Magdagdag at mag-alis ng mga may-ari at manager ng listing

Magsimula

Puwedeng mag-imbita ang mga may-ari ng Mga Business Profile ng mga karagdagang user para maging mga may-ari at manager. Ang bawat tao ay magkakaroon ng sarili nilang access nang hindi nagbabahagi ng impormasyon sa pag-sign in.  Ang lahat ng may-ari, manager, at manager ng site ay may iba't ibang antas ng access sa listing.

Mga may-ari lang ang puwedeng magdagdag o mag-alis ng mga user. Pero puwedeng alisin ng mga manager ang kanilang mga sarili sa profile. Hindi puwedeng idagdag bilang mga manager o may-ari ang Google Groups.

Paano ito gumagana

May 3 uri ng user ng Google My Business: Mga may-ari, manager, at manager ng site.

 • Mga May-ari: Puwedeng magkaroon ng maraming may-ari ang bawat profile, pero puwede lang magkaroon ng isang pangunahing may-ari ang mga ito. Magkapareho ang kakayahan ng mga may-ari at ng mga pangunahing may-ari, pero hindi maaalis ng pangunahing may-ari ang kanyang sarili sa isang profile hangga't hindi niya naililipat ang kanyang pangunahing pagmamay-ari sa ibang user. 
 • Mga Manager: Nasa mga manager ang karamihan sa mga kakayahan ng isang may-ari, pero wala sa kanila ang mga mas sensitibong kakayahan, tulad ng pag-aalis sa profile o pamamahala ng mga user.
 • Mga manager ng site: Nasa mga manager ng site ang karamihan sa mga kakayahan ng isang manager, pero hindi nila mae-edit ang lahat ng impormasyon ng negosyo. Puwedeng humiling ang isang manager ng site na mag-update para maging manager o may-ari ng na-verify na listing. Puwedeng aprubahan o tanggihan ng may-ari ng ang kahilingan.

Para makakita ng buod ng iba't ibang kakayahan ng bawat uri ng user, tingnan ang chart sa ibaba:

Kakayahan May-ari Manager Manager ng site
Magdagdag at mag-alis ng mga user checkmark    
Mag-alis ng Mga Business Profile checkmark    
I-edit ang lahat ng URL  checkmark checkmark  
Tanggapin ang lahat ng update ng Google checkmark checkmark  
Mag-opt in o out ng Mga Booking checkmark checkmark  
Mag-update ng ilang partikular na setting ng loksayon
 • I-edit ang pangalan, kategorya, o website sa
  isang lokasyon
 • Magsara ng isang lokasyon
 • Gumawa ng mga pangkat ng lokasyon
checkmark checkmark  
Mamahala ng mga link sa Google Ads account checkmark checkmark  
Gumamit ng Pagmemensahe checkmark checkmark  
Magdagdag ng mga custom na label para gawing mas madaling hanapin ang
mga partikular na pangkat ng lokasyon
checkmark checkmark  
I-edit ang mga attribute checkmark checkmark checkmark
I-edit ang link sa paghahatid ng pagkain checkmark checkmark checkmark

Mag-edit ng ilang pangunahing impormasyon ng negosyo (hal. mga oras at 
address)

checkmark checkmark checkmark
I-edit ang numero ng telepono checkmark checkmark  
I-edit ang mga serbisyo checkmark checkmark  
Gumawa, mamahala, at mag-publish ng mga post checkmark checkmark checkmark
Magdagdag, mag-delete, at mag-edit nga mga larawan sa cover at karagdagang larawan checkmark checkmark checkmark
Magdagdag, mag-delete, at mag-edit ng mga logo checkmark checkmark  
Tumugon sa mga review checkmark checkmark checkmark
Mag-download ng mga insight checkmark checkmark checkmark

Magdagdag ng mga user sa profile

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google My Business.
  • Kung marami kang lokasyon, buksan ang lokasyong gusto mong pamahalaan.
 2. Sa menu sa kaliwa, i-click ang Mga User.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mag-imbita ng mga bagong user Invite new users.
 4. Ilagay ang pangalan o email address ng user na gusto mong idagdag.
  Tandaan: Kung magdaragdag ka ng ahensya sa iyong lokasyon, kakailanganin mong idagdag dito ang location group ID ng ahensya. (Baka kailanganin mong makipag-ugnayan sa ahensya at hingin ang ID na ito.)
 5. Para piliin ang tungkulin ng user, i-click ang Pumili ng tungkulin at pagkatapos May-ari, Manager, o Manager ng site.
 6. I-click ang Imbitahan. Magkakaroon ang mga inimbitahan ng opsyong tanggapin ang imbitasyon at agad na maging mga user.

Ipinapakita ng page na ito ang lahat ng aktibong user at mga taong inimbitahan para maging mga user. Para kanselahin ang mga nakabinbing imbitasyon, i-click ang X sa row na may imbitasyong gusto mong alisin.

Kapag tinanggap ang isang imbitasyon, aabisuhan sa pamamamagitan ng email ang mga may-ari ng listing. Matitingnan ng lahat ng user sa account ang mga pangalan at email address ng mga may-ari at manager ng profile.

Tip: Kung gusto mong ilipat ang pagmamay-ari ng iyong profile sa iba, puwede mong matutunan kung paano maglipat ng pagmamay-ari ng isang profile.

Mag-alis ng mga may-ari at manager

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google My Business.
  • Kung marami kang lokasyon, buksan ang lokasyong gusto mong pamahalaan.
 2. Sa kaliwa, i-click ang Mga User.
 3. Sa tabi ng taong gusto mong alisin, i-click ang Alisin Alisin.

Kung hindi mo ma-click ang Alisin Alisin, posibleng ang ibig sabihin nito ay:

 • Sinusubukan mong alisin sa profile ang pangunahing may-ari. Ilipat ang pangunahing pagmamay-ari sa iba, pagkatapos ay alisin ang user sa profile.
 • Naka-sign in ka bilang isang manager. Ang mga may-ari lang ang maaaring mag-alis ng iba pang may-ari at manager.

Kapag naalis ang isang user, maabisuhan siya sa pamamagitan ng email. Hindi na niya mae-edit ang impormasyon ng negosyo o makapagsasagawa ng anumang administratibong pagkilos para sa profile. Pero mananatili ang lahat ng dati niyang tugon sa mga review, post, komento, at iba pang pagkilos.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu