, aby si každý týždeň rezervovali počas ich pracovného času stretnutie.

Časy na stretnutia sú užitočné, keď neviete, kto sa s vami chce stretnúť, ale chcete byť k dispozícii. Vo svojom kalendári môžete ľuďom ponúknuť časový úsek, v rámci ktorého si môžu rezerovať čas na jedno stretnutie. Môžete si napríklad vyhradiť dve hodiny, počas ktorých budete ľuďom k dispozícii na tridsaťminútové stretnutia. Ľudia si potom môžu v rámci daného úseku rezervovať niektorý z týchto časov na tridsaťminútové stretnutie, ktorý im najviac vyhovuje.

Nastavenie a zdieľanie časov na stretnutia

Aký je súvis časov na stretnutia s bežnými udalosťami

Keď vytvoríte úsek časov na stretnutia, tento úsek sa zobrazí vo vašom kalendári ako jedna udalosť. Ak si chcete potvrdiť, že určitá udalosť je úsek stretnutí, vyhľadajte v ľavom hornom rohu danej udalosti ikonu úseku stretnutí Stretnutie.

Keď si niekto rezervuje jeden z vašich časov na stretnutia, tento rezervovaný čas na jedno stretnutie sa zobrazí ako udalosť v kalendári tejto osoby a časť väčšieho úseku vo vašom kalendári.

Vytvorenie úseku stretnutí
 1. Pomocou pracovného alebo školského účtu v počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Skontrolujte, či ste v zobrazení Týždeň alebo v niektorom zo zobrazení Deň.
 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v kalendári. V poli udalosti, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Časy na stretnutia.
 4. Zadajte podrobnosti vrátane názvu a vyberte, v ktorom kalendári sa má udalosť zobraziť.
 5. Ak chcete pridať ďalšie informácie, napríklad miesto alebo opis, kliknite na Ďalšie možnosti.

Tip: Ak chcete nastaviť opakovanie daného úseku stretnutí, urobte to ešte predtým, ako pozvete ľudí, aby si rezervovali časy na jedno stretnutie. Keď nastavíte opakovanie existujúceho úseku stretnutí s rezervovanými časmi na jedno stretnutie, tieto rezervované časy sa zdvoja ako nové časy a môže dôjsť ku konfliktným rezerváciám v rovnakom termíne. Ako nastaviť opakovanie udalostí

Pridávanie hostí do úseku stretnutí

Keď pridáte k úseku stretnutí hosťa, bude pridaný ku každému času na stretnutia v danom úseku a vždy dostane správu, keď si niekto rezervuje stretnutie. Profesor môže napríklad pridať svojho asistenta ako hosťa, ktorý bude v úradných hodinách prítomný.

Ak chcete pridať hosťa do úseku stretnutí, otvorte príslušnú udalosť stretnutia a kliknite na Pridať hostí

Tip: Nepridávajte ľudí, ktorí si chcú rezervovať individuálny čas na stretnutia. Odporúčame im radšej poslať odkaz na stránku stretnutí.

Ako pozvať ľudí, aby si rezervovali čas na stretnutia

Po nastavení úseku stretnutí môžete pozvať ľudí, aby si rezervovali čas pomocou odkazu na vašej stránke stretnutí.

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na stretnutie a potom Prejsť na stránku stretnutí pre tento kalendár.
 3. Skopírujte a prilepte odkaz na stránku stretnutí z prehliadača.
 4. Tento odkaz odošlite ľuďom, ktorí si chcú rezervovať čas na stretnutia.

Tip: Ľudia si môžu rezervovať vaše časy na stretnutia pomocou Kalendára Google. Podľa potreby môžu začať tým, že si vytvoria účet Google.

Rezervácia času na stretnutia

 1. Kliknite na odkaz na stránku stretnutí. Nájdete ho v e‑maile, správe alebo udalosti v kalendári, ktorá bola s vami zdieľaná.
 2. Kliknite na dostupný čas na stretnutia a potom Uložiť.

Zrušenie času na stretnutia

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na požadovaný čas na stretnutia.
 3. V sekcii Zúčastníte sa? kliknite na Nie.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
88
false