Khắc phục trang doanh nghiệp bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hoá

Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hoá những Trang doanh nghiệp không tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi. Nếu cho rằng trang doanh nghiệp của bạn cần được khôi phục, bạn có thể gửi đơn kháng nghị.

Lưu ý trước khi gửi đơn kháng nghị

Vui lòng đảm bảo trang doanh nghiệp của bạn tuân thủ mọi nguyên tắc. Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc của chúng tôi.

Gửi đơn kháng nghị

Chuẩn bị bằng chứng

Quan trọng: Bạn phải gửi biểu mẫu cung cấp bằng chứng trong vòng 60 phút sau khi mở biểu mẫu. Nếu bạn gửi muộn hơn, biểu mẫu đó sẽ không được đính kèm vào đơn khiếu nại.

Bạn có thể được nhắc thêm bằng chứng (không bắt buộc) vào biểu mẫu được liên kết để bổ sung cơ sở cho đơn khiếu nại. Sau đây là những bằng chứng có thể giúp củng cố đơn khiếu nại của bạn:

 • Giấy đăng ký kinh doanh chính thức
 • Giấy phép kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đã nộp thuế
 • Hoá đơn dịch vụ tiện ích của doanh nghiệp, chẳng hạn như:
  • Điện
  • Điện thoại
  • Nước
  • Internet

Mẹo: Nhớ kiểm tra tên và địa chỉ doanh nghiệp trong bất kỳ giấy tờ nào mà bạn gửi làm bằng chứng để đảm bảo thông tin đó khớp với trang doanh nghiệp đang chịu quyết định mà bạn muốn khiếu nại.

Gửi đơn khiếu nại

 1. Mở công cụ khiếu nại dành cho Trang doanh nghiệp trên Google.
  • Nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google liên quan đến Trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Chọn Trang doanh nghiệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Công cụ khiếu nại dành cho Trang doanh nghiệp trên Google cho biết các thông tin như: 
  • Trang doanh nghiệp bị hạn chế
  • Lý do dẫn đến quyết định kiểm duyệt
  • Đường liên kết đến chính sách bị vi phạm
 4. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn Gửi đơn khiếu nại.
 5. Bạn có thể thấy thông báo nhắc thêm bằng chứng (không bắt buộc) để bổ sung cơ sở cho đơn khiếu nại.
  • Để bổ sung bằng chứng, hãy đính kèm những tệp làm bằng chứng rõ ràng cho đơn khiếu nại, sau đó chọn Gửi.
 6. Chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại, rồi thông báo quyết định cho bạn qua email.

Gửi đơn khiếu nại

Khiếu nại cho hơn 10 Trang doanh nghiệp

Cách gửi đơn khiếu nại cho hơn 10 trang doanh nghiệp:

 1. Trong công cụ khiếu nại dành cho Trang doanh nghiệp trên Google, hãy chọn Trang doanh nghiệp mà bạn muốn khiếu nại.
  • Nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google liên quan đến Trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Sau khi gửi đơn khiếu nại, bạn có thể cung cấp bằng chứng.
  • Bạn sẽ được hỏi liệu bạn có đang khiếu nại cho hơn 10 trang doanh nghiệp hay không, hãy nhấp vào .
 3. Đính kèm một bảng tính có bằng chứng và mã Trang doanh nghiệp cho từng trang doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về các loại bằng chứng.
 4. Nhấp vào Gửi.

Lưu ý: Trong công cụ khiếu nại dành cho Trang doanh nghiệp trên Google, trạng thái sẽ chỉ thay đổi cho trang doanh nghiệp mà bạn đã chọn. Trạng thái của các trang doanh nghiệp khác mà bạn đã khiếu nại sẽ không được cập nhật trong công cụ này. Bạn sẽ chỉ nhận được một thông báo qua email kèm theo quyết định khiếu nại cho trang doanh nghiệp mà bạn đã chọn trong công cụ này.

Kiểm tra trạng thái đơn khiếu nại trong công cụ khiếu nại

 1. Mở công cụ khiếu nại dành cho Trang doanh nghiệp trên Google.
  • Nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google liên quan đến Trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Chọn Trang doanh nghiệp liên quan đến đơn khiếu nại mà bạn đã gửi.
 3. Ở bên phải, bạn sẽ thấy một trong các trạng thái sau đây của đơn khiếu nại:
  • Đã gửi
  • Đã phê duyệt
  • Chưa được phê duyệt
  • Không thể khiếu nại
  • Đủ điều kiện khiếu nại

Yêu cầu xem xét lại yêu cầu bị từ chối

Chỉ khi yêu cầu khôi phục của bạn bị từ chối, chúng tôi mới có thể xem xét lại để xác định bạn đủ điều kiện hay không. Bạn có thể gửi yêu cầu xem xét lại yêu cầu bị từ chối. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp thêm bằng chứng chưa có trong đơn kháng nghị bạn gửi ban đầu. Các loại bằng chứng này có thể giúp bạn có nhiều khả năng kháng nghị thành công hơn.

Nếu đang ở một lãnh thổ hoặc một quốc gia thành viên thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có thể lựa chọn các cách khắc phục khác. Tìm hiểu thêm về các cách mà bạn có thể thực hiện.

Khắc phục các vấn đề đối với trang doanh nghiệp đã được khôi phục

Nếu bạn gặp vấn đề về trang doanh nghiệp đã được khôi phục, hãy chia sẻ về vấn đề này với chúng tôi thông qua biểu mẫu khôi phục. Chúng tôi xem xét, điều tra và giải quyết hầu hết các yêu cầu trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu đã quá 3 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu mà bạn vẫn chưa nhận được phản hồi, hãy liên hệ với chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp về trang doanh nghiệp bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hoá

Quy trình khiếu nại mất bao lâu?
Chúng tôi xem xét, điều tra và giải quyết hầu hết các yêu cầu trong vòng 3 đến 5 ngày.
Điều gì sẽ xảy ra khi một trang doanh nghiệp bị xoá?

Nếu chúng tôi xoá:

 • Một trang doanh nghiệp:
  • Mọi người sẽ không thể truy cập vào trang doanh nghiệp đó. 
  • Chủ sở hữu và người quản lý không thể làm gì trên trang doanh nghiệp đó. 
  • Chủ sở hữu và người quản lý có thể yêu cầu chúng tôi khôi phục trang doanh nghiệp đó. Chúng tôi sẽ khôi phục cả trang doanh nghiệp cùng khả năng truy cập của chủ sở hữu và người quản lý trang doanh nghiệp đó.
 • Tài khoản Google của chủ sở hữu:
  • Chúng tôi sẽ xoá tất cả vị trí mà người dùng đó sở hữu.
  • Nếu khôi phục Tài khoản Google của chủ sở hữu, chúng tôi cũng sẽ khôi phục các vị trí mà họ sở hữu.
 • Tài khoản Google của người quản lý:
  • Chúng tôi sẽ tạm ngưng quyền của người quản lý trên những tài khoản thuộc quyền quản lý của người này. Điều này không ảnh hưởng đến các vị trí liên quan. 
  • Nếu chúng tôi khôi phục Tài khoản Google của một người quản lý, thì họ sẽ có lại quyền truy cập vào các vị trí đó.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13639557615223524607
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99729