Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Het eigendom van een vermelding overdragen

Als u niet langer de eigenaar van een bedrijfsvermelding wilt zijn, kunt u het eigendom overdragen aan een van de beheerders van de vermelding. Bepaalde taken kunnen wel door eigenaren worden uitgevoerd, maar niet door beheerders, zoals beheerders toevoegen of verwijderen en de vermelding zelf verwijderen.

Alleen de eigenaar van een vermelding kan de eigendomsrechten overdragen. Als uw vermelding geen extra beheerders heeft, moet u eerst de beoogde nieuwe eigenaar uitnodigen om beheerder te worden en wachten tot de uitnodiging is geaccepteerd. De nieuwe beheerder moet vervolgens één dag wachten voordat deze de eigendomsrechten van de vermelding kan accepteren.

Eigendom overdragen

  1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en kies de pagina die u wilt beheren.
  2. Klik in de linkerbovenhoek van de pagina op het menu met de drie streepjes en kies de optie  Beheerders.
  3. Klik op de dropdown-pijl naast de titel van de beoogde nieuwe eigenaar en selecteer Eigendom overdragen aan [naam van de beheerder]. De pijl wordt alleen weergegeven als u de eigenaar van de pagina bent. Degene aan wie u het eigendom overdraagt, moet al ten minste één dag beheerder van de pagina zijn. Informatie over hoe u een nieuwe beheerder toevoegt
  4. Klik op Eigendom overdragen. De eigendomsoverdracht vindt onmiddellijk plaats. Als vorige eigenaar van de pagina wordt u nu automatisch beheerder van de pagina.

Als u het eigendom van een pagina overdraagt, wordt hiermee niet tegelijkertijd het eigendom overgedragen van andere Google-services die aan de pagina zijn gelinkt, zoals YouTube-kanalen.

Problemen met eigendomsoverdracht oplossen

Het is mogelijk dat iemand anders uw bedrijf al heeft geclaimd op Google. Als dit het geval is, gaat u als volgt te werk om het eigendom van de vermelding te claimen:

  • Als u weet wie de huidige eigenaar is van de vermelding waar u toegang toe wilt krijgen, neemt u rechtstreeks contact op met deze persoon en vraagt u of u als beheerder kunt worden toegevoegd.
  • Als u niet weet wie de huidige eigenaar is, volgt u deze stappen om het eigendom van de bedrijfsvermelding op Google claimen.
Was dit artikel nuttig?