Xem thông tin doanh nghiệp đang xuất hiện trên Google

Các thông tin về doanh nghiệp xuất hiện trên Google được tổng hợp từ nhiều nguồn và nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin toàn diện và cập nhật nhất có thể. Tìm hiểu cách Google sử dụng thông tin doanh nghiệp

Xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn để gửi thông tin này cho Google Maps. Để xem thông tin doanh nghiệp đang xuất hiện trên Google, bạn hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý Trang doanh nghiệp.
  2. Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý
  3. Nhấp vào Thông tin từ trình đơn.
  4. Trong "Doanh nghiệp của bạn đang xuất hiện trên Google", bạn sẽ thấy các đường liên kết để xem danh sách của bạn trên Google Tìm kiếm hoặc Google Maps. Hãy nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào trong số này để xem doanh nghiệp của bạn xuất hiện như thế nào trong nền tảng tương ứng.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn sẽ không thấy đường liên kết đến thông tin doanh nghiệp đang xuất hiện trên Google Tìm kiếm.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99729
false
false