Eigendom van een pagina overdragen

Alleen de eigenaar van een pagina kan de eigendomsrechten overdragen. Als u geen beheerders heeft, moet u eerst de betreffende persoon uitnodigen beheerder te worden en wachten tot de uitnodiging is geaccepteerd.

Opmerking: Degene aan wie u het eigendom overdraagt, moet al ten minste één dag beheerder van de pagina zijn.

Ga als volgt te werk om de eigenaar van een pagina te wijzigen:
  1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en kies de pagina die u wilt beheren.
  2. Selecteer in de navigatiebalk aan de linkerkant de optie Mijn bedrijf > Instellingen.
  3. Klik in het bovenste navigatiemenu op het tabblad Beheerders.
  4. Klik op de dropdown-pijl op de kaart van de betreffende persoon en selecteer Eigendom overdragen aan naam_van_beheerder. De pijl wordt alleen weergegeven als u de eigenaar van de pagina bent.

Wanneer een eigenaar het eigendom overdraagt aan iemand anders, wordt de oude eigenaar automatisch beheerder van de pagina. De eigendomsoverdracht gaat meteen in. De nieuwe eigenaar hoeft de overdracht niet te bevestigen.

Wanneer het eigendom van de pagina wordt overgedragen, wordt het eigendom van andere Google-services die aan de pagina zijn gekoppeld, niet overgedragen.

Was dit artikel nuttig?