Magdagdag at mag-alis ng mga may-ari at manager ng listing

Magsimula

Puwedeng mag-imbita ang mga may-ari ng mga listing ng mga karagdagang user para magmay-ari o mamahala ng listing. Kapag nagdagdag ng mga may-ari at manager, ibinabahagi ng mga user ang pamamahala sa isang listing nang hindi kinakailangang magbahagi ng personal na impormasyon ng account. Ang lahat ng may-ari, manager, at manager ng site ay may iba't ibang antas ng access sa listing.

Mga may-ari lang ang maaaring magdagdag o mag-alis ng mga user. Gayunpaman, maaaring alisin ng mga manager ang kanilang mga sarili sa isang listing. Hindi puwedeng idagdag ang Google Groups bilang mga manager o may-ari ng mga listing.

Paano magdagdag ng mga user sa isang listing

Para magdagdag ng may-ari, manager, o manager ng site sa isang listing, sundin ang mga hakbang na ito:

Desktop

 1. Mag-sign in sa Google My Business.
 2. Kung marami kang lokasyon, buksan ang lokasyong gusto mong pamahalaan.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga User.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mag-imbita ng mga bagong user Invite new users.
 5. Ilagay ang pangalan o email address ng user na gusto mong idagdag.
  Tandaan: Kung magdaragdag ka ng ahensya sa iyong lokasyon, kakailanganin mong idagdag dito ang location group ID ng ahensya. (Baka kailanganin mong makipag-ugnayan sa ahensya at hingin ang ID na ito.)
 6. Para piliin ang tungkulin ng user, i-click ang Pumili ng tungkulin at pagkatapos ay May-ari, Manager, o Manager ng site.
 7. I-click ang Imbitahan. Magkakaroon ang mga inimbitahan ng opsyong tanggapin ang imbitasyon at agad na maging mga user.

Ipinapakita ng page na ito ang lahat ng aktibong user, pati na rin ang mga taong inimbitahan para maging mga user. Para kanselahin ang mga nakabinbing imbitasyon, i-click ang X sa row na may imbitasyong gusto mong alisin.

Mobile

 1. Sa iyong telepono o tablet, buksan ang Google My Business app My Business.
 2. I-tap ang Higit pa, pagkatapos ay i-tap ang Pamahalaan ang mga user.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Magdagdag ng user Add
 4. Ilagay ang pangalan o email address ng user na gusto mong idagdag.
  Tandaan: Kung magdaragdag ka ng ahensya sa iyong lokasyon, kakailanganin mong idagdag dito ang location group ID ng ahensya. (Baka kailanganin mong makipag-ugnayan sa ahensya at hingin ang ID na ito.)
 5. Piliin ang tungkulin ng user sa pamamagitan ng pagpili sa May-ari, Manager, o Manager ng site.
 6. Kumpirmahin ang email address, pagkatapos ay i-tap ang Ipadala.

Ipinapakita ng page na ito ang lahat ng aktibong user, pati na rin ang mga taong inimbitahan para maging mga user. Para kanselahin ang mga nakabinbing imbitasyon, sa tabi ng imbitasyong gusto mong alisin, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Alisin.

Kapag tinanggap ang isang imbitasyon, aabisuhan ang mga may-ari ng listing sa pamamagitan ng email. Matitingnan ng lahat ng user sa account ang mga pangalan at email address ng mga may-ari at manager ng listing.

Tip: Gusto mo bang ilipat ang pagmamay-ari ng iyong listing sa ibang user? Alamin knug paano ilipat ang pagmamay-ari ng listing.

Paano mag-alis ng mga may-ari at manager

Para mag-alis ng isang tao, kahit ang iyong sarili, sa isang listing: 

Desktop
 1. Mag-sign in sa Google My Business.
 2. Kung marami kang lokasyon, buksan ang lokasyong gusto mong pamahalaan.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga User.
 4. Sa tabi ng taong gusto mong alisin, i-click ang Alisin Alisin.

Kung hindi mo ma-click ang Alisin Alisin, posibleng ang ibig sabihin nito ay:

 • Sinusubukan mong alisin ang pangunahing may-ari sa listing. Ilipat ang pangunahing pagmamay-ari sa iba, pagkatapos ay alisin ang user sa listing.
 • Naka-sign in ka bilang isang manager. Ang mga may-ari lang ang maaaring mag-alis ng iba pang may-ari at manager.
Mobile
 1. Sa iyong telepono o tablet, buksan ang My Business app My Business.
 2. I-tap ang Higit pa, pagkatapos ay i-tap ang Pamahalaan ang mga user.
 3. Sa tabi ng user na gusto mong alisin, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Alisin at pagkatapos ay Alisin

Kapag naalis ang isang user, aabisuhan siya sa pamamagitan ng email.

Kapag nag-alis ka ng isang user, hindi na magagawa ng taong iyon na i-edit ang impormasyon ng negosyo o magsagawa ng anumang pagkilos na pang-administrator para sa listing. Gayunpaman, walang magbabago sa lahat ng dati niyang sagot sa mga review, post, komento, at iba pang pagkilos.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?