Prispôsobenie dostupnosti stretnutí

Rozpis časov na stretnutie si môžete prispôsobiť, aby si ľudia mohli jednoduchšie pozrieť vašu dostupnosť.

Nastavenie dátumov začatia a ukončenia rozpisu časov na stretnutie

Dôležité: Pre opakované rozpisy časov na stretnutie môžete nastaviť iba dátumy začatia a ukončenia. Ako nastaviť opakovaný rozpis časov na stretnutie
Môžete vybrať dátumy, kedy sa má rozpis časov na stretnutie začať a skončiť.
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na existujúci rozpis časov na stretnutie a potom Upraviť Upraviť.
 3. Kliknite na Okno rozpisu Šípka nadol a potom Dátumy začatia a ukončenia.
 4. Vyberte dátumy, kedy sa má rozpis časov na stretnutie začať a skončiť.
 5. Kliknite na Hotovo.
 6. Aktualizovaný rozpis uložíte kliknutím na Ďalej a potom Uložiť.

Zmena dostupnosti v určitý dátum

Môžete vybrať konkrétne dátumy, kedy budete k dispozícii viac alebo menej než zvyčajne.
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na existujúci rozpis časov na stretnutie a potom Upraviť Upraviť.
 3. V sekcii Upravená dostupnosť kliknite na Zmeniť dostupnosť v určitý dátum.
 4. Vyberte dátum, ktorý chcete upraviť.
 5. Zmeňte časový rozsah tak, aby sa zobrazili časy, kedy ste k dispozícii.
  • Ak v daný dátum nie ste vôbec k dispozícii, kliknite na Nie je k dispozícii celý deň .
  • Viacero dostupných časových rozsahov pridáte kliknutím na Pridať čas .
  • Výnimku v určitý dátum odstránite kliknutím vedľa príslušného dátumu a času na Odstrániť .
 6. Aktualizovaný rozpis uložíte kliknutím na Ďalej a potom Uložiť.
Tip: Dostupnosť v určité dátumy mimo opakovaného rozpisu môžete upraviť pomocou dátumov začatia a ukončenia.

Pridanie časovej rezervy medzi stretnutia

Ak chcete predísť bezprostredne nadväzujúcim stretnutiam, môžete zapnúť a upraviť časovú rezervu.
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na existujúci rozpis časov na stretnutie a potom Upraviť Upraviť.
 3. Kliknite na Nastavenia rezervovaných stretnutí Šípka nadol.
 4. V sekcii Časová rezerva začiarknite príslušné políčko.
 5. Vyberte trvanie časovej rezervy, ktorú chcete naplánovať medzi stretnutiami.
 6. Aktualizovaný rozpis uložíte kliknutím na Ďalej a potom Uložiť.

Nastavenie maximálneho počtu stretnutí

Môžete vybrať maximálny počet stretnutí v rozvrhu na deň.
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na existujúci rozpis časov na stretnutie a potom Upraviť Upraviť.
 3. Kliknite na Nastavenia rezervovaných stretnutí Šípka nadol.
 4. V sekcii Maximálny počet rezervácií za deň začiarknite príslušné políčko.
 5. Zadajte maximálny požadovaný počet stretnutí za deň, ktoré chcete mať v rozpise.
 6. Aktualizovaný rozpis uložíte kliknutím na Ďalej a potom Uložiť.

Kontrola dostupnosti v kalendároch

Kalendár môže kontrolovať vašu dostupnosť vo viacerých kalendároch (vrátane hlavného kalendára a všetkých kalendárov, ktoré vlastníte, spravujete alebo odoberáte), aby sa zabránilo dvojitým rezerváciám. Pri nastavovaní alebo zmene rozpisu časov na stretnutie môžete vybrať, v ktorých kalendároch sa majú kontrolovať konflikty.

Dôležité:

 • Ak chcete skontrolovať dostupnosť v sekundárnych kalendároch, musíte mať vhodnú tarifu Google Workspace alebo Google One. Ďalšie informácie o prémiových funkciách pre rozpisy časov na stretnutie
 • Cez rozbaľovací zoznam Prepínač zobrazenia môžete skryť rozpisy časov na stretnutie. Ak je rozpis časov na stretnutie skrytý a vytvoríte nový rozpis alebo pridáte čas k existujúcemu, skryté rozpisy časov na stretnutie sa zobrazia znova. Rezervované stretnutia v mriežke Kalendára nikdy nie sú skryté.
 • Keď je rozpis vytvorený v zdieľanom kalendári, možno nebude možné vybrať iné kalendáre, v ktorých sa majú skontrolovať konflikty.

Dostupnosť môžete skontrolovať v sekundárnych kalendároch, ako sú:

Tipy:

 • Ak v potvrdení účasti na nejakej udalosti v hlavnom kalendári vyberiete Áno alebo Možno, prípadne máte vo vybranom sekundárnom kalendári udalosť, kedy nebudete mať čas, príslušný časový úsek sa na vašej rezervačnej stránke nebude zobrazovať ako voľný.
 • Ak na rezervačných stránkach deaktivujete možnosť Skontrolovať dostupnosť v kalendároch, všetky časové bloky sa zobrazia ako otvorené. Platí to aj v prípade, že ste prijali udalosť, ktorá nie je stretnutím.
  • Dôležité: Každý čas na stretnutie na rezervačnej stránke sa dá rezervovať iba raz, a to aj keď je táto funkcia vypnutá.

Ak chcete vybrať sekundárne kalendáre:

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na existujúci rozpis časov na stretnutie a potom Upraviť Upraviť.
 3. Vedľa položky Kalendáre kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 4. Vyberte kalendáre, v ktorých chcete kontrolovať konflikty.
  • V kalendári sa zobrazuje ukážka vybraných kalendárov, takže môžete skontrolovať vplyv na rozpis časov na stretnutie.
  • Ak nechcete kontrolovať konflikty rozpisov, deaktivujte Kontrolovať dostupnosť v kalendároch.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6519573807737895979
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
88