Wyświetlanie sposobu spędzania czasu na spotkaniach

Jeśli używasz Kalendarza Google na koncie służbowym lub szkolnym, możesz za pomocą opcji Statystyki dotyczące spędzania czasu dowiedzieć się, jak spędzasz czas na spotkaniach. Jeśli nie widzisz opcji Statystyki dotyczące spędzania czasu, administrator mógł ją wyłączyć w Twojej organizacji. Kto jest moim administratorem?

Co jest potrzebne do wyświetlania statystyk dotyczących spędzania czasu

 • Statystyki dotyczące spędzania czasu można wyświetlać tylko na komputerze.
 • Jeśli zarządzasz kalendarzami innych osób i masz uprawnienia do zarządzania udostępnianiem tych kalendarzy, możesz wyświetlać statystyki tych osób dotyczące spędzania czasu.

Wyświetlanie statystyk dotyczących spędzania czasu

Ważne: statystyki dotyczące spędzania czasu są dostępne w kalendarzu głównym. Dostęp do niego mają:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie kliknij Dokładne statystyki .
 • Opcjonalnie: aby zobaczyć więcej informacji o podziale czasu, kliknij Pomoc .

Wskazówka: statystyki dotyczące spędzania czasu dotyczą zakresu dat. Aby wyświetlić statystyki dotyczące spędzania czasu dla innego zakresu dat, zmień widok kalendarza.

Sprawdzanie czasu spędzonego z określoną osobą

Aby zobaczyć, ile czasu spędzasz na spotkaniach z określoną osobą, przypnij ją do panelu statystyk dotyczących spędzania czasu:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie kliknij Dokładne statystyki .
 3. Po prawej stronie przewiń do sekcji „Osoby, z którymi się spotykasz”. Kliknij Zarządzaj przypiętymi osobami .
 4. Wpisz nazwę.
 5. Kliknij Gotowe.

Wskazówka: możesz przypiąć maksymalnie 10 kontaktów.

Sprawdzanie, które spotkania wliczają się do statystyk dotyczących spędzania czasu

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie kliknij Dokładne statystyki .
 3. Po prawej stronie wybierz wykres, który chcesz sprawdzić:
  • Podział czasu.
  • Czas na spotkaniach.
  • Osoby, z którymi się spotykasz.
 4. Najedź kursorem myszy na jedną z wyróżnionych sekcji na wykresie.
  • Odpowiednie spotkanie jest zaznaczone w Twoim kalendarzu tym samym kolorem i uwzględniane w statystykach dotyczących spędzania czasu.

Informacje o statystykach dotyczących spędzania czasu

Zdarzenia, które wliczają się do statystyk dotyczących spędzania czasu

Aby zdarzenie wliczało się do statystyk dotyczących spędzania czasu, musi to być spotkanie w Kalendarzu Google:

 • na które zaproszenie zostało przez Ciebie zaakceptowane,
 • z co najmniej 1 innym gościem,
 • oznaczone w Twoim kalendarzu jako „Zajęty”,
 • trwające mniej niż 8 godzin.

Zdarzenia, które nie są uwzględniane w statystykach dotyczących spędzania czasu

Zdarzenia nie wliczają się do statystyk dotyczących spędzania czasu, jeśli:

 • jesteś jedyną osobą zaproszoną na to wydarzenie,
 • Twoja odpowiedź udzielona na zaproszenie na wydarzenie była inna niż „Tak”.

Jak obliczane są statystyki dotyczące spędzania czasu

Informacje o podziale czasu

W podziale czasu są wyświetlane te typy czasu.

 • Czas skupienia: zaplanowany czas skupienia bez nakładających się spotkań.
  • Aby skonfigurować czas skupienia, kliknij Zaplanuj czas skupienia.
 • 1:1: spotkania z 1 innym gościem.
 • Więcej niż 3 gości: spotkania z co najmniej 2 innych gości.
 • Wymagana odpowiedź: spotkania, które nie zostały jeszcze przez Ciebie zaakceptowane ani odrzucone. Spotkania z odpowiedzią „Być może” nie są uwzględnione.
 • Pozostały czas: czas w Twoich godzinach pracy wolny od spotkań lub czas, gdy jesteś poza biurem. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy ustawisz swoje godziny pracy. Twoja organizacja może nie obsługiwać godzin pracy.

Czas na spotkaniach

 • Czas na spotkaniach jest obliczany jako średnia. 
  • Kalendarz w widoku Dzień, Tydzień, Harmonogram lub 5 dni: średnia jest obliczana na podstawie czasu spędzonego na spotkaniach w ciągu poprzednich 3 tygodni.
  • Kalendarz w widoku Miesiąc: średnia jest obliczana na podstawie czasu spędzonego na spotkaniach w ciągu poprzednich 3 miesięcy.
  • Jeśli jesteś poza biurem, może to spowodować zmniejszenie średniego czasu spędzanego na spotkaniach.
 • Jeśli masz zaplanowane 2 spotkania w tym samym czasie, zamiast czasu spotkania grupowego będzie liczony czas na spotkaniu 1:1. W przypadku wielu nakładających się spotkań 1:1 liczony jest czas łączny.
 • Czas na spotkaniach liczony jest tylko raz w danym okresie. 
  • Jeśli na przykład odpowiesz „Tak” na dwa godzinne spotkania zaplanowane na tę samą godzinę, to w obliczeniu czasu spędzanego na spotkaniach uwzględniona zostanie tylko godzina.

Osoby, z którymi się spotykasz

 • Widać 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu w danym okresie. 
 • Możesz przypiąć ważne kontakty i sprawdzić, ile czasu spędzasz na spotkaniach z nimi. Możesz przypiąć maksymalnie 10 kontaktów.
 • Czas spędzony z inną osobą liczy się tylko wtedy, gdy w spotkaniu bierze udział maksymalnie 15 innych osób.
 • Jeśli dana osoba odrzuci zaproszenie na spotkanie, czas nie będzie liczony.
 • Dotyczy to również sytuacji, gdy nie odpowiesz na zaproszenie „Tak”.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1085005998417005559
true