Правила за уебсайтове, създадени чрез бизнес профила

Важно: Създаването на уебсайтове с бизнес профил в Google вече не се поддържа. Съществуващите уебсайтове, създадени с бизнес профил в Google, ще бъдат изключени през март 2024 г. Когато клиентите ви кликнат върху връзката към уебсайта ви, ще бъдат пренасочени към бизнес профила ви, като пренасочването ще работи до 10 юни 2024 г. Научете повече за изключването на уебсайтовете, създадени с бизнес профил в Google.

Правилата ни за съдържанието помагат за осигуряването на положителна практическа работа за всички, които използват продуктите на Google. За да бъдат ограничени злоупотребите, така че да можем да продължим да предоставяме тези услуги, молим всички да спазват правилата по-долу.

Тези правила се отнасят за съдържанието, споделено на уебсайта, първоначално създаден чрез бизнес профила ви в Google. Може да направим изключения, ако установим, че дадена страница съдържа информация от обществен интерес. Не забравяйте периодично да преглеждате правилата, тъй като може да се променят. Google си запазва правото да спре достъпа до уебсайта или други свои услуги на лица или бизнеси, които не спазват тези указания.

За повече информация прочетете Общите условия на Google Business Profile и указанията за бизнес профила в Google.

Подаване на сигнал за злоупотреба

Ако смятате, че някой нарушава долупосочените правила, подайте сигнал за нарушение на правилата.

За да подадете сигнал за нарушаване на авторски права или за други правни проблеми, използвайте този инструмент. Той ви напътства в процеса на подаване на сигнал за съдържание, което според вас трябва да бъде премахнато от услугите на Google въз основа на приложимите закони.

Програмни правила за уебсайтовете

Правила за съдържанието

Цялото съдържание на уебсайтовете, създадени чрез бизнес профила ви в Google, трябва да спазва правилата ни за забранено и ограничено съдържание.

Приемливи имена на домейни

Запазваме си правото да си възвърнем персонализирани URL адреси или да ги премахнем по каквато и да е причина и без предизвестие.

В персонализирания URL адрес не включвайте думи и фрази, които нарушават правилата за уебсайтовете на тази страница, Общите условия на Google Business Profile или Общите условия на Google.

За ваше удобство има предоставени преводи на правилата. В случай на противоречие между текста на тези правила и текста на версията им на английски език, предимство има версията на английски език.
Изискване за Impressum
Уверете се, че съдържанието на уебсайта ви спазва местните закони в държавата или региона ви. В някои държави и региони комерсиалните уебсайтове е необходимо да включват Impressum или отказ от отговорност. Ако в държавата или региона ви се изисква Impressum, можете да използвате полето „Описание“, за да добавите съответната информация. Научете повече за това, как да редактирате бизнес профила си.

Формуляри за връзка

Формулярите за връзка са онлайн формуляри, свързани с бизнес профил в Google. Те предлагат гъвкава платформа за първото взаимодействие между клиент и търговец. Чрез тях клиентите могат да поискат оферта или повече информация за услугите, предлагани от даден бизнес. За възможно най-добра практическа работа потребителите на формулярите за връзка трябва също така да следват указанията, посочени по-долу.

Събиране и използване на данни

Уважавайте и обработвайте информацията, предоставена от клиентите, с необходимото внимание.

  • Всяка употреба на данни за клиента трябва да съответства на услугите, предоставяни от бизнеса ви. Не злоупотребявайте с тези данни и не ги събирайте за неупоменати цели или без съответните мерки за сигурност.
  • Не може да разкривате данните за клиента на други потребители или на трети страни без изричното съгласие от страна на клиента, предоставил данните.
  • Не се представяйте под чужда самоличност като физическо или юридическо лице, когато искате информация чрез платформата.
  • Не искайте лична и поверителна информация, включително пароли, финансови данни и единни граждански номера.

Търговците, които използват формуляри за връзка, трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за поверителност.

Правила за клиенти

Поверително съдържание

Не предоставяйте финансови данни или друга поверителна информация, различна от тази, поискана чрез формуляра, а именно вашето име, телефонен номер и имейл адрес.

Правила за търговци и клиенти

Спам и злонамерен софтуер

Google не допуска предаването на злонамерен софтуер, вируси, разрушителен код или друго, което може да навреди или попречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга наша или чужда инфраструктура.

Не използвайте формулярите за връзка за изпращането на непоискани масови имейли. С клиентите трябва да се свързвате само във връзка с изпратената заявка или с други услуги, имащи отношение към бизнеса. Например не изпращайте търговски спам или съобщения относно други несвързани услуги.

Неподходящо съдържание

Комуникацията между търговците и клиентите трябва да се фокусира върху бизнеса и предлаганите услуги, като следва да се избягва:

  • съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу отделни лица или групи въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, националност, военна служба или сексуална ориентация/полова идентичност;
  • тормоз, малтретиране или заплаха срещу отделни лица или групи;
  • материали със смущаващо съдържание или с насилие с цел да предизвикате отвращение;
  • порнографски изображения или видеоклипове или такива с явен сексуален характер;
  • съдържание, което експлоатира или злоупотребява с деца.

Незаконни дейности

Не нарушавайте закона. Не използвайте услугите ни, за да извършвате незаконни дейности или да популяризирате опасни и незаконни действия. Ако научим за незаконни дейности, ще предприемем съответните действия. Това може да включва премахване на достъпа до някои от продуктите ни или до профила ви в Google или подаване на сигнал за вас до съответните власти.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5948573541005710399
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
99729