Vad händer med dina ändringar?

Ändringar som du gör i din verifierade företagsuppgifter kan komma att granskas så att de följer våra riktlinjer för presentation av företag på Google

När du har sparat ändringarna kan följande hända:

Obs! Normalt tar det flera minuter innan godkända ändringar publiceras på Sök och Maps.

Väntande redigeringar

Om vi inte har granskat dina ändringar visas

  • ”Vissa ändringar väntar” högst upp i översikten
  • statusen Väntar i fältet på en dator eller understruket på en mobil enhet.

Ej godkända ändringar

Det kan hända att vi kvalitetsgranskar ändringar innan de publiceras, så ibland kanske vissa ändringar inte godkänns.

Om detta händer visas ”Vi har uppdaterat dina företagsuppgifter utifrån användarnas rapporter och vår data” högst upp i översikten. Läs mer om uppdateringar från Google.

Fält som inte har godkänts visas med statusen Uppdaterat i fältet. Statusuppdateringen visas också om företagsuppgifterna uppdateras från andra källor.

Kontakta oss om du anser att dina företagsuppgifter på Google är felaktiga.

Overifierade företagsuppgifter

Alla företagsägare som registrerar sig för Google My Business men som inte har verifierat sitt företag kan redigera primär företagsinformation via sitt Google My Business-konto på datorn och via mobilappen. När ändringarna har godkänts kan de publiceras redan innan företaget har verifierats på Google Sök och Maps. Vissa användare kan behöva verifiera sitt företag innan de redigerar informationen.

Företagsinformation som kan redigeras inbegriper namn, kategori, adress, öppettider, telefonnummer och webbplats.

Uppdateringar från Google

Texten ”Uppdateringar från Google” visas när vi får rapporter om att dina företagsuppgifter kan vara felaktiga. Rapporterna kommer från en rad olika källor och bidrar till att ge dina kunder de mest korrekta och senaste uppgifterna om ditt företag.

Du kan granska och redigera uppdateringarna från Google i översikten i Google My Business. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?