Jak číst zprávy z Firemního profilu a odpovídat na ně

Zákazníci se s vámi mohou spojit v reálném čase prostřednictvím vašeho firemního profilu na Googlu. Můžete jim odpovídat na dotazy, vyprávět o firmě a získávat tak další zákazníky. Chat je nejlepší pro přímou komunikaci.Aby byl dojem zákazníků co nejlepší, dodržujte pravidla pro chat.

Princip

Jakmile zapnete chat, zákazníci ve vašem Firemním profilu uvidí stejnojmenné tlačítko a budou vám moct kdykoli napsat.

 • Zprávy se vám zobrazí ve Firemním profilu na Googlu. Při každé zprávě dostanete oznámení.
 • Můžete si nastavit automatizovanou uvítací zprávu, která se zákazníkům odešle, když vám napíší.
 • V chatu můžete zákazníkům posílat fotky.
 • Pokud váš Firemní profil vlastní nebo spravuje více lidí, mohou si se zákazníky psát všichni.
 • V dialogovém okně chatu se zákazníkům zobrazí název vaší firmy.

Jestli máte zájem o rozhraní API pro chat, navštivte web pro vývojáře funkce Business Messages.

Uložené zprávy

Firmám, které si chat zapnou, se budou konverzace ukládat do účtu používaného ke správě jejich Firemního profilu:

 • Pokud konverzaci smažete na jednom zařízení, odstraníte ji tím trvale i na všech ostatních připojených zařízeních. Po smazání se k ní už nedostanete.
  • Důležité upozornění: Konverzace se odstraní jen z vašich zařízení. Příjemce ji u sebe uvidí i nadále.
 • Konverzace můžete exportovat a stahovat a následně si je ukládat nebo používat v ostatních službách Google.

Správa chatu v Mapách Google

Zapnutí nebo vypnutí zpráv v Mapách Google

Důležité: Historie chatu není k dispozici, když si firma poprvé chat nastaví. Další příchozí a odchozí zprávy se už po prvotním nastavení ukládají.

Když chcete zapnout nebo vypnout zprávy:

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Novinky Novinky a pak Zprávy a pak Firma
 3. Klepněte na Nastavení Settings. Zapněte nebo vypněte Zprávy.
Vyhledání zpráv v Mapách Google
Firmy, které si zapnou zprávy, mohou funkce chatu spravovat v aplikaci Mapy Google.
 
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Novinky Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  • Spravovat můžete doručenou poštu každé firmy, kterou vlastníte.
Zapnutí a vypnutí potvrzení o přečtení zprávy

Jakmile příjemce otevře novou zprávu, objeví se odesilateli pod danou zprávou stav Přečteno. Zobrazuje se všem odesilatelům zpráv v konverzaci, tedy vám i zákazníkům.Jestliže máte potvrzení o přečtení u vaší firmy vypnuté, nezobrazí se stav Přečteno vám ani zákazníkům.

Pokud máte zasílání zpráv zapnuté, potvrzení o přečtení je aktivováno automaticky. Potvrzení o přečtení můžete vypnout nebo zapnout v aplikaci Mapy Google.

Vypnutí stavu Přečteno v aplikaci Mapy Google:

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Na kartě Aktualizace klepněte na Další a pak Spravovat zprávy a pak Zprávy.
  • Pokud máte více profilů, otevřete ten, který chcete spravovat.
 3. Vypněte potvrzení o přečtení.
Smazání zpráv v Mapách Google
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.

 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma.

  • Spravovat můžete doručenou poštu každé firmy, kterou vlastníte.

 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete smazat.

 4. Klepněte na ikonu dalších možností Další a pak Smazat. Konverzace se z vašeho zařízení smaže.

Správa oznámení v Mapách Google
 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení Nastavení a pak Oznámení.
 3. Vyberte možnost Vaše firma.
  • Chcete-li oznámení povolit, zapněte přepínač vedle oznámení.
  • Chcete-li oznámení zakázat, přepínač vedle oznámení vypněte.
Zablokování konverzace v Mapách Google
 
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  • Můžete spravovat složky doručené pošty každé firmy, kterou vlastníte.
 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete zablokovat.
 4. Klepněte na ikonu dalších možností Další a pak Zablokovat / nahlásit spam. Konverzace bude zablokována a zprávy od tohoto zákazníka už vám nebudou chodit.
Sdílení fotek v Mapách Google

Sdílet můžete fotky libovolné velikosti nebo formátu. Počet fotek, které je možné sdílet současně, není omezen.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  • Můžete spravovat složky doručené pošty každé firmy, kterou vlastníte.
 3. Otevřete konverzaci, v níž chcete fotky sdílet.
 4. Klepněte na ikonu fotky Fotoaparát.
 5. Zvolte fotku nebo pořiďte novou.
 6. Klepněte na Sdílet Odeslat.
Tip: Fotky je možné smazat v nabídce miniatur.

