Khắc phục vấn đề Trang doanh nghiệp bị tạm ngưng

Chúng tôi có thể tạm ngưng những Trang doanh nghiệp và tài khoản người dùng vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Để khắc phục một trang doanh nghiệp bị tạm ngưng, bạn phải gửi biểu mẫu yêu cầu khôi phục.

Khắc phục một trang doanh nghiệp bị tạm ngưng

Lưu ý quan trọng:  Để tránh bị chậm trễ, vui lòng chỉ gửi một yêu cầu khôi phục cho mỗi tài khoản.

 1. Xem lại các nguyên tắc về Trang doanh nghiệp
 2. Đăng nhập vào Trang doanh nghiệp.
 3. Đảm bảo trang doanh nghiệp của bạn tuân thủ các nguyên tắc đó. Tìm hiểu cách chỉnh sửa trang doanh nghiệp.
 4. Yêu cầu khôi phục. Sử dụng biểu mẫu của chúng tôi.

Khiếu nại một yêu cầu bị từ chối

Nếu yêu cầu khôi phục của bạn bị từ chối, chúng tôi có thể giúp chứng minh việc bạn có đủ điều kiện hay không. Hãy trả lời email cho biết đơn khiếu nại của bạn đã bị từ chối và đính kèm:

 • Ảnh chụp mặt tiền cửa hàng thực tế
 • Thông tin tóm tắt về hoạt động kinh doanh

Khắc phục các vấn đề với một trang doanh nghiệp đã được khôi phục

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do tạm ngưng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp một số thông tin cụ thể trong trường hợp thông tin như vậy có thể dẫn đến hành vi sai trái khác.

Nếu gặp vấn đề về việc chỉnh sửa trang doanh nghiệp đã được khôi phục, bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ Trang doanh nghiệp.

Tìm hiểu về các yêu cầu khôi phục

Thời gian phản hồi

Thông thường, chúng tôi sẽ xem xét, điều tra và giải quyết các yêu cầu trong vòng 2 tuần.

Điều sẽ xảy ra nếu chúng tôi xoá một trang doanh nghiệp

Nếu chúng tôi xoá:

Một trang doanh nghiệp

 • Mọi người sẽ không thể truy cập vào trang doanh nghiệp đó nữa. 
 • Chủ sở hữu và người quản lý không thể làm gì trên trang doanh nghiệp đó nữa. 
 • Chủ sở hữu và người quản lý có thể yêu cầu chúng tôi khôi phục trang doanh nghiệp đó. Chúng tôi sẽ khôi phục cả trang doanh nghiệp, chủ sở hữu và người quản lý trang doanh nghiệp đó.

Tài khoản Google của chủ sở hữu

 • Chúng tôi sẽ xoá tất cả vị trí mà người dùng đó sở hữu.
 • Nếu khôi phục Tài khoản Google của chủ sở hữu, chúng tôi cũng sẽ khôi phục các vị trí mà họ sở hữu.

Tài khoản Google của người quản lý

 • Chúng tôi sẽ tạm ngưng quyền của người quản lý đó trên những tài khoản mà họ quản lý. Điều này không ảnh hưởng đến các vị trí. 
 • Nếu chúng tôi khôi phục Tài khoản Google của một người quản lý, thì họ sẽ có lại quyền truy cập vào các vị trí đó.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
99729
false
false
false