Anpassa mötets tillgänglighet

Det går att anpassa mötesschemat och göra det lättare för andra att se din tillgänglighet.

Ange start- och slutdatum för mötesschemat

Viktigt! Du kan bara ange start- och slutdatum för regelbundna mötesscheman. Läs mer om hur du ställer in ett regelbundet mötesschema.
Du kan välja vilka datum som mötesschemat ska börja och sluta.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Schemaläggningsfönster Nedåtpil följt av Start- och slutdatum.
 4. Välj datum för när mötet ska börja och sluta.
 5. Klicka på Klar.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.

Ändra ett datums tillgänglighet

Du kan välja specifika datum där du är mer eller mindre tillgänglig än vanligt.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Ändra ett datums tillgänglighet under Justerad tillgänglighet.
 4. Välj datumet som du vill justera.
 5. Ändra tidsintervallet så att de tider då du är tillgänglig visas.
  • Om du inte är tillgänglig under det aktuella datumet klickar du på Inte tillgänglig hela dagen .
  • Klicka på Lägg till tid om du vill lägga till fler än ett tillgängligt tidsintervall.
  • Klicka på Ta bort bredvid datumet och tiden om du vill ta bort ett datumundantag.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.
Tips! Du kan justera tillgängligheten för datum utanför ett regelbundet schema med start- och slutdatum.

Lägg till bufferttid mellan möten

Om du vill undvika på varandra följande möten kan du aktivera och justera bufferttiden.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Inställningar för bokade möten Nedåtpil.
 4. Markera rutan under Bufferttid.
 5. Välj hur lång bufferttid du vill schemalägga mellan möten.
 6. Spara det uppdaterade schemat genom att klicka på Nästa följt av Spara.

Ange max antal möten

Du kan välja max antal möten på schemat per dag.
 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på Inställningar för bokade möten Nedåtpil.
 4. Markera rutan under Maximalt antal bokningar per dag.
 5. Ange det maximala antalet möten du vill ha på schemat per dag.
 6. Om du vill spara det uppdaterade schemat klickar du på Nästa följt av Spara.

Kontrollera tillgänglighet i kalendrar

För att förhindra dubbla bokningar kan Kalender kontrollera din tillgänglighet i flera kalendrar (inklusive den primära kalendern och alla kalendrar du äger, hanterar eller prenumererar). När du konfigurerar eller ändrar ett mötesschema kan du välja vilka kalendrar som granskas för konflikter.

Viktigt!

 • Om du vill kontrollera tillgänglighet i sekundära kalendrar måste du ha en berättigad Google Workspace- eller Google One-prenumeration. Läs mer om premiumfunktioner för mötesscheman.
 • På menyn Visa omkopplare går det att dölja mötesscheman. Om ett mötesschema är dolt och du skapar ett nytt schema eller lägger till tid i ett schema, visas dolda mötesscheman igen. Bokade möten döljs aldrig i kalenderrutnätet.
 • När schemat skapas i en delad kalender går det kanske inte att välja andra kalendrar som ska granskas för konflikter.

Det går att kontrollera tillgängligheten i sekundära kalendrar, till exempel:

Tips!

 • Om du svarar Ja eller Kanske på en händelse i den primära kalendern eller har en upptagen händelse i en vald sekundär kalender visas inte det tidsblocket som ledigt på bokningssidan.
 • Om du inaktiverar Kontrollera kalendrar efter tillgänglighet på dina bokningssidor visas alla block för mötestider som öppna. Detta gäller även om du har godkänt en händelse som inte är ett möte.
  • Viktigt! Varje enskild mötestid på en bokningssida kan endast bokas en gång, även om den här funktionen är inaktiverad.

Välj sekundära kalendrar så här:

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på ett befintligt mötesschema följt av Redigera Redigera.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Kalendrar.
 4. Välj de kalendrar som du vill söka efter konflikter i.
  • Din kalender visar en förhandsgranskning av de valda kalendrarna och gör det möjligt att visa påverkan på ditt mötesschema.
  • Om du inte vill söka efter schemakonflikter stänger du av Kontrollera kalendrar efter tillgänglighet.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny