Δημοσίευση κριτικών στο Google

Οι κριτικές στο Google παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας σε εσάς και στους πελάτες σας. Οι κριτικές επιχειρήσεων εμφανίζονται δίπλα στην καταχώρισή σας στους Χάρτες και στην Αναζήτηση και μπορούν να κάνουν την επιχείρηση να ξεχωρίσει στο Google. 

Για να λάβετε κριτικές στο Google, ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να πουν τη γνώμη τους για την επιχείρησή σας, ακολουθώντας τις παρακάτω καλύτερες πρακτικές:

Οι κριτικές έχουν πραγματική αξία μόνο όταν είναι ειλικρινείς και αμερόληπτες. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις οδηγίες για τη δημοσίευση κριτικών.  Αν εντοπίσετε κάποια κριτική που είναι ακατάλληλη ή παραβαίνει τις πολιτικές μας, μπορείτε να την επισημάνετε για κατάργηση

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;