Polityka treści wpisów w profilu firmy

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021 r.

Dzięki usłudze Profil Firmy możesz szybko i bezpośrednio przekazywać klientom ważne informacje. Poniższy zbiór zasad pomoże Ci zadbać o komfort klientów przeglądających opublikowane treści (teksty, zdjęcia i filmy).

Odpowiadasz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

Podane tu zasady mogą się zmieniać, dlatego regularnie odwiedzaj tę stronę. Powiadomimy Cię o takich zmianach, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Unikaj treści nieistotnych lub nie na temat

Treści publikowane w imieniu firmy powinny być związane z jej działalnością i zawierać informacje na jej temat. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą są niedozwolone. Więcej informacji znajdziesz we „Wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google”. Nie używaj profilu firmy do publikowania ogólnych komentarzy na tematy polityczne, społeczne ani osobiste. Treści, które nie spełniają tych kryteriów, zostaną usunięte.

Unikaj publikowania spamu

Treści publikowane w tej usłudze nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Informacje powinny być rzetelne i prawdziwe.

Przykłady zabronionych treści:

 • tekst z błędami, efektowne znaki i słowa z chaotycznie rozmieszczonymi dużymi literami, niezrozumiałe fragmenty, treści wygenerowane automatycznie i rozpraszające (np. rozmazany obraz, obraz lub film o niskiej jakości, nierozpoznawalna treść);
 • obrazy, filmy lub linki, które rozpraszają uwagę czytelnika;
 • linki do złośliwego oprogramowania, wirusów i innych szkodliwych aplikacji;
 • linki do stron niepowiązanych z firmą;
 • treści, które prowadzą do wyłudzania informacji.

Nieodpowiednie treści

Treści zabronione w tej usłudze:

 • Treści, których celem jest nękanie, dokuczanie lub szerzenie nienawiści. Zabronione jest szerzenie nienawiści i nawoływanie do przemocy wobec osób lub grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową. Tekst, obrazy, filmy ani linki nie mogą zawierać uwłaczających ani obraźliwych określeń grup chronionych. Nie wolno wykorzystywać publikowanych treści do nękania jednostek lub dokuczania im, w tym kierować bezpośrednich gróźb użycia przemocy fizycznej, ani też udostępniać prywatnych informacji, które mogą doprowadzić do realizacji takich gróźb.
 • Treści, które dyskredytują osobę, miejsce lub rzecz i mogą wywołać u czytelnika lub słuchacza złość albo smutek.
 • Treści zawierające obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy język albo takie gesty.
 • Treści zachęcające do przemocy, przedstawiające wyrządzanie krzywdy ludziom lub zwierzętom bądź znęcanie się nad nimi lub akty przemocy. Niedozwolone są również treści szokujące i wywołujące obrzydzenie.
 • Treści o zabarwieniu seksualnym lub o charakterze jednoznacznie seksualnym. Publikowane obrazy i filmy nie mogą przedstawiać nagości ani aktów seksualnych. Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze. Linki do treści dla dorosłych są niedozwolone.

Szanuj prywatność użytkowników

Prywatność użytkowników jest dla Google niezwykle ważna. Zachęcamy do przesyłania treści, które obrazują rzeczywistość, jednak należy robić to tak, by uszanować prywatność innych osób.

Uwaga: nie wolno publikować treści zawierających prywatne lub poufne informacje, takie jak:
 • prywatne dane finansowe,
 • dokumenty tożsamości wydane przez organ państwowy,
 • dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem,
 • nagrania lub zdjęcia z treściami wrażliwymi,
 • teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe.