Uvítací zprávy v Mapách Google

Uvítací zprávy se automaticky odesílají, jakmile klient kontaktuje vaši firmu. Tyto pozdravy mohou zákazníkovi naznačit, kdy od vás obdrží odpověď.

Když chcete přidat uvítací zprávu:

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Novinky Novinky a pak Zprávy a pak Firma.
 3. Klepněte na Nastavení Settings a pak Povolit zprávy.
 4. Pak vedle položky Uvítací zpráva klepněte na Upravit .
 5. Upravte uvítací zprávu a klepněte na Uložit.
Nastavení častých dotazů
Když chcete povolit časté dotazy:
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Novinky Novinky a pak Zprávy a pak Firma.
 3. Klepněte na Nastavení Settings a pak Spravovat časté dotazy.

Správa chatu ve Vyhledávání Google

Zapnutí a vypnutí chatu ve Vyhledávání

Důležité: Historie chatu není k dispozici, když si firma poprvé chat nastaví. Další příchozí a odchozí zprávy se už po prvotním nastavení ukládají.

 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Klepněte na nabídku Další a pak Nastavení zpráv.
 4. Zapněte nebo vypněte Chat.
Vyhledání zpráv ve Vyhledávání

Firmy, které si zapnou chat, mohou tuto funkci spravovat ve Vyhledávání.

 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Zákazníci a pak Zprávy.
  • Spravovat můžete doručenou poštu každé firmy, kterou vlastníte. 
Zapnutí a vypnutí potvrzení o přečtení zprávy

Jakmile příjemce otevře novou zprávu, objeví se odesilateli pod danou zprávou stav Přečteno. Zobrazuje se všem odesilatelům zpráv v konverzaci, tedy vám i zákazníkům. Jestliže máte potvrzení o přečtení u vaší firmy vypnuté, nezobrazí se stav Přečteno vám ani zákazníkům.

Pokud máte zasílání zpráv zapnuté, potvrzení o přečtení se odesílají automaticky. Potvrzení o přečtení můžete vypnout nebo zapnout ve Vyhledávání a Mapách Google.

Když chcete vypnout potvrzení o přečtení ve Vyhledávání Google:

 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Klepněte na ikonu možností Další a pak Nastavení zpráv.
 4. Vypněte potvrzení o přečtení.
Smazání zpráv ve Vyhledávání
 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete smazat.
 4. Klepněte na Smazat Trash.
Správa oznámení ve Vyhledávání
 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Další a pak Oznámení.
 3. Zapněte nebo vypněte zprávy od zákazníků.
Zablokování konverzace ve Vyhledávání
 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete zablokovat.
 4. Klepněte na Blokovat .

Konverzace bude zablokována a zprávy od tohoto zákazníka už vám nebudou chodit.

Sdílení fotek ve Vyhledávání

Sdílet můžete fotky libovolné velikosti nebo formátu. Počet fotek, které je možné sdílet současně, není omezen.

 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, v níž chcete fotky sdílet.
 4. Klepněte na ikonu fotky insert photo.
 5. Vyberte fotku.
 6. Klepněte na Sdílet Odeslat.

Tip: Fotky je možné smazat v nabídce miniatur.

Nastavení častých dotazů
Když chcete povolit časté dotazy:
 1. Ve Vyhledávání Google zadejte „moje firma“.
 2. Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Klepněte na nabídku Další a pak Nastavení zpráv a pak Spravovat časté dotazy. dotazy.
 4. Klepněte na Přidat otázku.

Odpovídejte rychle (časový požadavek)

Níže uvedený požadavek se týká všech firem, které ve Firemním profilu používají zprávy.

Na nové zprávy je dobré odpovídat do 24 hodin. Můžete tak posílit důvěru zákazníků a povzbudit je k interakci s vaší firmou. V zájmu zajištění včasných reakcí můžeme přistoupit i k tomu, že vaší firmě zprávy deaktivujeme, pokud neodpovídáte v požadované lhůtě. 

