Διαχείριση προσκλήσεων

Ο οργανισμός σας μπορεί να προσκληθεί να διαχειριστεί συγκεκριμένες τοποθεσίες ή ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε κάποιον άλλον.

 • Για μία τοποθεσία: Ο κάτοχος της τοποθεσίας μπορεί να προσκαλέσει μια ομάδα τοποθεσιών στον οργανισμό σας, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ομάδας τοποθεσιών. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση για τον οργανισμό σας με σκοπό τη διαχείριση της τοποθεσίας, ορίζοντας μια ομάδα τοποθεσιών στην οποία θα προστεθεί η τοποθεσία.
 • Για μια ομάδα τοποθεσιών: Ο κάτοχος της ομάδας τοποθεσιών μπορεί να προσκαλέσει τον οργανισμό σας, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό του οργανισμού σας.

Προβολή και αποδοχή προσκλήσεων

Για να προβάλετε και να αποδεχτείτε μια πρόσκληση για τη διαχείριση τοποθεσιών κάποιου άλλου:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσκλήσεων. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Βρείτε την πρόσκληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση ή Απόρριψη.

Αίτημα πρόσβασης σε τοποθεσία

Για να ζητήσετε πρόσβαση για τον οργανισμό σας με σκοπό τη διαχείριση τοποθεσιών που ανήκουν σε κάποιον άλλον:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσκλήσεων. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αίτημα πρόσβασης.
 4. Αναζητήστε κατά όνομα επιχείρησης και επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία.
 5. Επιλέξτε σε ποια από τις ομάδες τοποθεσιών θα πρέπει να προστεθεί η τοποθεσία.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ζητήσετε πρόσβαση.

Προβολή αιτημάτων πρόσβασης

Για να δείτε τα αιτήματα που έχει στείλει ο οργανισμός σας για τη διαχείριση τοποθεσιών κάποιου άλλου:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσκλήσεων. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απεσταλμένα αιτήματα, για να δείτε την κατάσταση κάθε αιτήματος.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας