Polityka treści wpisów

Dzięki wpisom w Google Moja Firma sprzedawcy mogą szybko i bezpośrednio przekazywać użytkownikom ważne informacje. Opracowaliśmy ten zbiór zasad, aby zadbać o komfort użytkowników przeglądających opublikowane treści (teksty, zdjęcia i filmy).

Sprzedawcy korzystający z Google Moja Firma, którzy publikują treści, odpowiadają za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

Te zasady mogą się zmieniać, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę.

Treści związane z firmą

Opublikowane treści muszą mieć związek z firmą, w której imieniu działa autor, a także powinny pomagać użytkownikom w ustaleniu, czym firma się zajmuje. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą nie są dozwolone. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Spam i złośliwe oprogramowanie

W tej usłudze nie można publikować treści wprowadzających w błąd. Informacje powinny być rzetelne i prawdziwe.

Przykłady zabronionych treści:

 • tekst z błędami, sztuczne użycie znaków, bezużyteczny tekst, treść wygenerowana automatycznie lub rozpraszająca (np. rozmazany obraz, obraz/film w niskiej jakości lub nierozpoznawalna treść);
 • obrazy, filmy lub linki, które rozpraszają uwagę użytkownika;
 • linki do złośliwego oprogramowania, wirusów i innych szkodliwych aplikacji;
 • linki do stron niepowiązanych z firmą;
 • treści, które prowadzą do wyłudzania informacji.

Nieodpowiednie i obraźliwe treści

Treści zabronione w tej usłudze:

 • Treści służące do szerzenia nienawiści, nękania lub dokuczania. Zabronione jest szerzenie nienawiści i nawoływanie do przemocy wobec jednostek lub grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową. Tekst, obrazy, filmy ani linki nie mogą zawierać uwłaczających ani obraźliwych określeń grup chronionych. Nie wolno wykorzystywać publikowanych treści do nękania jednostek lub dokuczania im, w tym kierować bezpośrednich gróźb użycia przemocy fizycznej, a także udostępniać prywatnych informacji, które mogą doprowadzić do realizacji takich gróźb.
 • Treści zawierające obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy język albo takie gesty.
 • Treści zachęcające do przemocy, przedstawiające wyrządzanie krzywdy ludziom lub zwierzętom bądź znęcanie się nad nimi lub akty przemocy. Niedozwolone są również treści szokujące i wywołujące obrzydzenie.
 • Treści o zabarwieniu seksualnym lub o charakterze jednoznacznie seksualnymPublikowane obrazy i filmy nie mogą przedstawiać nagości ani aktów seksualnych. Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze. Linki do treści dla dorosłych są niedozwolone.
 • Treści związane z terroryzmem. Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy czy pochwalających ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 

Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla Google niezwykle ważna. Zachęcamy do przesyłania treści, które obrazują rzeczywistość, jednak należy robić to tak, by uszanować prywatność innych osób.

Uwaga: nie wolno publikować treści zawierających prywatne lub poufne informacje – takich jak prywatne dane finansowe, dokumenty tożsamości, dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem, rekordy z danymi wrażliwymi, obrazy, teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe. Nie wolno także pozyskiwać takich informacji z lokalnych wpisów lub opisu firmy (nie dotyczy to imienia i nazwiska, adresu e-mail ani numeru telefonu użytkownika).

Wskazówki dotyczące zdjęć i filmów

 • Nie wolno publikować zdjęć ani filmów z miejsc objętych zakazem fotografowania. Zdjęcia i filmy z miejsc będących prywatną własnością lub miejsc publicznie niedostępnych nie powinny być publikowane bez zgody właściciela.
 • Nie wolno publikować zdjęć ani filmów bez uzyskania zgody osób, które można na nich zidentyfikować. Jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do miejsc, w przypadku których przebywający tam ludzie mogą sprzeciwiać się upublicznianiu ich wizerunku.
 • Dopuszcza się tylko przypadkowe ujęcia towarów objętych regulacjami.
  • Dozwolona treść (przypadkowe ujęcie): film przedstawiający Twoją restaurację z pijącymi wino klientami w tle.
  • Niedozwolona treść: film w całości poświęcony napojom alkoholowym (alkohol stanowi główny motyw filmu).

Możesz zgłosić wszelkie inne roszczenia związane z ochroną prywatności, które nie zostały wymienione w tej sekcji. Kliknij „Zgłoś problem” i wybierz Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne.

Wykorzystywanie dzieci

Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Takie treści będą usuwane. Podejmiemy też stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie właściwych organizacji, a także zastosowanie środków prawnych.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd

Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby. Nie składaj fałszywych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości lub kwalifikacji, takich jak fałszywe twierdzenie, że jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Nie podawaj niezgodnych z prawdą informacji, które pomijają bądź zniekształcają sposób fakturowania lub naliczania płatności.

Niedozwolona treść

Produkty dodawane przez Edytora produktów muszą być zgodne z Polityką treści wpisów. Nie zezwalamy na publikację treści związanych z produktami i usługami objętymi regulacjami. Dotyczy to między innymi treści związanych z alkoholem, wyrobami tytoniowymi, hazardem, usługami finansowymi, środkami farmaceutycznymi i niezatwierdzonymi suplementami lub urządzeniami zdrowotnymi i medycznymi.

Nie wolno zamieszczać treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług, a także związanych z czynnościami, które mogą powodować szkodę, wyrządzać krzywdę lub ranić. Zakazem objęte są między innymi: narkotyki, broń, fajerwerki i instrukcje tworzenia materiałów wybuchowych oraz szczegółowe instrukcje dotyczące czynności kryminalnych, które mogą prowadzić do wyrządzenia krzywdy, a także nawoływanie do podjęcia takich czynności.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?