Zásady pro fotky a videa

Naposledy aktualizováno: 10. května 2021

Cílem těchto zásad je, aby publikované fotky a videa vzbuzovaly u zákazníků pozitivní dojem.

Vaší odpovědností je zajistit, aby byl zveřejněný obsah v souladu se všemi příslušnými zákony a jinými právními předpisy.

Tyto zásady můžeme postupně upravovat. Aktuální verzi najdete vždy zde. Pokud to příslušné zákony vyžadují, budeme vás o všech změnách informovat.

Netýká se tématu / nerelevantní

Pokud autor zveřejní za firmu fotku nebo video, musí publikovaný obsah s firmou souviset a měl by ji zákazníkům více přiblížit. Fotky a videa, které pro danou firmu nejsou relevantní nebo s ní nemají žádnou zřejmou souvislost, povoleny nejsou. Přečtěte si pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu.

Firemní profil nemá sloužit jako fórum pro vyjadřování politických, sociálně-kritických ani osobních názorů. Fotky a videa, které tato pravidla nesplňují, budou odebrány.

Spam

Publikované fotky a videa by neměly klamat zákazníky. Poskytované informace musí být pravdivé a nezkreslené.

Příklady nepovoleného obsahu:

 • automaticky generované či rušivé fotky a videa, například rozmazané nebo nekvalitní snímky či videonahrávky a neidentifikovatelný obsah,
 • fotky, videa nebo odkazy, které rozptylují pozornost čtenářů,
 • fotky a videa překryté z velké části telefonními čísly nebo značkami, které jsou pro uživatele zavádějící.
 • odkazy na malware, viry nebo jiný škodlivý software,
 • odkazy na webové stránky, které s firmou nesouvisí,
 • phishingové podvody.

Nevhodné

V této službě nejsou povoleny fotky a videa, které:

 • Obtěžují, šikanují nebo jsou nenávistné.
  • Fotky ani videa nesmí sloužit k obtěžování nebo šikanování osob, včetně přímých fyzických hrozeb nebo vyzrazování soukromých informací, které by pak mohly být zneužity jako výhružky.
  • Text, obrázky, videa ani odkazy nesmí obsahovat urážky či opovržlivá označení skupin na základě etnického původu, rasy, náboženství, postižení, pohlaví, věku, stavu veterána, sexuální orientace nebo národnosti (tyto skupiny jsou považovány za chráněné). 
  • Publikované fotky a videa nesmí propagovat nenávist ani podněcovat k násilí vůči jedincům nebo chráněným skupinám.
 • Znevažují osobu, místo či věc, případně by čtenáře pravděpodobně rozrušily nebo rozzlobily.
 • Obsahují neslušné, nemravné či urážlivé výrazy nebo gesta.
 • Propagují násilí, vybízejí k násilí či názorně vykreslují zranění, zneužívání osob a zvířat nebo násilné činy.
  • Kromě toho nejsou povoleny fotky a videa, které uživatele pravděpodobně vyděsí nebo znechutí.
 • Jsou sexuálně explicitní nebo mají sexuální podtext.
  • Fotky ani videa publikované v této službě nesmí obsahovat nahotu ani sexuální akty.
  • Fotky ani videa nesmí obsahovat vulgarismy, slangové výrazy, které jsou sexuálně názorné nebo nevhodné, a výrazy, které jsou obvyklými signály pro pedofilii. Dále není povolen obsah propagující pedofilii, sodomii, sexuální násilí ani obsah propagující eskortní nebo jiné služby, které mohou být interpretovány jako poskytování sexuálního styku za úhradu. Odkazy na obsah pouze pro dospělé nejsou povoleny.

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí uživatelů Googlu je pro naši společnost nesmírně důležitá. Jsme rádi, když přispíváte fotkami a videi, které zachycují váš svět. Je při tom ale důležité respektovat soukromí ostatních.

Nepovolujeme fotky ani videa se soukromými nebo důvěrnými informacemi, jako jsou například:

 • osobní finanční údaje,
 • osobní zdravotní údaje,
 • oficiální úřední doklady,
 • kontaktní údaje propojené nebo propojitelné se jménem,
 • citlivé nahrávky nebo obrázky,
 • přepisy nebo odkazy, které obsahují osobní údaje.

Nelze publikovat fotky ani videa z oblastí, kde je jejich pořizování zakázáno. Fotky a videa z míst, která jsou majetkem soukromých osob nebo veřejnosti nepřístupná, nesmí být publikovány bez souhlasu vlastníka.

Udržujte dobré sousedské vztahy a nezveřejňujte bez svolení zúčastněných osob fotky ani videa, z nichž je lze identifikovat. Obzvlášť důležité je to v případě fotek či videí pořízených na citlivých místech – zachycené osoby by mohly mít proti zveřejnění takových snímků námitky.

Regulované zboží se může objevit pouze v případě, že bylo zaznamenáno neúmyslně.

 • Povolený obsah (neúmyslné zaznamenání): video zachycující vaši restauraci se zákazníky, kteří na pozadí popíjejí víno.
 • Nepovolený obsah: video, které je primárně zaměřeno na alkoholické nápoje – alkohol je v něm hlavním tématem.

Jakékoli jiné problémy související s ochranou soukromí (vyjma bodů uvedených v této části) můžete nahlásit prostřednictvím karty Autorská práva nebo jiný právní problém na stránce pro oznamování problémů.

Regulovaný a nezákonný obsah

Zakázaný obsah

Nepovolujeme fotky ani videa týkající se regulovaných produktů a služeb, včetně alkoholu, tabákových výrobků, hazardních her, finančních služeb, léčiv a neschválených potravinových doplňků nebo zdravotnických či lékařských zařízení.
Fotky a videa týkající se prodeje nebezpečných a nezákonných produktů, služeb nebo činností, které způsobují újmu, škodu nebo zranění, není povolen. Mezi příklady patří drogy, zbraně, zábavná pyrotechnika a návody na výrobu výbušnin a podrobné pokyny nebo jiné způsoby vybízení ke zločinným aktivitám vedoucím k reálným škodám.

Zneužívání dětí

Nenahrávejte ani nesdílejte fotky nebo videa, které využívají nebo zneužívají děti. Patří sem veškerý obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti prezentuje se sexuálním podtextem. Takové snímky odstraníme a podnikneme příslušná opatření, jež mohou zahrnovat deaktivaci účtu a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za žádným účelem, včetně náboru. Také odstraníme fotky a videa související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud firma zveřejní obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, musí k němu poskytnout dostatek informací, aby ho diváci mohli pochopit. 

Vystupňované hrozby

Nepovolujeme fotky ani videa, které obsahují závažnou, konkrétní nebo bezprostřední hrozbu namířenou proti vyobrazené či jiné osobě.

Předstírání identity a zavádějící tvrzení

Nevydávejte se za žádnou jinou organizaci ani osobu. Nečiňte nepravdivá prohlášení o své totožnosti ani kvalifikaci. Netvrďte například, že jste oprávněným zástupcem nějaké společnosti, pokud jím skutečně nejste. Přečtěte si pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu.

Neposkytujte nepřesné informace, které se snaží zamlžit, kolik zákazník zaplatí, nebo údaje o cenách vůbec neuvádějí.

Obecné

Nepovolujeme fotky ani videa, které obsahují zprávy týkající se onemocnění COVID-19, protože mohou propagovat falešné informace. Nenahrávejte fotky a videa, které vyvolávají úzkost nebo na základě komerční výhody či sebepropagace v souvislosti s onemocněním COVID-19 profitují z obtížných situací.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
99729
false
false