Παροχές ξενοδοχείου

Όταν αναζητάτε ένα ξενοδοχείο στο Google, ενδέχεται να δείτε πληροφορίες σχετικά με παροχές που προσφέρει το ξενοδοχείο αυτό, όπως υπηρεσία Wi-Fi ή πισίνα.

Hotel amenities

Η Google συλλέγει τις πληροφορίες αυτές από μια ποικιλία πηγών, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες να αποφασίσουν σχετικά με τη διαμονή τους.

Επεξεργασία ανακριβών παροχών

Για τα ξενοδοχεία, μπορεί να γίνει επεξεργασία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στο Google My Business. 

Αν παρατηρήσετε κάποια ανακριβή παροχή ξενοδοχείου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;