Anpassa mötets tillgänglighet

Innan du börjar

Ange start- och slutdatum för mötesschemat

Viktigt! Du kan bara ange start- och slutdatum för regelbundna mötesscheman. Läs mer om hur du ställer in ett regelbundet mötesschema.
Du kan välja vilka datum som mötesschemat ska börja och sluta.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Schemaläggningsfönster Nedåtpil följt av Start- och slutdatum.
 4. Välj datum för när mötet ska börja och sluta.
 5. Klicka på Klar.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.

Ändra ett datums tillgänglighet

Du kan välja specifika datum där du är mer eller mindre tillgänglig än vanligt.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Ändra ett datums tillgänglighet under Justerad tillgänglighet.
 4. Välj datumet som du vill justera.
 5. Ändra tidsintervallet så att de tider då du är tillgänglig visas.
  • Om du inte är tillgänglig under det aktuella datumet klickar du på Inte tillgänglig hela dagen .
  • Klicka på Lägg till tid om du vill lägga till fler än ett tillgängligt tidsintervall.
  • Klicka på Ta bort bredvid datumet och tiden om du vill ta bort ett datumundantag.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.
Tips! Du kan justera tillgängligheten för datum utanför ett regelbundet schema med start- och slutdatum.

Lägg till bufferttid mellan möten

Om du vill undvika på varandra följande möten kan du aktivera och justera bufferttiden.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Inställningar för bokade möten Nedåtpil.
 4. Markera rutan under Bufferttid.
 5. Välj hur lång bufferttid du vill schemalägga mellan möten.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.

Ange max antal möten

Du kan välja max antal möten på schemat per dag.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Inställningar för bokade möten Nedåtpil.
 4. Markera rutan under Maximalt antal bokningar per dag.
 5. Ange det maximala antalet möten du vill ha på schemat per dag.
 6. Om du vill spara det uppdaterade schemat klickar du på Nästa följt av Spara.

Kontrollera tillgänglighet i kalendrar

För att förhindra dubbla bokningar kan Kalender kontrollera din tillgänglighet i flera kalendrar (inklusive den primära kalendern och alla kalendrar du äger, hanterar eller prenumererar). När du konfigurerar eller ändrar ett mötesschema kan du välja vilka kalendrar som granskas för konflikter.

Det går att kontrollera tillgängligheten i sekundära kalendrar, till exempel:

Tips!

 • Om du svarar Ja eller Kanske på en händelse i den primära kalendern eller har en upptagen händelse i en vald sekundär kalender visas inte det tidsblocket som ledigt på bokningssidan.
 • Det går inte att avmarkera din primära kalender från tillgänglighetskontroller.

Välj sekundära kalendrar så här:

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil intill Kalendrar kontrollerade för tillgänglighet.
 4. Välj kalendrarna i vilka du vill söka efter konflikter med dina mötesscheman under Fler kalendrar. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
  • Visa alla dina kalendrar genom att klicka på Visa alla kalendrar.
 5. Din kalender visar en förhandsgranskning av de valda kalendrarna och gör det möjligt att visa påverkan på ditt mötesschema.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
88
false
false