Zjištění průměrné doby odpovědi

V aplikaci Mapy Google mohou firmy sledovat svou průměrnou dobu odpovědi. Tyto statistiky získáte, pokud si v aplikaci zapnete zprávy.

Tyto statistiky zobrazí průměrnou dobu čekání na odpověď na zprávu na základě dat za posledních 28 dní. Je možné zvolit i delší časové období. Svou průměrnou dobu odpovědi můžete porovnat s tím, jak rychle odpovídají podobné firmy v okolí.

Zákazníkům, kteří hledají vaši firmu ve Vyhledávání nebo v Mapách, se může informace o vaší době odpovědi zobrazit:

 • Obvykle odpoví do několika minut.
 • Obvykle odpoví do několika hodin.
 • Obvykle odpoví do jednoho dne. 
 • Obvykle odpovídá během několika dnů.

Časté dotazy

Co se stane, když povolím chat?
Pokud máte chat zapnutý, mohou vás zákazníci kdykoli kontaktovat pomocí tlačítka Chat ve vašem firemním profilu na Googlu.Když u své firmy chat zapnete, může se vám ve vybraných kategoriích ve Firemním profilu ve Vyhledávání zobrazit také tlačítko Požádat o nabídku nebo Požádat o rezervaci.
 • Do Firemního profilu na Googlu vám budou chodit oznámení o příchozích zprávách.
 • Můžete si přizpůsobit uvítací zprávu, která se zákazníkům automaticky zobrazí, když vám napíšou.
 • Pokud váš Firemní profil vlastní nebo spravuje více lidí, mohou si se zákazníky psát všichni.
 • V dialogovém okně chatu se zákazníkům zobrazí název vaší firmy.
Jak mohu aktivovat tlačítko pro chat na Googlu?
Všichni uživatelé, kteří ve Firemním profilu chat využívají, by měli na zprávy odpovídat do 24 hodin od jejich obdržení. Pokud na zprávy ve lhůtě jednoho dne neodpovídáte, můžeme v rámci zlepšení uživatelského dojmu zákazníků tlačítko Chat z vašeho Firemního profilu odstranit. Pokud dostáváte nevyžádané nebo nekvalitní zprávy, označte je jako spam.
Jak se počítá doba odpovědi?
Vaše doba odpovědi vychází z průměrné doby, kterou vaší firmě trvá, než odpoví na nové zprávy od zákazníků. Tento údaj se týká zpráv, které jste obdrželi za posledních 28 dní.
 • Pokud jste za posledních 28 dní obdrželi méně než 10 zpráv, použije se pro výpočet doby odpovědi posledních 10 zpráv.
 • Pokud jste od své registrace k zasílání zpráv obdrželi méně než 10 zpráv, použijí se pro výpočet všechny zprávy, které vám dosud přišly.
Jak se počítá míra odezvy?
Míra odezvy představuje procento nových zpráv, na které jste odpověděli v uplynulých 28 dnech.
 • Odpověď se započítá, pouze pokud jde o reakci na první zprávu konverzace, kterou obdržíte alespoň 7 dní od případné komunikace s daným zákazníkem.
 • Odpověď se započítá, jen když ji odešlete do 24 hodin.
 • Jestliže jste během 28 dnů obdrželi méně než 10 zpráv, použije se pro výpočet míry odezvy posledních 10 zpráv. 
 • Pokud jste od aktivace chatu obdrželi méně než 10 zpráv, použijí se pro výpočet všechny dosud přijaté zprávy.
Mám vypnutý chat. Jak ho znovu aktivuji?
Pokud se vám „chatovací“ tlačítko přestane zobrazovat, můžete chat znovu zapnout. Aby tlačítko zůstalo aktivní, měli byste na všechny nové zprávy odpovídat do 24 hodin.
Existují nějaké typy zpráv, které se ve výpočtu doby odpovědi a míry odezvy nezohledňují?
Ano. Uvítací zprávy a zprávy, které jste označili jako spam, se pro výpočet doby a míry odezvy nepoužijí.
Existují v častých dotazech nějaká omezení, která lze ve zprávách nastavit?
Můžete nastavit až 10 zpráv. Otázky mohou mít maximálně 40 znaků. Odpovědi mohou mít maximálně 500 znaků a mohou obsahovat odkazy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
99729
false
false
false