Fotode ja videote eeskirjad

Viimati värskendatud: 10. mail 2021

Järgmiste eeskirjade eesmärk on tagada, et avaldatud fotod ja videod pakuks klientidele positiivset kogemust.

Teie vastutate selle eest, et teie postitatud pildimaterjal järgiks kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Neid eeskirju muudetakse aeg-ajalt, seepärast külastage vahel seda lehte värskenduste vaatamiseks. Anname nendest muudatustest teada, kui kohaldatav seadus seda nõuab.

Teemaväline/ebaoluline

Kui autor avaldab ettevõtte nimel foto või video, siis peab tema avaldatud sisu olema ettevõtte suhtes asjakohane ja aitama klientidel ettevõtte tegevust paremini mõista. Lubatud ei ole foto või video, mis pole ettevõtte suhtes asjakohane või millel pole ettevõttega selget seost. Lugege artiklit „Juhised ettevõtteteabe esitamiseks Google’is“.

Ettevõtteprofiil ei ole foorum üldiste poliitiliste või sotsiaalsete kommentaaride ega isikliku pahameele väljendamiseks. Sellele tingimusele mittevastavad fotod või videod eemaldatakse.

Rämpspost

Avaldatud foto või video ei tohiks teie kliente eksitada. See peab kajastama esitatud teavet selgelt ja ausalt.

Näited fotodest või videotest, mis pole lubatud.

 • Automaatsed või häirivad fotod või videod (nt hägused või kehva pildi- või videokvaliteediga või äratundmatu sisu)
 • Fotod, videod või lingid, mis mõjutavad lugeja tähelepanu negatiivselt
 • Fotod või videod, mis on kaetud kasutajaid eksitavate telefoninumbrite või brändinimedega.
 • Pahavara, viiruste ja muu kahjustava tarkvara lingid
 • Ettevõtte jaoks ebaoluliste saitide lingid
 • Andmepüügipettused

Sobimatu

Selles teenuses ei lubata järgmist tüüpi fotosid ega videoid.

 • Ahistavad, kiusavad või õhutavad vaenu.
  • Fotosid või videoid ei tohi kasutada üksikisikute ahistamiseks ega kiusamiseks, sealhulgas otseste füüsiliste ähvarduste tegemiseks, samuti sellise privaatse teabe avaldamiseks, mida saab kasutada viidatud ähvarduste täideviimiseks.
  • Tekst, kujutised, videod ega lingid ei tohi sisaldada etnilisel päritolul, rassil, usulistel vaadetel, puudel, sool, vanusel, veteranistaatusel, seksuaalsel sättumusel ega rahvusel põhinevaid solvanguid ega halvustavaid epiteete rühmade kohta („kaitstud rühmad“).
  • Avaldatud fotod või videod ei tohi soosida vihkamist ega õhutada vägivalda üksikisikute ega kaitstud rühmade vastu.
 • Halvustavad mõnda inimest, kohta või asja või ärritavad või vihastavad tõenäoliselt lugejat või kuulajat.
 • Hõlmavad sündsusetut, roppu või solvavat keelekasutust või žeste.
 • Soosivad või propageerivad vägivalda või kujutavad üksikasjalikult inimeste või loomade vigastusi või väärkohtlemist, samuti vägivallaakte.
  • Peale selle pole lubatud fotod ega videod, mis on tõenäoliselt šokeerivad või vastikust tekitavad.
 • On seksuaalselt kahemõttelised või seksuaalselt vulgaarsed.
  • Selles teenuses avaldatud fotod või videod ei tohi hõlmata alastust ega seksuaalakte.
  • Fotod või videod ei tohi sisaldada roppusi; seksuaalse alatooniga ega solvavat slängi; üldtuntud sõnalisi viiteid pedofiiliale; pedofiiliat, zoofiiliat, seksuaalvägivalda propageerivat sisu ega selliseid eskortteenuseid või muid teenuseid reklaamivat sisu, mida võib tõlgendada tasu eest seksuaalteenuste osutamisena. Lingid täiskasvanutele mõeldud sisule on keelatud.

Privaatsus

Google'i kasutajate privaatsus on meie jaoks ülioluline. Ootame teilt küll kaastööna fotosid ja videoid, mis peegeldavad teie maailma, kuid seejuures on väga tähtis, et austaksite teiste privaatsuseelistusi.

Me ei luba fotosid ega videoid, mis hõlmavad privaatset või konfidentsiaalset teavet, nt:

 • isiklikku finantsteavet;
 • andmeid isikliku terviseseisundi kohta;
 • riigiasutuse väljastatud isikutunnistust;
 • nimega lingitud või seotud kontaktandmeid;
 • tundlikke dokumente ja kujutisi;
 • protokolle ja linke, mis hõlmavad isiklikke andmeid.

Ärge avaldage fotot ega videot, mis on tehtud kohas, kus jäädvustamine on keelatud. Privaatses või avaliku juurdepääsuta asukohas tehtud foto või video avaldamine on lubatud ainult asukoha omaniku nõusolekul.

Käituge heatahtlikult ning ärge avaldage fotot ega videot, millel kujutatud inimesi on võimalik ära tunda (kui teil pole selleks nende inimeste luba). See on eriti oluline nn tundlikes asukohtades, kus inimesed ei taha, et neid pildistataks ja et neid pilte avaldataks.

Reguleeritud kaubad võivad piltidele sattuda ainult juhuslikult.

 • Lubatud sisu (juhuslikult pildile sattunud): video teie restoranist, kus kliendid joovad taamal veini.
 • Lubamatu sisu: ainult alkohoolseid jooke hõlmav video (alkohol on video põhifookuses).

Privaatsusega seotud nõuetele (millest selles jaotises juttu pole) saate tähelepanu juhtida probleemist teavitamise funktsiooni valiku „Autoriõiguste rikkumine või muu juriidiline probleem“ kaudu.

Reguleeritud või ebaseaduslik

Keelatud sisu

Me ei luba fotot ega videot, mis võib olla seotud reguleeritud toodete ja teenuste, sealhulgas alkoholi, tubakatoodete, hasartmängude, finantsteenuste, ravimite ning heakskiiduta toidulisandite või tervise-/meditsiiniseadmetega.
Lubatud ei ole foto ega video, mis on seotud ohtlike ja ebaseaduslike toodete ning teenuste müügiga või tegevusega, mis põhjustab kahjustusi, kahju või vigastusi. Näited on järgmised: narkootikumid, relvad, ilutulestik ja lõhkeainete valmistamise juhised ning üksikasjalikud juhised kuritegude toimepanekuks või muul viisil kuritegevusele õhutamine, mis põhjustaks reaalset kahju.

Laste ärakasutamine

Ärge laadige üles ega jagage fotot või videot, kus kujutatakse laste ärakasutamist või väärkohtlemist. See hõlmab igasugust laste seksuaalset väärkohtlemist ja/või neid seksuaalses võtmes kujutavat sisu (ka joonispilte). Niisuguse kujutise tuvastamisel eemaldame selle ning rakendame asjakohaseid meetmeid. Näiteks võime keelata kontode kasutamise ja/või teavitada riiklikku kadunud ja väärkoheldud laste keskust (National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC) ning õiguskaitseorganeid.

Terrorismi puudutav sisu

Me ei luba terroristlikel organisatsioonidel mitte mingil eesmärgil (sealhulgas värbamiseks) seda teenust kasutada. Samuti on rangelt keelatud terrorismiga seotud fotod või videod, näiteks sisu, mis reklaamib terroriakte, õhutab vägivalda või ülistab terrorirünnakuid. Kui ettevõte postitab terrorismiga seotud sisu hariduslikul, dokumenteerival, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil, peab ta lisama selle kohta piisavalt teavet, nii et vaatajad mõistaksid konteksti. 

Ohu eskaleerumine

Me ei luba fotot ega videot, mis sisaldab tõsist, konkreetset ja otsest ohtu teisele inimesele või tegutsejale endale.

Valeandmete esitamine ja eksitavad väited

Ärge jäljendage organisatsiooni ega üksikisikut. Ärge esitage valelikke väiteid oma identiteedi või kvalifikatsioonide kohta, nt ärge väitke, et olete mõne ettevõtte volitatud esindaja, kui te seda pole. Lugege artiklit „Juhised ettevõtteteabe esitamiseks Google’is“.

Ärge esitage andmeid ebatäpsel viisil, jättes välja või esitades ebaselgelt teabe kasutajalt tasu võtmise kohta.

Üldist

Me ei luba fotot ega videot, mis kajastab COVID-19-ga seotud uudiseid, sest tegu võib olla võltsuudistega. Lisaks ärge laadige üles fotot ega videot, mis tekitab ahastust ja saab COVID-19-ga seotud ärilise eelise või enesereklaami kaudu keerukatest olukordadest kasu.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
false
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
99729
false