Διαχείριση ομάδων χρηστών

Με τις ομάδες χρηστών μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες ατόμων για τη διαχείριση συγκεκριμένων τοποθεσιών ή ομάδων τοποθεσιών. Δημιουργώντας μια ομάδα χρηστών, ομαδοποιείτε τους χρήστες που θέλετε να έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. 

Οποιοσδήποτε στον οργανισμό σας μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα χρηστών. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα χρηστών ως κατόχους ή μέλη. Ακολουθεί μια σύνοψη των διαφορετικών δυνατοτήτων κάθε ρόλου:

Δυνατότητα Κάτοχος οργανισμού Μέλος οργανισμού Κάτοχος ομάδας χρηστών Μέλος ομάδας χρηστών
Προβολή όλων των χρηστών στην ομάδα χρηστών
Δημιουργία ομάδας χρηστών    
Επεξεργασία ονόματος ομάδας χρηστών
Προσθήκη και κατάργηση χρηστών από την ομάδα χρηστών  
Αλλαγή του ρόλου ενός χρήστη  
Διαγραφή ομάδας χρηστών  

Δημιουργία ομάδας χρηστών

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα χρηστών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας χρηστών.
 4. Καταχωρίστε το όνομα της ομάδας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.
 6. Αρχίστε να προσθέτετε κατόχους και μέλη.

Προσθήκη κατόχων και μελών

Προκειμένου να προστεθεί ένας χρήστης σε μια ομάδα χρηστών, ο λογαριασμός του δεν πρέπει να κατέχει ή να διαχειρίζεται απευθείας τοποθεσίες ή ομάδες τοποθεσιών. Τα μέλη μιας ομάδας χρηστών μπορούν να διαχειριστούν μόνο τοποθεσίες που συσχετίζονται με έναν οργανισμό.

Για να προσθέσετε έναν κάτοχο ή ένα μέλος σε μια ομάδα χρηστών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στο μενού Three-dot menu vertical για την ομάδα χρηστών και επιλέξτε Διαχείριση.
 4. Προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να προσκαλέσετε. Μπορείτε να τον προσκαλέσετε να γίνει κάτοχος ή μέλος της ομάδας χρηστών.

Κατάργηση κατόχων και μελών

Για να καταργήσετε έναν κάτοχο ή ένα μέλος από μια ομάδα χρηστών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στο μενού Three-dot menu vertical για την ομάδα χρηστών και επιλέξτε Διαχείριση.
 4. Κάντε κλικ στο σύμβολο Χ για τον χρήστη που θέλετε να καταργήσετε.
 5. Επιλέξτε Κατάργηση.

Μεταβίβαση κύριας ιδιοκτησίας μιας ομάδας χρηστών

Για να μεταβιβάσετε την κύρια ιδιοκτησία μιας ομάδας χρηστών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επιλέξτε τον οργανισμό από το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών.
 4. Στην ενότητα "Ομάδες χρηστών", βρείτε την ομάδα χρηστών και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
 5. Εντοπίστε τον χρήστη στον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία.
 6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο όνομα του χρήστη και επιλέξτε Κύριος κάτοχος. (Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται μόνο αν είστε ο κύριος κάτοχος.)
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση, για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να κάνετε αυτόν τον χρήστη τον κύριο κάτοχο.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Διαγραφή ομάδας χρηστών

Πριν διαγράψετε μια ομάδα χρηστών, πρέπει πρώτα να καταργήσετε ή να μεταφέρετε τυχόν χρήστες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η διαγραφή μιας ομάδας χρηστών δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Για να διαγράψετε μια ομάδα χρηστών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στο μενού Three-dot menu vertical για την ομάδα χρηστών και επιλέξτε Διαγραφή.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
99729
false