Không thể tìm thấy doanh nghiệp trên Google

Nếu bạn đã tạo Hồ sơ doanh nghiệp nhưng Hồ sơ đó không hiển thị trên Google Maps, Tìm kiếm hoặc các sản phẩm khác của Google thì bạn có thể cần hành động thêm hoặc có thể đã xảy ra sự cố. Dưới đây là một vài cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố thông qua Google Doanh nghiệp của tôi:

Doanh nghiệp của bạn chưa được xác minh.

Thông tin doanh nghiệp bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ không đủ điều kiện xuất hiện trên Google cho đến khi bạn xác minh doanh nghiệp của mình bằng cách thực hiện theo những hướng dẫn này.

Doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Google Maps, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Vị trí thông tin doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm sẽ thay đổi, nhưng việc duy trì thông tin doanh nghiệp chính xác, toàn diện và cập nhật là cách hiệu quả nhất để đảm bảo có được xếp hạng tốt nhất có thể.

Tìm hiểu thêm về xếp hạng và kết quả tìm kiếm cũng như cách Google sử dụng thông tin doanh nghiệp.

Bạn vừa thêm hoặc chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của mình.

Các kết quả tìm kiếm của chúng tôi được dựa trên các thuật toán có tính đến một loạt các yếu tố. Khi bạn chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của mình, thông tin đó có thể thay đổi kết quả tìm kiếm và các mục chỉnh sửa có thể mất tới 3 ngày mới hiển thị.

Bạn vẫn có thể tìm thấy doanh nghiệp của mình bằng cách tìm kiếm doanh nghiệp theo tên trên Google Maps.

Thông tin doanh nghiệp của bạn không tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.

Thực hiện theo những nguyên tắc này sẽ giúp tránh được các vấn đề thường gặp, bao gồm những thay đổi đối với thông tin của bạn hoặc trong một số trường hợp, giúp tránh việc thông tin doanh nghiệp của bạn bị xóa khỏi Google.

Nếu vi phạm nguyên tắc, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho bạn biết rằng doanh nghiệp của bạn đã bị vô hiệu hóa hoặc bị tạm ngưng. Khi bạn chắc chắn doanh nghiệp của mình tuân thủ những nguyên tắc này, hãy liên hệ với chúng tôi để giúp xuất bản lại thông tin doanh nghiệp của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố