Zasady dotyczące witryn utworzonych w Profilu Firmy

Ważne: tworzenie witryn za pomocą usługi Profil Firmy w Google nie jest już obsługiwane. Obecne witryny utworzone za pomocą tej usługi zostaną wyłączone w marcu 2024 r. Gdy klienci spróbują otworzyć Twoją witrynę, zostaną przekierowani do profilu Twojej firmy. To przekierowanie będzie działać do 10 czerwca 2024 r. Dowiedz się więcej o wyłączeniu witryn utworzonych za pomocą usługi Profil Firmy w Google

Nasze polityki treści pomagają nam dbać o zadowolenie wszystkich użytkowników usług Google. Aby ograniczyć nadużycia, które naruszają naszą zdolność do świadczenia tych usług, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad.

Te zasady dotyczą treści udostępnianych w witrynie, która została utworzona w Profilu Firmy w Google. Możemy odstąpić od ich stosowania, jeśli stwierdzimy, że strona zawiera informacje, które są zgodne z interesem publicznym. Zasady mogą się zmieniać, dlatego warto od czasu do czasu je przeglądać. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do witryny lub innych swoich usług osobom i firmom, które naruszą te zasady.

Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z Profilu Firmy w Google i wytycznych dotyczących Profilu Firmy w Google.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś naruszenie.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne, skorzystaj z tego narzędzia. Umożliwia ono zgłoszenie materiałów, które Twoim zdaniem powinny zostać usunięte z usług Google, ponieważ naruszają obowiązujące przepisy.

Zasady programu dotyczące witryny

Polityka treści

Wszystkie treści w witrynach utworzonych za pomocą Profilu Firmy w Google powinny być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi treści zabronionych i podlegających ograniczeniom.

Dopuszczalne nazwy domen

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub usunięcia niestandardowych adresów URL z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Niestandardowy adres URL nie może zawierać słów ani zwrotów, które naruszają zasady dotyczące witryny wymienione na tej stronie, Warunki korzystania z usługi Profil Firmy w Google lub Warunki korzystania z usług Google.

Dla Twojej wygody zapewniamy tłumaczenia naszych zasad. Jeśli występuje sprzeczność między polską i angielską wersją tych zasad, obowiązuje wersja w języku angielskim.
Wymagania dotyczące noty prawnej
Zadbaj o to, by treści w Twojej witrynie były zgodne z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie. W niektórych krajach lub regionach komercyjne strony internetowe muszą zawierać notę prawną lub wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli w Twoim kraju lub regionie nota prawna nie jest wymagana, odpowiednie informacje możesz dodać w polu „Opis”. Dowiedz się więcej o edytowaniu profilu firmy

Formularze kontaktowe

Formularze kontaktowe to połączone z Profilem Firmy w Google formularze online, które pozwalają klientom i sprzedawcom nawiązać kontakt. Klienci mogą za ich pomocą prosić o przygotowanie wyceny lub podanie dodatkowych informacji o oferowanych przez firmę usługach. Użytkownicy Formularzy kontaktowych muszą również przestrzegać poniższych zasad.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zachowaj należytą staranność przy przetwarzaniu informacji przesłanych przez klientów.

  • Zawsze używaj danych klientów w sposób adekwatny do usług świadczonych przez Twoją firmę. Nie wolno korzystać z tych danych w sposób niewłaściwy ani gromadzić ich w niejawnych celach lub bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  • Nie ujawniaj danych klientów innym użytkownikom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta dostarczającego dane.
  • Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby, gdy prosisz o podanie informacji za pomocą platformy.
  • Nie proś klientów o podanie informacji osobistych lub poufnych, takich jak hasła, dane finansowe czy numery PESEL.

Sprzedawcy, którzy korzystają z Formularzy kontaktowych, muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Zasady dotyczące klientów

Dane poufne

Nie podawaj żadnych danych finansowych ani innych informacji poufnych poza tymi, które wymieniono w formularzu (czyli imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail).

Zasady dotyczące sprzedawców i klientów

Spam i złośliwe oprogramowanie

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu ani innych treści, które mogą spowodować uszkodzenia lub utrudnić działanie sieci, serwerów czy pozostałej infrastruktury należącej do Google bądź innych firm.

Nie wysyłaj masowo niezamówionych wiadomości za pomocą Formularzy kontaktowych. Z klientami można się kontaktować wyłącznie w związku z przesłanym pytaniem lub z innymi usługami związanymi z firmą. Nie wolno na przykład wysyłać spamu z ofertami handlowymi ani wiadomości o niepowiązanych usługach.

Nieodpowiednie treści

Komunikacja między sprzedawcami a klientami powinna dotyczyć firmy i oferowanych przez nią usług. Zabronione są:

  • treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną bądź tożsamość płciową;
  • treści szerzące nienawiść wobec jednostek lub grup albo zachęcające do ich nękania lub dręczenia;
  • treści drastyczne lub nacechowane przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców;
  • zdjęcia lub filmy o charakterze pornograficznym;
  • treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

Działania niezgodne z prawem

Przestrzegaj prawa. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług i konta Google lub zgłoszenie naruszenia odpowiednim władzom.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7985733829529711882
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
99729