Xem thông tin doanh nghiệp hiển thị trực tuyến trên Google

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp được hiển thị trên Google đến từ nhiều nguồn khác nhau và nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin toàn diện và cập nhật nhất có thể. Tìm hiểu cách Google sử dụng thông tin danh nghiệp

Xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn để gửi thông tin này cho Google Maps. Để xem thông tin doanh nghiệp hiển thị trực tuyến trên Google:

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
  2. Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
  3. Nhấp vào Thông tin từ menu.
  4. Trong "Doanh nghiệp của bạn đang hiển thị trên Google", bạn sẽ thấy các liên kết để xem danh sách của bạn trên Google Tìm kiếm, Google Maps hoặc Google+. Hãy nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong số này để xem doanh nghiệp của bạn xuất hiện như thế nào trong dịch vụ tương ứng.

Lưu ý: Liên kết đến thông tin doanh nghiệp hiển thị trực tuyến trên Google Tìm kiếm có thể không có sẵn trong một số trường hợp nhất định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố