Przenoszenie uprawnień głównego właściciela wizytówki

Wypróbuj

W rzadkich przypadkach (np. gdy odchodzisz z firmy) może Ci zależeć na przeniesieniu uprawnień głównego właściciela wizytówki na jednego z jej właścicieli lub menedżerów. Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem powiązanym z wizytówką, możesz dodać kolejnych właścicieli i menedżerów.  

Przenoszenie uprawnień głównego właściciela

  1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele wizytówek, otwórz lokalizację, którą chcesz zarządzać.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
  4. Wybierz, na kogo chcesz przenieść własność, i kliknij pole po prawej stronie odpowiedniej nazwy użytkownika.
  5. Wybierz w menu Głównego właściciela. Ta opcja jest widoczna tylko dla właściciela wizytówki.
  6. Kliknij Przenieś a potem Gotowe. Uprawnienia głównego właściciela wizytówki zostaną przeniesione natychmiast. 
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem