Čtení zpráv a odpovídání na ně

Zákazníci se s vámi mohou spojit v reálném čase prostřednictvím vašeho firemního profilu na Googlu. Můžete odpovídat na dotazy, vyprávět svůj příběh a získávat tak pro svou firmu další zákazníky. Zprávy zprostředkovávají konverzaci mezi vaší firmou a zákazníky.Chcete-li, aby byl dojem zákazníků co nejlepší, dodržujte pravidla pro zasílání zpráv.

Princip

Jakmile funkci odesílání zpráv zapnete, uvidí zákazníci ve vašem firemním profilu tlačítko „Zpráva“ a budou vám moct kdykoli napsat.

 • Zprávy se vám zobrazí ve firemním profilu na Googlu. Při každé zprávě dostanete oznámení.
 • Můžete si nastavit automatizovanou uvítací zprávu, která se zákazníkům odešle, když vám napíší.
 • Ve zprávách můžete zákazníkům posílat fotky.
 • Pokud váš firemní profil vlastní nebo spravuje více lidí, může si se zákazníky psát každý z nich.
 • Uživatelé si mohou zobrazit váš název či jméno a profilovou fotku na stránce O mně.

Pokud máte zájem o rozhraní API pro zasílání zpráv, navštivte web pro vývojáře Business Messages.

Uložené zprávy

Firmám, které si zapnou funkci zasílání zpráv, se budou konverzace ukládat do účtu používaného ke správě jejich firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu.

 • Pokud konverzaci smažete na jednom zařízení, odstraníte ji tím trvale i ze všech ostatních připojených zařízení. Pod smazání se k ní už nedostanete.
  • Důležité upozornění: Konverzace se odstraní jen z vašich zařízení. Příjemce ji u sebe uvidí i nadále.
 • Konverzace můžete exportovat a stahovat a následně si je ukládat nebo používat v ostatních službách Google.

Správa zpráv ve službě Moje firma na Googlu

Zapnutí a vypnutí zpráv
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Moje firma na Googlu My Business.
  • Pokud máte více míst, otevřete to, které chcete spravovat.
 2. Zapnutí nebo vypnutí zpráv:
  • Zapnutí: Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy a pak Zapnout.
  • Po zapnutí zpráv se můžete vrátit do části  Zákaznícia pak Zprávy, kde najdete všechny zprávy v chronologickém pořadí.
 3. Vypnutí: Klepněte na ikonu dalších možností Více a pak Nastavení Settings a pak Zprávy. Poté vypněte možnost Zapnout zprávy.Zprávy můžete kdykoli znovu zapnout.
Zapnutí nebo vypnutí oznámení aplikace Moje firma na Googlu

Pokud vás zákazníci kontaktují, obdržíte oznámení. Díky tomu bude pro vás jednodušší dodržet požadovanou dobu odpovědi 24 hodin.Pokud v aplikaci oznámení vypnete, deaktivují se všechna oznámení, včetně těch, která se týkají zpráv.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android přejděte do nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. V části „Nedávno odeslané“ zapněte nebo vypněte možnost „aplikace Moje firma na Googlu“.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, klepněte na Zobrazit vše za posledních 7 dní.
Zablokování konverzace
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Moje firma na Googlu My Business.
  • Pokud máte více míst, otevřete to, které chcete spravovat.
 2. Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete zablokovat.
 4. Klepněte na ikonu dalších možností Více a pak Zablokovat / nahlásit spam. Konverzace bude zablokována a zprávy od tohoto zákazníka už vám nebudou chodit.
Smazání konverzace
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Moje firma na Googlu My Business.
  • Pokud máte více míst, otevřete to, které chcete spravovat.
 2. Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete smazat.
 4. Klepněte na ikonu dalších možností Více a pak Smazat.Konverzace bude z vašeho zařízení smazána (v zařízení zákazníka však zůstane).
Sdílení fotek

Sdílet můžete fotky libovolné velikosti nebo formátu. Počet fotek, které je možné sdílet současně, není omezen.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Moje firma na Googlu My Business.
  • Pokud máte více míst, otevřete to, které chcete spravovat.
 2. Klepněte na položku Zákazníci  a pak Zprávy.
 3. Otevřete konverzaci, v níž chcete fotky sdílet.
 4. Klepněte na ikonu fotky Fotoaparát.
 5. Zvolte fotku nebo pořiďte novou.
 6. Klepněte na Sdílet Odeslat.
Tip: Fotky je možné smazat v nabídce miniatur.

