Przenoszenie uprawnień głównego właściciela profilu firmy

Uzyskaj weryfikację

Ważne: jeśli przenosisz uprawnienia właściciela firmy, pamiętaj, aby przekazać nowemu właścicielowi uprawnienia głównego właściciela profilu firmy. Uprawnienia te może przekazać tylko obecny główny właściciel profilu. Dzięki temu zostanie zachowana historia profilu, w tym opinie użytkowników.
W niektórych przypadkach możesz chcieć przenieść uprawnienia głównego właściciela profilu firmy na jednego z obecnych właścicieli lub menedżerów. Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem powiązanym z profilem firmy, możesz dodać więcej właścicieli i menedżerów.

Przenoszenie uprawnień głównego właściciela

 1. Otwórz profil firmy Dowiedz się, jak znaleźć swój profil
 2. Kliknij menu z 3 kropkami a potem Ustawienia profilu firmy a potem Użytkownicy i dostęp.
 3. Kliknij osobę, której ustawienia dostępu chcesz zmienić.
 4. Wybierz rolę użytkownika a potem Główny właściciel.
 5. Następnie kliknij Zapisz.
Role właściciela i menedżera profilu
Są 2 rodzaje ról w profilu firmy: właściciele i menedżerowie. Użytkownicy dodani przez właścicieli mogą zarządzać profilem, ale używają do logowania się różnych haseł. Menedżerem ani właścicielem profilu nie może być Grupa dyskusyjna Google.

Role w profilu firmy

Właściciele

Każdy profil firmy może mieć wielu właścicieli, ale tylko jednego głównego właściciela.

Główny właściciel i właściciele:

 • mogą dodawać innych użytkowników, aby wspólnie z nimi zarządzać profilem;
 • mają te same uprawnienia z jednym wyjątkiem:
  • główny właściciel nie może usunąć z profilu firmy samego siebie, dopóki nie przeniesie uprawnień głównego właściciela na innego użytkownika.

Menedżerowie

 • mają większość uprawnień właściciela z wyjątkiem funkcji mających największy wpływ na konto;
 • nie mogą usunąć profilu firmy;
 • nie mogą zarządzać użytkownikami.

W tabeli poniżej znajdziesz podsumowanie uprawnień poszczególnych typów użytkowników.

Uprawnienie Właściciel Menedżer
Dodawanie i usuwanie użytkowników znacznik wyboru  
Usuwanie profili firmy znacznik wyboru  
Edytowanie wszystkich adresów URL  znacznik wyboru znacznik wyboru
Akceptowanie wszystkich aktualizacji Google znacznik wyboru znacznik wyboru
Włączanie i wyłączanie Rezerwacji znacznik wyboru znacznik wyboru
Aktualizowanie określonych ustawień lokalizacji
 • Edytowanie nazwy, kategorii lub witryny
  powiązanej z lokalizacją
 • Oznaczanie lokalizacji jako zamkniętej
 • Tworzenie grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru
Zarządzanie profilem firmy bezpośrednio w wyszukiwarce i Mapach Google znacznik wyboru znacznik wyboru
Zarządzanie linkami do kont Google Ads znacznik wyboru znacznik wyboru
Korzystanie z funkcji przesyłania wiadomości znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie etykiet własnych, by ułatwić wyszukiwanie
określonych grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie atrybutów znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie linku do zamawiania dostawy jedzenia znacznik wyboru znacznik wyboru

Edytowanie podstawowych informacji o firmie, takich jak godziny pracy
i adres

znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie numeru telefonu znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie usług znacznik wyboru znacznik wyboru
Tworzenie wpisów, zarządzanie nimi i publikowanie ich znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie zdjęć na okładkę i dodatkowych zdjęć znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie logo znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie produktów znacznik wyboru znacznik wyboru
Odpowiadanie na opinie znacznik wyboru znacznik wyboru
Pobieranie statystyk znacznik wyboru znacznik wyboru
Odpowiadanie na pytania w sekcji „Pytania i odpowiedzi” znacznik wyboru znacznik wyboru

Ważne: nie możesz już dodawać nowych menedżerów lokalizacji, a wszystkich dotychczasowych menedżerów lokalizacji przemianowaliśmy na menedżerów. Dowiedz się, jak dodawać kolejnych właścicieli lub menedżerów

Ograniczenia dotyczące nowych właścicieli i menedżerów

Nowy właściciel lub menedżer profilu firmy musi odczekać 7 dni, zanim będzie mógł zarządzać wszystkimi funkcjami. W ciągu tych 7 dni zobaczy błąd, jeśli:
 • spróbuje usunąć profil lub cofnąć jego usunięcie,
 • spróbuje usunąć z profilu innych właścicieli lub menedżerów,
 • spróbuje przenieść uprawnienia głównego właściciela na siebie lub na innego użytkownika.

Jeśli nowy właściciel lub menedżer usunie swoje konto w ciągu pierwszych 7 dni, zostanie usunięty z profilu. Jeśli zmieni zdanie, trzeba go będzie dodać ponownie.

Wskazówka: jeśli obecny właściciel lub menedżer spróbuje przenieść uprawnienia głównego właściciela profilu na nowego właściciela lub menedżera w ciągu pierwszych 7 dni od jego dodania, pojawi się komunikat o błędzie.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne