Giới thiệu về chương trình ưu đãi chào mừng

Mở các chương trình ưu đãi chào mừng để cảm ơn những khách hàng theo dõi doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tạo các chương trình ưu đãi trên Google Doanh nghiệp của tôi (ví dụ: giảm giá 20% khi mua bánh donut dành cho người theo dõi mới) và sử dụng các chương trình này để thu hút khách hàng mới.

Lưu ý quan trọng: Đối với người dùng, nếu bạn theo dõi một doanh nghiệp ở chế độ riêng tư, chúng tôi sẽ không chia sẻ danh tính của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhận một ưu đãi chào mừng, chúng tôi sẽ chia sẻ tên của bạn với doanh nghiệp đó.

 

Cách thiết lập chương trình ưu đãi chào mừng

 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Chỉnh sửa ở cuối màn hình.
 3. Trên trang hồ sơ của bạn dưới mục "Biến người theo dõi thành khách hàng", hãy nhấn vào Tạo ưu đãi chào mừng.
  • Để tiếp tục, hãy nhấn vào Tạo.
  • Để hủy, hãy nhấn vào Để sau.
 4. Nhập các thông tin sau:
  • Tiêu đề (ví dụ: giảm giá 20% khi mua bánh donut)
  • Thông tin mô tả 
  • Mã giảm giá (không bắt buộc)
  • Điều khoản và điều kiện (không bắt buộc)
  • Đường dẫn đến trang web (không bắt buộc)
 5. Nhấn vào Xem trước.
  • Để thay đổi thông tin, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại.
 6. Xem trước chương trình ưu đãi. Nhấn vào Xuất bản.
 7. Để xem chương trình ưu đãi chào mừng đã xuất bản, hãy nhấn Xem trong mục thông báo.

Chương trình ưu đãi chào mừng của bạn sẽ chỉ xuất hiện cho những người theo dõi mới. Hãy tìm hiểu thêm về cách nhận thông báo khi bạn có người theo dõi mới.

Cách chỉnh sửa chương trình ưu đãi

 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Chỉnh sửa ở cuối màn hình.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm ở góc trên cùng, phía bên phải.
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa ưu đãi.
 5. Chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn thay đổi.
 6. Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy nhấn vào Xem trước.
 7. Xem trước chương trình ưu đãi. Nếu thấy vừa ý, hãy nhấn vào Xuất bản.
  • Để thay thế chương trình ưu đãi chào mừng hiện tại bằng chương trình ưu đãi mà bạn mới chỉnh sửa, hãy nhấn vào Ok.
  • Để hủy, hãy nhấn vào Hủy.

Cách xóa chương trình ưu đãi

 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Chỉnh sửa ở cuối màn hình.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm ở góc trên cùng, phía bên phải.
 4. Nhấn vào Xóa ưu đãi sau đó Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố