Σύνθετες ρυθμίσεις προφίλ από την Αναζήτηση Google

Μπορείτε να ενημερώσετε πολλές σύνθετες ρυθμίσεις για το Επιχειρηματικό προφίλ σας απευθείας από την Αναζήτηση Google. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Βοηθό Google ώστε:

 • Να σας βοηθά να δέχεστε κρατήσεις.
 • Να χρησιμοποιείτε ετικέτες και κωδικούς καταστημάτων για την οργάνωση υπολογιστικών φύλλων.

Ενημέρωση σύνθετων ρυθμίσεων

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση του Επιχειρηματικού προφίλ σας.
 2. Για να βρείτε το Επιχειρηματικό προφίλ σας, αναζητήστε στην Αναζήτηση Google το ακριβές όνομα της επιχείρησής σας.
 3. Αν χρειαστεί, επιλέξτε Προβολή προφίλ, για να διαχειριστείτε το Εταιρικό προφίλ σας.
 4. Επιλέξτε Μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις Επιχειρηματικού προφίλ.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

 • Αναγνωριστικό Επιχειρηματικού προφίλ: Μπορείτε να κοινοποιήσετε αυτό το αναγνωριστικό στην Υποστήριξη Google μέσω τηλεφώνου, συζήτησης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων καναλιών.
 • Κλήσεις Βοηθού Google: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις αυτοματοποιημένες κλήσεις από την Google που σας βοηθούν να δέχεστε κρατήσεις ή να διατηρείτε ενημερωμένες τις πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τηλεφωνικές κλήσεις από τον Βοηθό Google.
 • Ετικέτες: Προσθέστε ετικέτες για να ομαδοποιήσετε πολλά προφίλ στο υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ετικέτες για μαζικές μεταφορτώσεις.
 • Κωδικός καταστήματος: Αν έχετε πολλές επιχειρήσεις, χρησιμοποιήστε κωδικούς καταστημάτων. Για να βρείτε κωδικούς καταστημάτων, μεταβείτε στη διεύθυνση business.google.com/locations. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς καταστημάτων στο υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, απαιτούνται κωδικοί καταστημάτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς καταστημάτων.
 • Αριθμός τηλεφώνου Google Ads: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου στο στοιχείο τοποθεσίας από αυτόν που εμφανίζεται στο Επιχειρηματικό προφίλ σας. Αν συνδέσετε το Google Ads με ένα Επιχειρηματικό προφίλ και χρησιμοποιείτε το στοιχείο τοποθεσίας του Google Ads, χρησιμοποιείται ένας αριθμός τηλεφώνου του Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία τοποθεσίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού