Polityka treści wpisów

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021 r.

Dzięki wpisom w Google Moja Firma możesz szybko i bezpośrednio przekazywać klientom ważne informacje. Poniższy zbiór zasad pomoże Ci zadbać o komfort klientów przeglądających opublikowane treści (teksty, zdjęcia i filmy).

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych należy do Ciebie.

Te zasady mogą się zmieniać, dlatego warto regularnie odwiedzać tę stronę. Powiadomimy Cię o takich zmianach, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Nie na temat lub nieistotne

Gdy autor publikuje treści w imieniu firmy, powinny one być związane z jej działalnością i zawierać informacje na jej temat. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą są niedozwolone. Więcej informacji znajdziesz we Wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.Usługa Google Moja Firma nie jest przeznaczona do publikowania ogólnych komentarzy na tematy społeczne, polityczne ani osobiste. Treści, które nie spełniają tych kryteriów, zostaną usunięte.

Spam

Treści publikowane w tej usłudze nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Informacje powinny być rzetelne i prawdziwe.

Przykłady zabronionych treści:

 • tekst z błędami, efektowne znaki i słowa z chaotycznie rozmieszczonymi dużymi literami, niezrozumiałe fragmenty, treści wygenerowane automatycznie i rozpraszające (np. rozmazany obraz, obraz lub film w niskiej jakości, nierozpoznawalna treść);
 • obrazy, filmy lub linki, które rozpraszają uwagę czytelnika;
 • linki do złośliwego oprogramowania, wirusów i innych szkodliwych aplikacji;
 • linki do stron niepowiązanych z firmą;
 • treści, które prowadzą do wyłudzania informacji.

Nieodpowiednie

Treści zabronione w tej usłudze:

 • Treści, których celem jest nękanie, dokuczanie lub szerzenie nienawiści. Zabronione jest szerzenie nienawiści i nawoływanie do przemocy wobec jednostek lub grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową. Tekst, obrazy, filmy ani linki nie mogą zawierać uwłaczających ani obraźliwych określeń grup chronionych. Nie wolno wykorzystywać publikowanych treści do nękania jednostek lub dokuczania im, w tym kierować bezpośrednich gróźb użycia przemocy fizycznej, a także udostępniać prywatnych informacji, które mogą doprowadzić do realizacji takich gróźb.
 • Treści, które dyskredytują osobę, miejsce lub rzecz i mogą wywołać u czytelnika lub słuchacza złość albo smutek.
 • Treści zawierające obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy język albo takie gesty.
 • Treści zachęcające do przemocy, przedstawiające wyrządzanie krzywdy ludziom lub zwierzętom bądź znęcanie się nad nimi lub akty przemocy. Niedozwolone są również treści szokujące i wywołujące obrzydzenie.
 • Treści o zabarwieniu seksualnym lub o charakterze jednoznacznie seksualnym.Publikowane obrazy i filmy nie mogą przedstawiać nagości ani aktów seksualnych. Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze. Linki do treści dla dorosłych są niedozwolone.

Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla Google niezwykle ważna. Zachęcamy do przesyłania treści, które obrazują rzeczywistość, jednak należy robić to tak, by uszanować prywatność innych osób.

Uwaga: nie wolno publikować treści zawierających prywatne lub poufne informacje, takie jak:
 • prywatne dane finansowe,
 • dokumenty tożsamości wydane przez organ państwowy,
 • dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem,
 • nagrania lub zdjęcia z treściami wrażliwymi,
 • teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe.

Wskazówki dotyczące zdjęć i filmów

 • Nie wolno publikować zdjęć ani filmów z miejsc objętych zakazem fotografowania. Zdjęcia i filmy z miejsc będących prywatną własnością lub miejsc publicznie niedostępnych nie powinny być publikowane bez zgody właściciela.
 • Nie wolno publikować zdjęć ani filmów bez uzyskania zgody osób, które można na nich zidentyfikować. Jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do miejsc, w przypadku których przebywające tam osoby mogą sprzeciwiać się upublicznianiu ich wizerunku.
 • Dopuszcza się tylko przypadkowe ujęcia towarów objętych regulacjami.
  • Dozwolona treść (przypadkowe ujęcie): film przedstawiający Twoją restaurację z pijącymi wino klientami w tle.
  • Niedozwolona treść: film w całości poświęcony napojom alkoholowym (alkohol stanowi główny motyw filmu).

Możesz zgłosić wszelkie inne roszczenia związane z ochroną prywatności, które nie zostały wymienione w tej sekcji. Kliknij „Zgłoś problem” i wybierz Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne.

Zamieszczanie we wpisach numerów telefonów

Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, nie zezwalamy na umieszczanie we wpisach numerów telefonów. Swój numer telefonu możesz udostępnić w profilu firmy lub witrynie.

Możesz też dołączyć do wpisu przycisk „Zadzwoń” powiązany ze zweryfikowanym numerem telefonu z profilu Twojej firmy.

Regulowane lub nielegalne

Niedozwolona treść

Nie zezwalamy na publikację treści związanych z produktami i usługami objętymi regulacjami. Dotyczy to między innymi treści związanych z alkoholem, produktami tytoniowymi, hazardem, usługami finansowymi, farmaceutykami i niezatwierdzonymi suplementami lub urządzeniami zdrowotnymi i medycznymi.

Nie wolno zamieszczać treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług, a także związanych z czynnościami, które mogą powodować szkodę, wyrządzać krzywdę lub ranić. Zakazem objęte są między innymi: narkotyki, broń, fajerwerki i instrukcje tworzenia materiałów wybuchowych oraz szczegółowe instrukcje dotyczące czynności kryminalnych, które mogą prowadzić do wyrządzenia krzywdy, a także nawoływanie do podjęcia takich czynności.

Wykorzystywanie dzieci

Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Takie treści będą usuwane. Podejmiemy też stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie właściwych organizacji, a także zastosowanie środków prawnych.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, np. materiałów, które promują akty terroru, podżegają do przemocy lub pochwalają ataki terrorystyczne. Jeśli firma publikuje treści związane z terroryzmem w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, musi podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd

Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby. Nie składaj fałszywych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości lub kwalifikacji, takich jak fałszywe twierdzenie, że jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy. Zapoznaj się ze Wskazówkami na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Nie podawaj niezgodnych z prawdą informacji, które pomijają bądź zniekształcają sposób fakturowania lub naliczania płatności.

Linki do stron umożliwiające wsparcie firmy

Wszystkie kampanie z linkami do płatności dla firmy muszą być zgodne z powyższymi zasadami, w tym z zasadami dotyczącymi kart podarunkowych i linków do stron umożliwiających wsparcie firmy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false