Hướng dẫn Google Doanh nghiệp của tôi cho khách sạn

Giữ liên lạc với khách hàng

Đây là bước 2 của quá trình thiết lập Google Doanh nghiệp của tôi dành cho khách sạn.

Giữ liên lạc với khách hàng để tạo dựng lòng trung thành và quảng bá thương hiệu của bạn. Để bắt đầu xây dựng một mối quan hệ gắn kết hơn với khách hàng, hãy thử những cách sau:

Nguyên tắc giao tiếp với khách hàng

Mặc dù việc xây dựng quan hệ với khách hàng là quan trọng, nhưng hãy lưu ý các nguyên tắc sau đây để đảm bảo rằng bạn và khách hàng có trải nghiệm tốt nhất có thể.

Báo cáo bài đánh giá không phù hợp

Hãy xem lại nguyên tắc chính sách để biết về các nội dung bị cấm và hạn chế. Nếu bài đánh giá liên quan vi phạm nguyên tắc chính sách, hãy làm theo các bước sau để gắn cờ để xóa bài đánh giá.

Xóa ảnh đã lỗi thời

Nếu bạn thấy có ảnh cũ, không phù hợp hoặc không liên quan đến khách sạn của mình được những người dùng khác đăng, hãy gắn cờ để gỡ bỏ những ảnh này.

Thêm người quản lý địa điểm

Hãy thêm người quản lý địa điểm vào (các) danh sách của khách sạn để quản lý hoạt động giao tiếp hàng ngày với khách hàng. Người quản lý địa điểm có thể trả lời bài đánh giá, tạo và xuất bản ảnh, tải thông tin chi tiết xuống và thực hiện nhiều công việc khác. Hãy lưu ý đến các vai trò người quản lý khác nhau và chọn vai trò phù hợp nhất cho khách sạn của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?