Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Het eigendom van een vermelding overdragen

Als u niet langer de eigenaar van een bedrijfsvermelding wilt zijn, kunt u het eigendom overdragen aan een van de beheerders van de vermelding. Bepaalde taken kunnen wel door eigenaren worden uitgevoerd, maar niet door beheerders, zoals beheerders toevoegen of verwijderen en de vermelding zelf verwijderen.

Alleen de eigenaar van een vermelding kan de eigendomsrechten overdragen. Als uw vermelding geen extra beheerders heeft, moet u eerst de beoogde nieuwe eigenaar uitnodigen om beheerder te worden en wachten tot de uitnodiging is geaccepteerd. 

Eigendom overdragen

  1. Log in bij Google Mijn Bedrijf
  2. Zorg ervoor dat u de kaartweergave gebruikt. Als u uw locaties bekijkt als een lijst in plaats van kaarten, schakelt u over naar de kaartweergave door op het kaartenpictogram aan de rechterkant boven uw locaties te klikken. 
  3. Kies de vermelding die u wilt beheren en klik op Locatie beheren.
  4. Klik op het menu met de drie streepjes in de linkerbovenhoek van de pagina en klik vervolgens op Beheerders.
  5. Zoek de beheerder aan wie u het eigendom wilt overdragen en klik op Beheerder rechts van de gewenste naam. Informatie over hoe u een nieuwe beheerder toevoegt 
  6. Selecteer Eigenaar in het dropdown-menu dat wordt weergegeven. U ziet deze optie alleen als u de eigenaar van de vermelding bent.
  7. Klik op Gereed. De eigendomsoverdracht vindt onmiddellijk plaats. U wordt automatisch een beheerder van de vermelding.

Problemen met eigendomsoverdracht oplossen

Het is mogelijk dat iemand anders uw bedrijf al heeft geclaimd op Google. In dat geval

kunt u het eigendom van uw vermelding claimen:

 

  • Als u weet wie de huidige eigenaar is van de vermelding waar u toegang toe wilt krijgen, neemt u rechtstreeks contact op met deze persoon en vraagt u of u als beheerder kunt worden toegevoegd.
  • Als u niet weet wie de huidige eigenaar is, volgt u deze stappen om het eigendom van de bedrijfsvermelding op Google claimen.

Was dit artikel nuttig?