Zarządzanie grupami użytkowników

Grupy użytkowników umożliwiają tworzenie zespołów do zarządzania określonymi lokalizacjami lub grupami lokalizacji. Do grupy użytkowników dodaj osoby, które mają mieć taki sam poziom dostępu do określonych lokalizacji. 

Każdy w Twojej organizacji może utworzyć grupę użytkowników. Możesz dodać osoby do grupy użytkowników jako właścicieli lub członków. Oto podsumowanie uprawnień każdej z tych ról:

Uprawnienie Właściciel organizacji Członek organizacji Właściciel grupy użytkowników Członek grupy użytkowników
Wyświetlanie wszystkich użytkowników w grupie użytkowników
Tworzenie grupy użytkowników    
Edytowanie nazwy grupy użytkowników
Dodawanie użytkowników do grupy użytkowników i usuwanie ich  
Zmiana roli użytkownika  
Usuwanie grupy użytkowników  

Tworzenie grupy użytkowników

Aby utworzyć nową grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj użytkownikami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią organizację).
 3. Kliknij Utwórz grupę użytkowników.
 4. Wpisz nazwę grupy.
 5. Kliknij Utwórz grupę.
 6. Zacznij dodawać właścicieli i członków.

Dodawanie właścicieli i członków

Do grupy użytkowników można dodać tylko użytkowników, którzy nie są bezpośrednimi właścicielami żadnych lokalizacji lub grup lokalizacji ani nimi nie zarządzają. Członkowie grupy użytkowników mogą zarządzać tylko lokalizacjami powiązanymi z organizacją.

Aby dodać właściciela lub członka do grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj użytkownikami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią organizację).
 3. Kliknij menu Three-dot menu vertical organizacji i wybierz Zarządzaj.
 4. Dodaj adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić. Możesz zaproponować temu użytkownikowi rolę właściciela lub członka grupy użytkowników.

Usuwanie właścicieli i członków

Aby usunąć właściciela lub członka z grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj użytkownikami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią organizację).
 3. Kliknij menu Three-dot menu vertical organizacji i wybierz Zarządzaj.
 4. Kliknij X obok osoby, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.

Przenoszenie uprawnień głównego właściciela grupy użytkowników

Aby przenieść uprawnienia głównego właściciela grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij Zarządzaj użytkownikami
 4. W sekcji „Grupy użytkowników” znajdź grupę użytkowników i kliknij Zarządzaj.
 5. Znajdź użytkownika, na którego chcesz przenieść własność.
 6. Kliknij menu obok nazwy użytkownika i wybierz Główny właściciel (ta opcja jest widoczna tylko dla głównego właściciela).
 7. Kliknij Przenieś. Potwierdzisz, że chcesz, by ten użytkownik był głównym właścicielem.
 8. Kliknij Gotowe.

Usuwanie grupy użytkowników

Aby usunąć grupę użytkowników, musisz najpierw usunąć lub przenieść przypisanych do niej użytkowników. Usunięcia grupy użytkowników nie można cofnąć.

Aby usunąć grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj użytkownikami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią organizację).
 3. Kliknij menu Three-dot menu vertical grupy użytkowników i wybierz Usuń.
 4. Kliknij Usuń.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem