Företagskvalificering och riktlinjer för ägarskap

Alla företag är inte kvalificerade för en företagsprofil på Google. För att vara kvalificerat för en företagsprofil måste företaget uppfylla nedanstående kriterier. Ägare och ombud för en företagsprofil måste också följa de angivna riktlinjerna.

Kvalificerade verksamheter

För att ett företag ska vara kvalificerat för en företagsprofil måste det ha personlig kontakt med kunder under angivna öppettider.

Det finns ett antal undantag:

 • Uttagsautomater, videouthyrningskiosker och expresspostautomater är tillåtna. Om du lägger till en sådan plats måste du även ta med kontaktuppgifter där kunder kan få hjälp.
 • Säsongsföretag, som en skridskobana som bara är öppen under vintermånaderna, är kvalificerade. Dessa företag måste visa permanenta skyltar på platsen året runt.
 • Tjänster som enbart erbjuder hemkörning är tillåtna med vissa villkor. Läs mer om virtuella livsmedelsvarumärken.

Verksamheter som inte är kvalificerade

Här är några exempel på företag som inte är kvalificerade för en företagsprofil:

 • fastigheter för uthyrning eller försäljning, till exempel semesterbostäder, visningshus och lediga lägenheter. Uthyrningskontor och fastighetsmäklare är däremot kvalificerade för verifiering.
 • en pågående tjänst eller kurs eller ett pågående möte på en plats som du inte äger eller har behörighet att representera
 • agenter och företag som genererar potentiella kunder
 • varumärken, organisationer, konstnärer och andra företag som bara finns online
 • företag vars företagsadress är en postbox eller postlåda på en avlägsen plats.

Ägarskap

Endast företagsägare och behöriga representanter får verifiera och hantera sin företagsinformation i en företagsprofil. Om du vill dela åtkomst till din företagsprofil med andra kan du lägga till en ansvarig.

I vissa fall kan ägarskapet återkallas av något av nedanstående skäl: 

 • Du har inte loggat in på ditt konto nyligen.
 • Företaget har bekräftat att du eller din byrå inte längre är auktoriserad att hantera sidan.
 • Vi har inte kunnat nå dig via e-post efter flera försök för att bekräfta din koppling till företaget. 
 • Du eller en annan profilägare har raderat din profil.
 • Du har skapat din företagsprofil via en annan Google-produkt och produktprofilen har stängts av.

Om det händer kan du försöka verifiera eller begära ägarskap från den nya företagsägaren igen genom att följa anvisningarna i artikeln Lösa ägarkonflikter

Ytterligare riktlinjer för behöriga representanter

Personer och företag som hanterar företagsinformation för en företagsprofil som de inte äger betraktas som behöriga representanter. Exempel på detta är ett externt SEO/SEM-företag, en vän till företagsägaren, en onlineleverantör för beställning, schemaläggning eller bokning, en nätverksleverantörspartner.

Behöriga representanter

 • får aldrig göra anspråk på en företagsprofil utan uttryckligt tillstånd från företagsägaren
 • får aldrig göra falska, vilseledande eller orealistiska påståenden
 • får aldrig använda trakasserande, oegentliga eller opålitliga metoder gentemot potentiella eller befintliga kunder
 • ska alltid arbeta direkt med företagsägaren för att slutföra verifieringen. Läs mer om verifiering.
 • ska alltid se till att företagsägaren förstår vad en företagsprofil på Google är och var data i företagsprofilen används. Behöriga representanter ska dela följande resurser med företagsägaren:
 • Håll alltid företagsägaren informerad om vilka åtgärder den behöriga representanten vidtar för företagsprofilen.
 • Följ alltid riktlinjerna för att representera ditt företag på Google. Observera att telefonnumret och webbplatsen som anges i företagsprofilen alltid ska vara det enda officiella telefonnumret och den enda officiella webbplatsen för företaget, och detta ska kunna styrkas av företagsägaren. Webbplatsens innehåll ska ägas och hanteras av företagsägaren.
 • Svara alltid skyndsamt på förfrågningar om hanteringsåtkomst och överlåt alltid ägarskap till företagsprofilen till företagsägaren omedelbart på begäran. Behöriga representanter måste när det är möjligt uppmuntra företagsägaren att skapa ett konto, registrera sig som ägare av företagsprofilen och lägga till behöriga representanter som ansvariga. Läs om hur du överlåter ägarskap.

Om du inte följer dessa riktlinjer kan det hända att vi slutar visa företagsprofilen och/eller stänger av Google-kontot. Bidrag som skickas in efter att profilen eller kontot har stängts av på grund av att de inte följer de här policyerna blockeras.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1068705016795162389
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
99729