Nuotraukų ir vaizdo įrašų politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. gegužės 10 d.

Toliau pateiktos politikos nuostatos padeda užtikrinti, kad skelbiamos nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų tinkami klientams.

Esate atsakingi už tai, kad paskelbti vaizdai atitiktų visus taikomus įstatymus ir nuostatas.

Šias politikos nuostatas kartais pakeičiame, todėl vėliau patikrinkite, ar yra atnaujinimų. Apie tokius pakeitimus pranešame, jei to reikia pagal taikomus įstatymus.

Su tema nesusijęs arba neaktualus turinys

Kai autorius paskelbia nuotrauką ar vaizdo įrašą įmonės vardu, paskelbtas turinys turi būti susijęs su įmone ir padėti klientams geriau suprasti verslą. Su įmone nesusijusios arba aiškių sąsajų su verslu neturinčios nuotraukos ar vaizdo įrašai neleidžiami. Žr. įmonės pateikimo sistemoje „Google“ gaires.

„Google“ mano verslas nėra vieta bendriesiems komentarams ar asmeninei nuomonei politikos ar socialinėmis temomis išsakyti. Nuotraukos ar vaizdo įrašai, neatitinkantys šio standarto, pašalinami.

Šlamštas

Paskelbta nuotrauka arba vaizdo įrašas neturėtų klaidinti klientų. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose turi būti atvirai bei sąžiningai teikiama informacija.

Toliau pateikti neleistino turinio pavyzdžiai.

 • Automatinės arba dėmesį nukreipiančios nuotraukos ar vaizdo įrašai, pvz., sulietos ar prastos kokybės nuotraukos ar vaizdo įrašai, arba neatpažįstamas turinys.
 • Neigiamai skaitytojo dėmesį nukreipiančios nuotraukos, vaizdo įrašai ar nuorodos.
 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai su ant jų pateiktais telefonų numeriais ar prekių ženklais, klaidinančiais naudotojus.
 • Nuorodos į kenkėjiškas programas, virusus ar kitą žalingą programinę įrangą.
 • Nuorodos į svetaines, nesusijusias su verslu.
 • Sukčiavimo aferos.

Netinkamos nuotraukos ar vaizdo įrašai

Naudojant šią paslaugą neleidžiama naudoti toliau aprašytų nuotraukų ar vaizdo įrašų.

 • Turinys, kuriuo priekabiaujama, tyčiojamasi arba kurstoma neapykanta.
  • Nuotraukų ar vaizdo įrašų negalima naudoti siekiant priekabiauti ar tyčiotis iš asmenų, įskaitant tiesioginius fizinius grasinimus ar privačios informacijos, kuri gali būti naudojama numanomiems grasinimams, atskleidimą.
  • Tekste, vaizduose, vaizdo įrašuose ar nuorodose negali būti užgaulių užuominų ar žeminančių epitetų apie žmonių grupes dėl jų etninės kilmės, rasės, religijos, negalios, lyties, amžiaus, veterano statuso, seksualinės orientacijos ar tautybės („saugomos grupės“). 
  • Paskelbtoje nuotraukoje ar vaizdo įraše negali būti kurstoma neapykanta ar skatinamas smurtas prieš asmenis arba saugomas grupes.
 • Turinys, kuriuo menkinamas asmuo, vieta ar dalykas arba dėl kurio skaitytojas ar klausytojas gali nusiminti ar supykti.
 • Turinys, kuriame yra nepadorių, niekinančių ar įžeidžiančių žodžių ar gestų.
 • Turinys, kuriuo skatinamas smurtas arba kuriame atvirai vaizduojami sužeidimai, žmonių ar gyvūnų prievartavimas arba su smurtu susiję aktai.
  • Be to, neleidžiama naudoti nuotraukos arba vaizdo įrašo, kuris gali šokiruoti arba sukelti pasibjaurėjimą.
 • Turinys, kuriame yra seksualinio pobūdžio dviprasmiško turinio ar nepadoraus seksualinio turinio.
  • Naudojant šią paslaugą skelbiamoje nuotraukoje ar vaizdo įraše negali būti nuogybių ar lytinių aktų.
  • Nuotraukose arba vaizdo įrašuose negali būti nešvankybių, seksualinio pobūdžio ar įžeidžiančio žargono, įprastai su pedofilija susijusių terminų, pedofiliją, zoofiliją, seksualinį smurtą skatinančio turinio arba turinio, reklamuojančio palydos ar kitas paslaugas, kurios gali būti suprantamos kaip seksualinės paslaugos už atlygį. Turinio suaugusiesiems nuorodos neleidžiamos.

Privatumas

„Google“ naudotojų privatumas mums nepaprastai svarbus. Nors skatiname pridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų, padedančių suprasti jūsų pasaulį, labai svarbu, kad tai darytumėte gerbdami kitų privatumą.

Neleidžiame naudoti nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuose yra privačios ar konfidencialios informacijos, pvz.:

 • finansinės asmens informacijos;
 • asmens sveikatos informacijos;
 • valdžios institucijų išduotų asmens tapatybės dokumentų duomenų;
 • su vardu bei pavarde susietos kontaktinės informacijos;
 • neskelbtinų įrašų ar vaizdų;
 • transkribuoto teksto ar nuorodų, kuriose yra asmens informacijos.

Negalite skelbti nuotraukų ar vaizdo įrašų, sukurtų vietose, kuriose negalima fotografuoti ar filmuoti. Privačių ar viešai nepasiekiamų vietų nuotraukos ir vaizdo įrašai neturėtų būti skelbiami be savininko sutikimo.

Be žmonių leidimo neskelbkite nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuose juos galima identifikuoti. Tai itin svarbu delikačiose vietose, kuriose esantys žmonės gali prieštarauti, kad paskelbtumėte jų nuotrauką.

Leidžiamas tik atsitiktinis kontroliuojamų prekių vaizdavimas.

 • Leidžiamas turinys (atsitiktinis vaizdavimas): vaizdo įrašas, kuriame vaizduojamas jūsų restoranas su fone vyną geriančiais klientais.
 • Neleidžiamas turinys: vaizdo įrašas, kuriame vaizduojami tik alkoholiniai gėrimai (alkoholis yra pagrindinis vaizdo įrašo akcentas).

Apie kitas su privatumu susijusias pretenzijas (be šiame skyriuje išvardytų punktų) galite pranešti naudodami funkcijos „Pranešti apie problemą“ skiltį „Autorių teisių pažeidimas ar teisinės problemos“.

Su reguliuojamais arba neteisėtais produktais susijęs turinys

Draudžiamas turinys

Neleidžiame naudoti nuotraukų ar vaizdo įrašų, susijusių su reguliuojamais produktais ir paslaugomis, įskaitant alkoholį, tabako produktus, lošimą, finansines paslaugas, medikamentus ir nepatvirtintus papildus arba sveikatos ar medicininę įrangą.
Draudžiamos nuotraukos ar vaizdo įrašai, susiję su pavojingais ir neteisėtais produktais, paslaugomis ar veikla, dėl kurios gali būti patirta nuostolių, žalos ar sužalojimų. Pavyzdžiai: pramoginis narkotikų vartojimas, ginklai, fejerverkai ir sprogmenų gaminimo instrukcijos bei išsamios instrukcijos, kaip vykdyti ar kitomis priemonėmis skatinti nusikalstamą veiklą, kuri gali būti žalinga realiame pasaulyje.

Vaikų išnaudojimas

Neįkelkite ir nebendrinkite nuotraukos ar vaizdo įrašo, kuriame išnaudojami vaikai ar jais piktnaudžiaujama. Tai apima visus seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdus (net ir animacinius) ir turinį, kuriame vaikai pristatomi seksualiai. Tokie vaizdai bus pašalinti ir imsimės atitinkamų veiksmų, pvz., išjungsime paskyras ir pranešime Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC) bei teisėsaugos institucijoms.

Teroristinis turinys

Draudžiame teroristinėms organizacijoms naudotis šia paslauga bet kokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Taip pat griežtai draudžiame su terorizmu susijusias nuotraukas ar vaizdo įrašus, pvz., turinį, reklamuojantį teroristinius veiksmus, skatinantį smurtą arba šlovinantį teroristinius išpuolius. Jei įmonė skelbia su terorizmu susijusį turinį turėdama švietėjiškų, mokslinių ar meninių tikslų arba siekdama kurti dokumentiką, ji turėtų pateikti pakankamai informacijos, kad žiūrintieji suprastų kontekstą. 

Grėsmės kėlimas

Neleidžiame naudoti nuotraukų ar vaizdo įrašų, perteikiančių rimtą, konkrečią ir neišvengiamą grėsmę kitam asmeniui ar patiems jas skelbiantiems asmenims.

Klaidinantis pristatymas ir klaidinantys teiginiai

Neapsimetinėkite organizacija ar asmeniu. Neteikite melagingų pareiškimų apie savo tapatybę ar kvalifikaciją, pvz., melagingai netvirtinkite, kad esate įgaliotas įmonės atstovas. Žr. įmonės pateikimo sistemoje „Google“ gaires.

Neteikite netikslios informacijos, kurioje nenurodoma ar klaidinama, kaip klientai bus apmokestinti.

Bendroji informacija

Neleidžiame skelbti nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuose pateikiamos naujienos, susijusios su COVID-19, nes juose gali būti reklamuojamos melagingos naujienos. Be to, neįkelkite nuotraukų ar vaizdo įrašų, kurie kelia nerimą ir kuriuose naudojamasi sudėtingomis situacijomis, gaunant komercinės naudos arba naudojant savireklamą, susijusią su COVID-19.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
99729
false