Správa zpráv v Mapách Google

Zapnutí nebo vypnutí zpráv v Mapách Google

Zapnutí nebo vypnutí zpráv:

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Novinky Novinky a pak Zprávy a pak Firma.
 3. Klepněte na Nastavení Settings. Potom zapněte nebo vypněte možnost Zprávy.
Vyhledání zpráv v Mapách Google
Firmy, které mají zapnuté zprávy, mohou nyní tuto funkci spravovat v aplikaci Mapy Google.
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  • Spravovat můžete doručenou poštu u každé firmy, kterou vlastníte.
Smazání zpráv v Mapách Google
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.

 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma.

  • Spravovat můžete doručenou poštu u každé firmy, kterou vlastníte.

 3. Otevřete konverzaci, kterou chcete smazat.

 4. Klepněte na ikonu dalších možností Více a pak Smazat. Konverzace se z vašeho zařízení smaže.

Správa oznámení v Mapách Google
 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení Nastavení a pak Oznámení.
 3. Vyberte možnost Vaše firma.
  • Chcete-li oznámení povolit, zapněte přepínač vedle oznámení.
  • Chcete-li oznámení zakázat, přepínač vedle oznámení vypněte.
Zablokování konverzace v Mapách Google
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  1. Můžete spravovat složky doručené pošty pro každou firmu, kterou vlastníte.
 3. Otevřete konverzaci určenou k zablokování.
 4. Klepněte na ikonu dalších možností Více a pak Zablokovat / nahlásit spam. Konverzace bude zablokována a zprávy od tohoto zákazníka už vám nebudou chodit.
Sdílení fotek v Mapách Google

Sdílet můžete fotky libovolné velikosti nebo formátu. Počet fotek, které je možné sdílet současně, není omezen.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Aktualizace Novinky a pak Zprávy a pak Firma
  • Můžete spravovat složky doručené pošty pro každou firmu, kterou vlastníte.
 3. Otevřete konverzaci, v níž chcete fotky sdílet.
 4. Klepněte na ikonu fotky Fotoaparát.
 5. Zvolte fotku nebo pořiďte novou.
 6. Klepněte na Sdílet Odeslat.
Tip: Fotky je možné smazat v nabídce miniatur.

Požadovaná doba odpovědi

Níže uvedený požadavek se týká všech firem, které používají zprávy ve službě Moje firma na Googlu.

Je důležité, abyste na zprávy reagovali do 24 hodin. Můžete tak posílit důvěru zákazníků a povzbudit je k interakci s vaší firmou. Abychom aktivní komunikaci se zákazníky podpořili, můžeme firmám funkci odesílání zpráv deaktivovat, pokud v této lhůtě neodpovídají.

Zjištění průměrné doby odpovědi

V aplikaci Moje firma na Googlu mohou firmy sledovat svou průměrnou dobu odpovědi. Tyto statistiky získáte, pokud si v aplikaci zapnete zasílání zpráv.

Statistiky zobrazují průměrnou dobu, po kterou odesílatel zprávy čekal na odpověď. Informace vycházejí z dat za posledních 28 dní. Je možné zvolit i delší časové období. Svou průměrnou dobu odpovědi můžete porovnat s tím, jak rychle odpovídají podobné firmy v okolí.