Wskazówki dotyczące zdjęć i filmów

 • Nie publikuj zdjęć ani filmów z miejsc objętych zakazem fotografowania. Zdjęcia i filmy z miejsc będących prywatną własnością lub miejsc publicznie niedostępnych nie powinny być publikowane bez zgody właściciela.
 • Nie publikuj zdjęć ani filmów bez uzyskania zgody osób, które można na nich zidentyfikować. Jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do miejsc, w przypadku których przebywające tam osoby mogą sprzeciwiać się upublicznianiu ich wizerunku.
 • Dozwolone są tylko przypadkowe ujęcia towarów objętych regulacjami, np.:
  • Dozwolona treść (przypadkowe ujęcie): film przedstawiający Twoją restaurację z pijącymi wino klientami w tle.
  • Niedozwolona treść: film w całości poświęcony napojom alkoholowym (alkohol stanowi główny motyw filmu).

Możesz zgłaszać wszelkie inne roszczenia związane z ochroną prywatności, które nie zostały wymienione w tej sekcji. Aby to zrobić, kliknij kolejno „Zgłoś problem” i Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne.

Unikaj podawania we wpisach numerów telefonów

Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, nie zezwalamy na umieszczanie we wpisach numerów telefonów. Swój numer telefonu możesz udostępnić w profilu firmy lub na swojej stronie internetowej.

Możesz też dołączyć do wpisu przycisk „Zadzwoń” powiązany ze zweryfikowanym numerem telefonu z profilu Twojej firmy.

Wpisy dotyczące hoteli

 • Hotele mogą tworzyć wpisy lokalne, aby przekazywać klientom aktualne i przydatne informacje. Przykładowe wpisy to procedury związane z ochroną przed COVID-19, najświeższe informacje dotyczące udogodnień i remontów oraz powiadomienia o wydarzeniach odbywających się na terenie miejsca zakwaterowania.
 • Hotele nie mogą tworzyć wpisów będącymi ofertami ani żadnych wpisów sugerujących istnienie okazji, promocji, ofert specjalnych lub rabatów czy też będących linkami do nich. Dzięki temu klienci nie będą mieć problemu z poruszaniem się po wizytówce hotelu, aby znaleźć cenniki z bezpłatnych wyników wyszukiwania i reklam wyświetlanych przez partnerów.

Treści nielegalne lub objęte regulacjami

Niedozwolone treści

Nie zezwalamy na publikację treści związanych z produktami i usługami podlegającymi regulacjom prawnym. Dotyczy to między innymi treści związanych z alkoholem, produktami tytoniowymi, hazardem, usługami finansowymi, farmaceutykami i niezatwierdzonymi suplementami lub urządzeniami zdrowotnymi i medycznymi.

Nie zamieszczaj treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług ani treści związanych z czynnościami, które mogą powodować szkodę, wyrządzać krzywdę lub ranić. Zakazem objęte są między innymi: narkotyki, broń, fajerwerki i instrukcje tworzenia materiałów wybuchowych oraz szczegółowe instrukcje dotyczące działań przestępczych, które mogą prowadzić do wyrządzenia krzywdy, a także nawoływanie do podjęcia takich działań.

Wykorzystywanie dzieci

Nie przesyłaj ani nie udostępniaj treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym animacje i rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Takie treści będą usuwane. Podejmiemy także stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosowanie środków prawnych.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy też publikowania treści związanych z terroryzmem, np. materiałów, które promują akty terroru, podżegają do przemocy lub pochwalają ataki terrorystyczne. Jeśli firma publikuje treści związane z terroryzmem w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, musi podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd

Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby. Nie składaj fałszywych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości lub kwalifikacji, takich jak fałszywe twierdzenie, że jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy. Zapoznaj się ze „Wskazówkami na temat umieszczania informacji o firmie w Google”

Nie podawaj niezgodnych z prawdą informacji, które pomijają bądź zniekształcają sposób fakturowania lub naliczania płatności.

Zapewnianie zgodności z zasadami linku do strony umożliwiającej wsparcie firmy

Wszystkie kampanie z linkami do płatności dla firmy muszą być zgodne z powyższymi zasadami, w tym z zasadami dotyczącymi kart podarunkowych i linków do stron umożliwiających wsparcie firmy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false
false