Tworzenie krótkiej nazwy i adresu URL dla firmy

Jeśli Twoja firma jest zweryfikowana, możesz utworzyć krótką nazwę (nazwę niestandardową) profilu firmy, by ułatwić klientom jej znajdowanie.

Gdy udostępniasz krótką nazwę, klienci mogą wpisać URL krótkiej nazwy w pasku adresu przeglądarki, np. „g.page/[twojanazwa]”, aby przejść bezpośrednio do profilu firmy.

Uwaga: w przypadku grup użytkowników krótkie nazwy muszą być zgłaszane indywidualnie dla każdej wizytówki.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku większości sprzedawców i kategorii działalności.

Tworzenie krótkiej nazwy

Wybrana przez Ciebie krótka nazwa powinna być powiązana z nazwą Twojej firmy lub być nazwą używaną potocznie na oznaczenie Twojej firmy. Aby krótka nazwa bardziej się wyróżniała, zalecamy podanie w niej lokalizacji firmy. Możesz np. użyć nazwy firmy razem z jej lokalizacją, czyli z nazwą miasta lub okolicy.

Krótka nazwa powinna być prosta, dzięki czemu Tobie będzie łatwo ją promować, a klientom – zapamiętać. Gdy będziesz już mieć krótką nazwę, otrzymasz krótki adres URL do podawania klientom w prośbach o opinię. Więcej informacji o krótkich adresach URL do dodawania opinii.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Moja Firma My Business.
 2. Kliknij Profil a potem Dodaj krótką nazwę profilu.
 3. Wpisz krótką nazwę. Może zawierać maksymalnie 32 znaki.
  • Jeśli Twoja nazwa jest niedostępna, wyświetli się komunikat o błędzie. W takim przypadku musisz wybrać inną nazwę. Spróbuj skrócić swoją nazwę lub dodać inne elementy, np. lokalizację. Możesz też wybrać inne słowo opisujące Twoją firmę lub markę.
 4. Kliknij Zapisz. Twoja krótka nazwa wyświetli się jako oczekująca, a gdy będzie gotowa, pojawi się w profilu firmy.

Zmiana krótkiej nazwy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Moja Firma My Business.
 2. Kliknij Profil a potem Edytuj Edytuj
 3. Usuń krótką nazwę i utwórz nową. Następnie kliknij Zastosuj.

Usuwanie krótkiej nazwy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Moja Firma My Business.
 2. Kliknij Profil a potem Edytuj Edytuj.
 3. Usuń krótką nazwę. Następnie kliknij Zastosuj.

Zgłoszenie dotyczące sprawdzenia krótkiej nazwy

Użytkownicy i właściciele firm mogą przesłać zgłoszenie dotyczące nazwy z następujących powodów: podszywanie się pod inne osoby, obraźliwe, fałszywe lub nieodpowiednie treści, spam.

Ta funkcja nie jest dostępna w Mapach Google.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Google lub wejdź w przeglądarce na google.com.
 2. Przejdź do profilu firmy, którą chcesz zgłosić.
 3. Kliknij Informacje.
 4. W sekcji „Udostępnianie” po prawej stronie kliknij menu Menu a potem Zgłoś .
 5. Z listy wybierz przyczynę zgłoszenia.

Zasady dotyczące krótkich nazw i adresów URL

Wszystkie niestandardowe nazwy i adresy URL muszą spełniać te wymagania:

Poniżej przedstawiamy zasady, których należy przestrzegać, aby używać niestandardowych nazw i adresów URL:

Wygenerowanie niestandardowego adresu URL dla profilu firmy
 • Jeśli Twoja firma jest zweryfikowana w Google Moja Firma, możesz nadać jej profilowi nazwę łatwą do zapamiętania dla klientów (tzw. krótką nazwę). Użycie krótkiej nazwy powoduje wyświetlanie niestandardowego adresu URL, który wygląda tak: g.page/[twojanazwa]. 
 • Nie można zmienić niestandardowego adresu URL po jego utworzeniu. Możesz jednak usunąć niestandardowy URL z profilu firmy i utworzyć nowy. Pamiętaj, że gdy usuniesz niestandardowy URL, może go wykorzystać inna firma. 
 • Usuwanie krótkiej nazwy i utworzenie nowej: niestandardowy URL można usunąć z profilu firmy maksymalnie trzy razy w roku. Taki URL zostanie dezaktywowany i nie będzie już kierować użytkowników do Twojej firmy.
 • Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, możesz utworzyć krótką nazwę zaraz po usunięciu poprzedniej. Zanim poprzednia krótka nazwa i niestandardowy URL przestaną przekierowywać do profilu Twojej firmy, może upłynąć kilka dni. 
 • Firma może mieć tylko jedną krótką nazwę (1). Nazwy nie można przenieść ani przypisać innemu podmiotowi.
Używanie niestandardowego adresu URL
Gdy zgłosisz prawa do niestandardowego adresu URL i go używasz:
 • Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub usunięcia niestandardowych adresów URL z dowolnego powodu i bez powiadomienia.
 • Nie umieszczaj w niestandardowym adresie URL słów ani wyrażeń, które mogą naruszać Politykę treści publikowanych przez użytkowników Map Google.
 • Możesz wybrać niestandardowy URL na podstawie takich informacji, jak wyświetlana nazwa, nazwa marki, istniejące niestandardowe adresy URL lub nazwa połączonej witryny (zależnie od dostępności). 
 • Gdy udostępniasz swój niestandardowy URL, możesz dowolnie zmieniać wielkość liter i znaki akcentowane. 
Naruszenia zasad dotyczących adresów URL
Jeśli naruszysz nasze Warunki korzystania z usługi, Politykę treści Map Google, zasady Google Moja Firma lub zasady wymienione poniżej, możemy podjąć różne działania, w tym:
 • Wyłączenie używania krótkich nazw i powiązanych z nimi adresów URL
 • Zablokowanie możliwości współtworzenia we wszystkich funkcjach związanych z treściami geograficznymi
 • Zawieszenie dostępu do usługi Google Moja Firma
 • Zablokowanie dostępu do konta Google
Podszywanie się pod inne osoby / wprowadzanie w błąd

Podszywanie się pod inną firmę: nie można zgłaszać praw do adresu URL, podając nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące tożsamości firmy lub podszywając się pod nią. Użytkownicy nie powinni podejmować prób podszywania się pod inną osobę lub organizację ani w inny sposób angażować się w działania zmierzające do oszukania innych osób lub wprowadzenia ich w błąd. Obejmuje to fałszywe sugerowanie powiązania z inną osobą lub organizacją, 

Nie wolno manipulować rankingami ani wynikami trafności przy użyciu technik, takich jak powtarzające się lub mylące słowa kluczowe albo metadane.

Jeśli uważasz, że ktoś podszywa się pod profil Twojej lub innej firmy, zgłoś jej nazwę do sprawdzenia

Znak towarowy / prawa autorskie: na żądanie usuwamy treści zgodnie z obowiązującym prawem lub w odpowiedzi na orzeczenie sądowe. Wnioski prawne można przesyłać tutaj.

Konta nieaktywne
Użytkownicy powinni być aktywnymi członkami społeczności Google Moja Firma. Jeśli Google stwierdzi, że konto jest zbyt nieaktywne, może odzyskać krótką nazwę i niestandardowy URL bez powiadomienia.
Spór dotyczący użycia adresu URL
Jeśli masz wątpliwości dotyczące korzystania z adresu URL związanego z marką przez dany podmiot, prześlij zgłoszenie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?