Zákazníkům, kteří hledají vaši firmu ve Vyhledávání nebo v Mapách Google, se může zobrazit aktuální informace o vaší době odpovědi na zprávy:

 • Obvykle odpoví do několika minut.
 • Obvykle odpoví do několika hodin.
 • Obvykle odpoví do jednoho dne.
 • Obvykle odpoví do několika dnů.

Zobrazte si statistiky zpráv

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Moje firma na Googlu My Business.
 2. Klepněte na položku Zákazníci a pak Zprávy.
 3. V horní části se zobrazí vaše doba odpovědi.

Časté dotazy

Co se stane, když je aktivováno zasílání zpráv?

Pokud máte zapnuto zasílání zpráv, mohou vás zákazníci kdykoli kontaktovat pomocí tlačítka Zpráva ve vašem firemním profilu na Googlu.Pokud pro svou firmu aktivujete zasílání zpráv, mohou se vám u vybraných kategorií vyhledávání zobrazit ve firemním profilu také tlačítka Získat cenovou nabídku nebo Požádat o rezervaci.
 • O příchozích zprávách budete informování prostřednictvím oznámení v aplikaci Moje firma na Googlu.
 • Můžete si přizpůsobit uvítací zprávu, která se zákazníkům automaticky zobrazí, když vám napíšou.
 • Pokud váš zápis ve službě Moje firma na Googlu vlastní nebo spravuje více lidí, mají všichni tito lidé možnost přijímat od zákazníků zprávy a také jim psát.
 • Zákazníci uvidí vaše jméno a profilovou fotku ze stránky O mně.

Jak mohu zajistit, že bude tlačítko Zpráva na Googlu aktivní?

Všichni uživatelé, kteří ve službě Moje firma na Googlu zasílání zpráv využívají, by měli na zprávy odpovídat do 24 hodin od jejich obdržení. Pokud na zprávy ve lhůtě jednoho dne neodpovídáte, může Google v rámci zlepšení uživatelského dojmu zákazníků tlačítko pro zasílání zpráv z vašeho firemního profilu odstranit. Pokud dostáváte spam nebo velmi nekvalitní zprávy, označte je jako spam.

Jak se počítá doba odpovědi?

Vaše doba odpovědi vychází z průměrné doby, kterou vaší firmě trvá, než odpoví na nové zprávy od zákazníků. Tento údaj se týká zpráv, které jste obdrželi za posledních 28 dní.
 • Pokud jste za posledních 28 dní obdrželi méně než 10 zpráv, použije se pro výpočet doby odpovědi posledních 10 zpráv.
 • Pokud jste od doby své registrace k zasílání zpráv obdrželi méně než 10 zpráv, použijí se pro výpočet všechny zprávy, které jste až dosud obdrželi.

Jak se počítá míra odezvy?

Míra odezvy představuje procento nových zpráv, na které jste odpověděli v uplynulých 28 dnech.
 • Odpověď se započítá, pouze pokud jde o reakci na první zprávu konverzace, kterou obdržíte alespoň 7 dní od případné komunikace s daným zákazníkem.
 • Odpověď se započítá, jen když ji odešlete do 24 hodin.
 • Jestliže jste během 28 dnů obdrželi méně než 10 zpráv, použije se pro výpočet míry odezvy posledních 10 zpráv.
 • Pokud jste od provedení registrace k zasílání zpráv obdrželi méně než 10 zpráv, použijí se pro výpočet všechny zprávy, které jste dosud obdrželi.

Bylo mi deaktivováno zasílání zpráv. Jak je mohu opět aktivovat?

Pokud se vám tlačítko pro zasílání zpráv přestane zobrazovat, můžete zkusit zprávy znovu zapnout. Pokud chcete, aby vaše tlačítko pro zasílání zpráv zůstalo aktivní, měli byste na všechny nové zprávy odpovídat do 24 hodin.

Existují nějaké typy zpráv, které se ve výpočtu doby odpovědi a míry odezvy nezohledňují?

Ano. Uvítací zprávy a zprávy, které jste označili jako spam, se pro výpočet doby a míry odezvy nepoužijí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory