Administrering av invitasjoner

Organisasjonen din kan bli invitert til å administrere bestemte beliggenheter eller beliggenhetsgrupper som andre eier.

 • Én beliggenhet: Eieren av beliggenheten kan invitere en beliggenhetsgruppe i organisasjonen din ved hjelp av ID-en til denne beliggenhetsgruppen. Du kan også be om at organisasjonen din får tilgang til å administrere beliggenheten, ved å oppgi beliggenhetsgruppen der du ønsker at beliggenheten skal legges til.
 • En beliggenhetsgruppe: Eieren av beliggenhetsgruppen kan invitere organisasjonen din ved hjelp av organisasjons-ID-en din.

Se og godta invitasjoner

Slik ser du på og godtar invitasjoner til å administrere andres beliggenheter:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer invitasjoner. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du sjekke at du velger riktig organisasjon.)
 3. Finn invitasjonen, og klikk deretter på Godkjenn eller Avslå.

Be om tilgang til en beliggenhet

Slik ber du om at organisasjonen din får tilgang til å administrere beliggenheter andre eier:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer invitasjoner. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du sjekke at du velger riktig organisasjon.)
 3. Klikk på Be om tilgang-knappen.
 4. Søk etter navnet på bedriften, og velg den aktuelle beliggenheten.
 5. Velg beliggenhetsgruppen der du ønsker å legge til beliggenheten.
 6. Klikk på Fortsett, og følg veiledningen for å be om tilgang.

Se tilgangsforespørsler

Slik ser du på forespørsler organisasjonen din har sendt om tilgang til å administrere andres beliggenheter:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer invitasjoner. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du sjekke at du velger riktig organisasjon.)
 3. Klikk på Sendte forespørsler-fanen for å sjekke statusen til hver enkelt forespørsel.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt