Прехвърляне на ролята на основен собственик на бизнес профил

Потвърждаване

Важно: Ако прехвърляте собствеността върху бизнеса си, не забравяйте да прехвърлите ролята на основен собственик на бизнес профила ви на новия собственик. Собствеността може да се прехвърля само от основния собственик на потребителския профил. Така се поддържа историята на потребителския профил, която включва и отзиви.
В даден момент може да поискате да прехвърлите ролята на основен собственик на бизнес профила на друг собственик или мениджър. Ако сте единственият потребител, свързан с потребителския ви профил, можете да добавите още собственици и мениджъри.

Прехвърляне на ролята на основен собственик

 1. Преминете към бизнес профила си. Научете как да го намерите.
 2. Изберете менюто с три точки и след това Настройки на бизнес профила и след това Хора и достъп.
 3. Изберете човека, чийто достъп искате да промените.
 4. Изберете ролята на потребителя и след това Основен собственик.
 5. След това изберете Запазване.
Запознаване с ролите на собственик и мениджър на потребителския профил
Има два типа роли за бизнес профили: собственици и мениджъри. Когато собствениците добавят потребители, те споделят управлението на потребителския профил с няколко души, но могат да използват различни пароли. Групи в Google не могат да бъдат добавяни като мениджъри или собственици на потребителски профили.

Всичко за ролите в бизнес профила

Собственици

Всеки бизнес профил може да има няколко собственици, но само един основен собственик.

Основните собственици и собствениците:

 • Могат да добавят други потребители, за да споделят управлението на потребителския профил
 • Имат същите възможности, освен:
  • Основният собственик не може да премахне себе си от бизнес профил, докато не прехвърли ролята си на основен собственик на друг потребител.

Мениджъри

 • Мениджърите имат повечето възможности на собственика, с изключение на по-поверителните функции
 • Не могат да премахват бизнес профила
 • Не могат да управляват потребители.

Диаграмата с обобщена информация по-долу представя различните възможности на всеки тип потребител.

Възможност Собственик Мениджър
Добавяне и премахване на потребители отметка  
Премахване на бизнес профили отметка  
Редактиране на всички URL адреси отметка отметка
Приемане на всички актуализации от Google отметка отметка
Включване или изключване на резервации отметка отметка
Актуализиране на определени настройки за местоположението
 • Редактиране на името, категорията или уебсайта на
  местоположение
 • Затваряне на местоположение
 • Създаване на групи местоположения
отметка отметка
Управление на бизнес профила директно в Търсене и Карти отметка отметка
Управление на връзките с профил в Google Ads отметка отметка
Използване на съобщения отметка отметка
Добавяне на персонализирани етикети за улесняване на намирането
на конкретни групи местоположения
отметка отметка
Редактиране на атрибути отметка отметка
Редактиране на връзка за доставка на храна отметка отметка

Редактиране на част от основната информация за бизнеса, като работно време и 
адрес

отметка отметка
Редактиране на телефонния номер отметка отметка
Редактиране на услугите отметка отметка
Създаване, управление и пускане на публикации отметка отметка
Добавяне, изтриване и редактиране на основни и допълнителни снимки отметка отметка
Добавяне, изтриване и редактиране на лога отметка отметка
Добавяне, изтриване и редактиране на продукт отметка отметка
Отговаряне на отзиви отметка отметка
Изтегляне на статистика отметка отметка
Отговаряне на въпроси отметка отметка

Важно: Повече не можете да добавяте нови мениджъри на обекти. Надстроихме всички предишни мениджъри на обекти в мениджъри. Научете как да добавяте още собственици или мениджъри.

Запознаване с ограниченията за нови собственици и мениджъри

Новият собственик или мениджър на бизнес профил трябва да изчака 7 дни, преди да може да управлява всички функции. През този 7-дневен период той ще получи съобщение за грешка, ако иска:
 • да изтрие или отмени изтриването на потребителски профил;
 • да премахне други собственици или мениджъри от потребителски профил;
 • да прехвърли основната собственост на себе си или на трети потребител;

Ако новият собственик или мениджър изтрие профила си през първите 7 дни, той ще бъде премахнат от потребителския профил. Ако промени решението си, той трябва да бъдат добавен отново.

Съвет: Ако съществуващ собственик или мениджър се опита да прехвърли ролята на основен собственик на потребителския профил на нов собственик или мениджър, който все още е в периода на първите 7 дни, ще получи съобщение за грешка.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню